Поп Йоанов дамаскин

Елемент

Заглавие

Поп Йоанов дамаскин

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 90

Датировка

1788 г.

Материал

Хартия

Обем

272 листа 20,5 х 16 см.

Подвързия:

Дъски с кожа, съвсем похабена и откъсната от книгата.

Тип писмо:

Разкривен, неправилен и некрасив полукурсив, по 23-29 реда на страница, без надредни знаци и ударения. Някои заглавия и заглавни букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Бележки на л. 271б. Вж. Кодов, с. 232

Съдържание

Вж. Кодов, с. 228-232

Правопис

?

Придобиване на ръкописа:

Книгата е намерена от д-р В. Балджиев през 1893 г. в тетевенския женски метох и е подарена на Българското книжовно дружество, откъдето е преминала в библиотеката на БАН.

Пагинация

Има оригинална пагинация с буквени цифри.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с.227-232.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

276

Колекции

NABAN_10_90_1.jpg NABAN_10_90_2.jpg NABAN_10_90_3.jpg NABAN_10_90_4.jpg NABAN_10_90_5.jpg NABAN_10_90_6.jpg NABAN_10_90_7.jpg NABAN_10_90_8.jpg NABAN_10_90_9.jpg NABAN_10_90_10.jpg NABAN_10_90_11.jpg NABAN_10_90_12.jpg NABAN_10_90_13.jpg NABAN_10_90_14.jpg NABAN_10_90_15.jpg NABAN_10_90_16.jpg NABAN_10_90_17.jpg NABAN_10_90_18.jpg NABAN_10_90_19.jpg NABAN_10_90_20.jpg NABAN_10_90_21.jpg NABAN_10_90_22.jpg NABAN_10_90_23.jpg NABAN_10_90_24.jpg NABAN_10_90_25.jpg NABAN_10_90_26.jpg NABAN_10_90_27.jpg NABAN_10_90_28.jpg NABAN_10_90_29.jpg NABAN_10_90_30.jpg NABAN_10_90_31.jpg NABAN_10_90_32.jpg NABAN_10_90_33.jpg NABAN_10_90_34.jpg NABAN_10_90_35.jpg NABAN_10_90_36.jpg NABAN_10_90_37.jpg NABAN_10_90_38.jpg NABAN_10_90_39.jpg NABAN_10_90_40.jpg NABAN_10_90_41.jpg NABAN_10_90_42.jpg NABAN_10_90_43.jpg NABAN_10_90_44.jpg NABAN_10_90_45.jpg NABAN_10_90_46.jpg NABAN_10_90_47.jpg NABAN_10_90_48.jpg NABAN_10_90_49.jpg NABAN_10_90_50.jpg NABAN_10_90_51.jpg NABAN_10_90_52.jpg NABAN_10_90_53.jpg NABAN_10_90_54.jpg NABAN_10_90_55.jpg NABAN_10_90_56.jpg NABAN_10_90_57.jpg NABAN_10_90_58.jpg NABAN_10_90_59.jpg NABAN_10_90_60.jpg NABAN_10_90_61.jpg NABAN_10_90_62.jpg NABAN_10_90_63.jpg NABAN_10_90_64.jpg NABAN_10_90_65.jpg NABAN_10_90_66.jpg NABAN_10_90_67.jpg NABAN_10_90_68.jpg NABAN_10_90_69.jpg NABAN_10_90_70.jpg NABAN_10_90_71.jpg NABAN_10_90_72.jpg NABAN_10_90_73.jpg NABAN_10_90_74.jpg NABAN_10_90_75.jpg NABAN_10_90_76.jpg NABAN_10_90_77.jpg NABAN_10_90_78.jpg NABAN_10_90_79.jpg NABAN_10_90_80.jpg NABAN_10_90_81.jpg NABAN_10_90_82.jpg NABAN_10_90_83.jpg NABAN_10_90_84.jpg NABAN_10_90_85.jpg NABAN_10_90_86.jpg NABAN_10_90_87.jpg NABAN_10_90_88.jpg NABAN_10_90_89.jpg NABAN_10_90_90.jpg NABAN_10_90_91.jpg NABAN_10_90_92.jpg NABAN_10_90_93.jpg NABAN_10_90_94.jpg NABAN_10_90_95.jpg NABAN_10_90_96.jpg NABAN_10_90_97.jpg NABAN_10_90_98.jpg NABAN_10_90_99.jpg NABAN_10_90_100.jpg NABAN_10_90_101.jpg NABAN_10_90_102.jpg NABAN_10_90_103.jpg NABAN_10_90_104.jpg NABAN_10_90_105.jpg NABAN_10_90_106.jpg NABAN_10_90_107.jpg NABAN_10_90_108.jpg NABAN_10_90_109.jpg NABAN_10_90_110.jpg NABAN_10_90_111.jpg NABAN_10_90_112.jpg NABAN_10_90_113.jpg NABAN_10_90_114.jpg NABAN_10_90_115.jpg NABAN_10_90_116.jpg NABAN_10_90_117.jpg NABAN_10_90_118.jpg NABAN_10_90_119.jpg NABAN_10_90_120.jpg NABAN_10_90_121.jpg NABAN_10_90_122.jpg NABAN_10_90_123.jpg NABAN_10_90_124.jpg NABAN_10_90_125.jpg NABAN_10_90_126.jpg NABAN_10_90_127.jpg NABAN_10_90_128.jpg NABAN_10_90_129.jpg NABAN_10_90_130.jpg NABAN_10_90_131.jpg NABAN_10_90_132.jpg NABAN_10_90_133.jpg NABAN_10_90_134.jpg NABAN_10_90_135.jpg NABAN_10_90_136.jpg NABAN_10_90_137.jpg NABAN_10_90_138.jpg NABAN_10_90_139.jpg NABAN_10_90_140.jpg NABAN_10_90_141.jpg NABAN_10_90_142.jpg NABAN_10_90_143.jpg NABAN_10_90_144.jpg NABAN_10_90_145.jpg NABAN_10_90_146.jpg NABAN_10_90_147.jpg NABAN_10_90_148.jpg NABAN_10_90_149.jpg NABAN_10_90_150.jpg NABAN_10_90_151.jpg NABAN_10_90_152.jpg NABAN_10_90_153.jpg NABAN_10_90_154.jpg NABAN_10_90_155.jpg NABAN_10_90_156.jpg NABAN_10_90_157.jpg NABAN_10_90_158.jpg NABAN_10_90_159.jpg NABAN_10_90_160.jpg NABAN_10_90_161.jpg NABAN_10_90_162.jpg NABAN_10_90_163.jpg NABAN_10_90_164.jpg NABAN_10_90_165.jpg NABAN_10_90_166.jpg NABAN_10_90_167.jpg NABAN_10_90_168.jpg NABAN_10_90_169.jpg NABAN_10_90_170.jpg NABAN_10_90_171.jpg NABAN_10_90_172.jpg NABAN_10_90_173.jpg NABAN_10_90_174.jpg NABAN_10_90_175.jpg NABAN_10_90_176.jpg NABAN_10_90_177.jpg NABAN_10_90_178.jpg NABAN_10_90_179.jpg NABAN_10_90_180.jpg NABAN_10_90_181.jpg NABAN_10_90_182.jpg NABAN_10_90_183.jpg NABAN_10_90_184.jpg NABAN_10_90_185.jpg NABAN_10_90_186.jpg NABAN_10_90_187.jpg NABAN_10_90_188.jpg NABAN_10_90_189.jpg NABAN_10_90_190.jpg NABAN_10_90_191.jpg NABAN_10_90_192.jpg NABAN_10_90_193.jpg NABAN_10_90_194.jpg NABAN_10_90_195.jpg NABAN_10_90_196.jpg NABAN_10_90_197.jpg NABAN_10_90_198.jpg NABAN_10_90_199.jpg NABAN_10_90_200.jpg NABAN_10_90_201.jpg NABAN_10_90_202.jpg NABAN_10_90_203.jpg NABAN_10_90_204.jpg NABAN_10_90_205.jpg NABAN_10_90_206.jpg NABAN_10_90_207.jpg NABAN_10_90_208.jpg NABAN_10_90_209.jpg NABAN_10_90_210.jpg NABAN_10_90_211.jpg NABAN_10_90_212.jpg NABAN_10_90_213.jpg NABAN_10_90_214.jpg NABAN_10_90_215.jpg NABAN_10_90_216.jpg NABAN_10_90_217.jpg NABAN_10_90_218.jpg NABAN_10_90_219.jpg NABAN_10_90_220.jpg NABAN_10_90_221.jpg NABAN_10_90_222.jpg NABAN_10_90_223.jpg NABAN_10_90_224.jpg NABAN_10_90_225.jpg NABAN_10_90_226.jpg NABAN_10_90_227.jpg NABAN_10_90_228.jpg NABAN_10_90_229.jpg NABAN_10_90_230.jpg NABAN_10_90_231.jpg NABAN_10_90_232.jpg NABAN_10_90_233.jpg NABAN_10_90_234.jpg NABAN_10_90_235.jpg NABAN_10_90_236.jpg NABAN_10_90_237.jpg NABAN_10_90_238.jpg NABAN_10_90_239.jpg NABAN_10_90_240.jpg NABAN_10_90_241.jpg NABAN_10_90_242.jpg NABAN_10_90_243.jpg NABAN_10_90_244.jpg NABAN_10_90_245.jpg NABAN_10_90_246.jpg NABAN_10_90_247.jpg NABAN_10_90_248.jpg NABAN_10_90_249.jpg NABAN_10_90_250.jpg NABAN_10_90_251.jpg NABAN_10_90_252.jpg NABAN_10_90_253.jpg NABAN_10_90_254.jpg NABAN_10_90_255.jpg NABAN_10_90_256.jpg NABAN_10_90_257.jpg NABAN_10_90_258.jpg NABAN_10_90_259.jpg NABAN_10_90_260.jpg NABAN_10_90_261.jpg NABAN_10_90_262.jpg NABAN_10_90_263.jpg NABAN_10_90_264.jpg NABAN_10_90_265.jpg NABAN_10_90_266.jpg NABAN_10_90_267.jpg NABAN_10_90_268.jpg NABAN_10_90_269.jpg NABAN_10_90_270.jpg NABAN_10_90_271.jpg NABAN_10_90_272.jpg NABAN_10_90_273.jpg NABAN_10_90_274.jpg NABAN_10_90_275.jpg NABAN_10_90_276.jpg

„Поп Йоанов дамаскин“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/71571