История Славяноболгарская. Никифоров (Рилски) препис.

Елемент

Заглавие

История Славяноболгарская. Никифоров (Рилски) препис.

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 96

Датировка

1772 г.

Материал

Хартия

Обем

119 л.

Подвързия:

Картон с кожа, орнаментирана отгоре.

Тип писмо:

Едър нов полуустав, по 18-23 реда на страница, с надредни знаци, придихания и ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Вж. Кодов, с. 252

Съдържание

Вж. Кодов, с.251-252

Правопис

Църковнославянски, но твърде неправилен и непоследователен.

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът е намерен от М. Дринов в Пирдоп през 1878 г. През 1905 г. по молба на Ив. Шишманов М. Дринов го подарява на Народната библиотека в София, откъдето го взема за проучване проф. В. Златарски. След смъртта на В. Златарски ръкописът постъпва в Научния архив на БАН.

Пагинация

Оригинална багинация с букви. Последните два листа не са пагинирани.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 251-253.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

127

Колекции

NABAN_10_96_1.jpg NABAN_10_96_2.jpg NABAN_10_96_3.jpg NABAN_10_96_4.jpg NABAN_10_96_5.jpg NABAN_10_96_6.jpg NABAN_10_96_7.jpg NABAN_10_96_8.jpg NABAN_10_96_9.jpg NABAN_10_96_10.jpg NABAN_10_96_11.jpg NABAN_10_96_12.jpg NABAN_10_96_13.jpg NABAN_10_96_14.jpg NABAN_10_96_15.jpg NABAN_10_96_16.jpg NABAN_10_96_17.jpg NABAN_10_96_18.jpg NABAN_10_96_19.jpg NABAN_10_96_20.jpg NABAN_10_96_21.jpg NABAN_10_96_22.jpg NABAN_10_96_23.jpg NABAN_10_96_24.jpg NABAN_10_96_25.jpg NABAN_10_96_26.jpg NABAN_10_96_27.jpg NABAN_10_96_28.jpg NABAN_10_96_29.jpg NABAN_10_96_30.jpg NABAN_10_96_31.jpg NABAN_10_96_32.jpg NABAN_10_96_33.jpg NABAN_10_96_34.jpg NABAN_10_96_35.jpg NABAN_10_96_36.jpg NABAN_10_96_37.jpg NABAN_10_96_38.jpg NABAN_10_96_39.jpg NABAN_10_96_40.jpg NABAN_10_96_41.jpg NABAN_10_96_42.jpg NABAN_10_96_43.jpg NABAN_10_96_44.jpg NABAN_10_96_45.jpg NABAN_10_96_46.jpg NABAN_10_96_47.jpg NABAN_10_96_48.jpg NABAN_10_96_49.jpg NABAN_10_96_50.jpg NABAN_10_96_51.jpg NABAN_10_96_52.jpg NABAN_10_96_53.jpg NABAN_10_96_54.jpg NABAN_10_96_55.jpg NABAN_10_96_56.jpg NABAN_10_96_57.jpg NABAN_10_96_58.jpg NABAN_10_96_59.jpg NABAN_10_96_60.jpg NABAN_10_96_61.jpg NABAN_10_96_62.jpg NABAN_10_96_63.jpg NABAN_10_96_64.jpg NABAN_10_96_65.jpg NABAN_10_96_66.jpg NABAN_10_96_39.jpg NABAN_10_96_67.jpg NABAN_10_96_68.jpg NABAN_10_96_69.jpg NABAN_10_96_70.jpg NABAN_10_96_71.jpg NABAN_10_96_72.jpg NABAN_10_96_73.jpg NABAN_10_96_74.jpg NABAN_10_96_75.jpg NABAN_10_96_76.jpg NABAN_10_96_77.jpg NABAN_10_96_78.jpg NABAN_10_96_79.jpg NABAN_10_96_80.jpg NABAN_10_96_81.jpg NABAN_10_96_82.jpg NABAN_10_96_83.jpg NABAN_10_96_84.jpg NABAN_10_96_85.jpg NABAN_10_96_86.jpg NABAN_10_96_87.jpg NABAN_10_96_88.jpg NABAN_10_96_89.jpg NABAN_10_96_90.jpg NABAN_10_96_91.jpg NABAN_10_96_92.jpg NABAN_10_96_93.jpg NABAN_10_96_94.jpg NABAN_10_96_95.jpg NABAN_10_96_96.jpg NABAN_10_96_97.jpg NABAN_10_96_98.jpg NABAN_10_96_99.jpg NABAN_10_96_100.jpg NABAN_10_96_101.jpg NABAN_10_96_102.jpg NABAN_10_96_103.jpg NABAN_10_96_104.jpg NABAN_10_96_105.jpg NABAN_10_96_106.jpg NABAN_10_96_107.jpg NABAN_10_96_108.jpg NABAN_10_96_109.jpg NABAN_10_96_110.jpg NABAN_10_96_111.jpg NABAN_10_96_112.jpg NABAN_10_96_113.jpg NABAN_10_96_114.jpg NABAN_10_96_115.jpg NABAN_10_96_116.jpg NABAN_10_96_117.jpg NABAN_10_96_118.jpg NABAN_10_96_119.jpg NABAN_10_96_120.jpg NABAN_10_96_121.jpg NABAN_10_96_122.jpg NABAN_10_96_123.jpg NABAN_10_96_124.jpg NABAN_10_96_125.jpg NABAN_10_96_126.jpg NABAN_10_96_127.jpg

„ Никифоров (Рилски) препис“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/71435