Абагар

Елемент

Заглавие

Абагар

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 116

Датировка

ХVІІІ в.

Материал

Хартия

Обем

Свитък от един лист 84 х 11 см, съшит от три отделни парчета.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Разкривен полуустав, с редки надредни знаци и ударения

Описание

Изображения на Богородица с младенеца, на архангел Михаил, четири малки медальона със символичните изображения на четиримата евангелисти и един медальон с изображение на апостоп Петър (или Павел).

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 275

Правопис

Църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 275.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

8

Колекции

NABAN_10_116_1.jpg NABAN_10_116_2.jpg NABAN_10_116_3.jpg NABAN_10_116_4.jpg NABAN_10_116_5.jpg NABAN_10_116_6.jpg NABAN_10_116_7.jpg NABAN_10_116_8.jpg

„Абагар“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/71054