Църковнославянска граматика

Елемент

Заглавие

Църковнославянска граматика

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 114

Датировка

1834 г.

Материал

Хартия

Обем

218 листа 17,5 х 11,5 см

Подвързия:

Дъски с кожа, с леки орнаменти отгоре и със закопчалки.

Тип писмо:

Дребен полукурсив, доста неправилен, по 21 реда на страница, с ударения и надредни знаци.

Описание

Пред заглавията има малки заставки в черно и червено. Тук-там се срещат и концовки.

Бележки

На предния форзац има бележка от по-ново време.

Съдържание

Точен препис от граматиката на Мелетий Смотрицки.

Правопис

църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Има оригинална пагинация с букви.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 274.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

227

Колекции

NABAN_10_114_1.jpg NABAN_10_114_2.jpg NABAN_10_114_3.jpg NABAN_10_114_4.jpg NABAN_10_114_5.jpg NABAN_10_114_6.jpg NABAN_10_114_7.jpg NABAN_10_114_8.jpg NABAN_10_114_9.jpg NABAN_10_114_10.jpg NABAN_10_114_11.jpg NABAN_10_114_12.jpg NABAN_10_114_13.jpg NABAN_10_114_14.jpg NABAN_10_114_15.jpg NABAN_10_114_16.jpg NABAN_10_114_17.jpg NABAN_10_114_18.jpg NABAN_10_114_19.jpg NABAN_10_114_20.jpg NABAN_10_114_21.jpg NABAN_10_114_22.jpg NABAN_10_114_23.jpg NABAN_10_114_24.jpg NABAN_10_114_25.jpg NABAN_10_114_26.jpg NABAN_10_114_27.jpg NABAN_10_114_28.jpg NABAN_10_114_29.jpg NABAN_10_114_30.jpg NABAN_10_114_31.jpg NABAN_10_114_32.jpg NABAN_10_114_33.jpg NABAN_10_114_34.jpg NABAN_10_114_35.jpg NABAN_10_114_36.jpg NABAN_10_114_37.jpg NABAN_10_114_38.jpg NABAN_10_114_39.jpg NABAN_10_114_40.jpg NABAN_10_114_41.jpg NABAN_10_114_42.jpg NABAN_10_114_43.jpg NABAN_10_114_44.jpg NABAN_10_114_45.jpg NABAN_10_114_46.jpg NABAN_10_114_47.jpg NABAN_10_114_48.jpg NABAN_10_114_49.jpg NABAN_10_114_50.jpg NABAN_10_114_51.jpg NABAN_10_114_52.jpg NABAN_10_114_53.jpg NABAN_10_114_54.jpg NABAN_10_114_55.jpg NABAN_10_114_56.jpg NABAN_10_114_57.jpg NABAN_10_114_58.jpg NABAN_10_114_59.jpg NABAN_10_114_60.jpg NABAN_10_114_61.jpg NABAN_10_114_62.jpg NABAN_10_114_63.jpg NABAN_10_114_64.jpg NABAN_10_114_65.jpg NABAN_10_114_66.jpg NABAN_10_114_67.jpg NABAN_10_114_68.jpg NABAN_10_114_69.jpg NABAN_10_114_70.jpg NABAN_10_114_71.jpg NABAN_10_114_72.jpg NABAN_10_114_73.jpg NABAN_10_114_74.jpg NABAN_10_114_75.jpg NABAN_10_114_76.jpg NABAN_10_114_77.jpg NABAN_10_114_78.jpg NABAN_10_114_79.jpg NABAN_10_114_80.jpg NABAN_10_114_81.jpg NABAN_10_114_82.jpg NABAN_10_114_83.jpg NABAN_10_114_84.jpg NABAN_10_114_85.jpg NABAN_10_114_86.jpg NABAN_10_114_87.jpg NABAN_10_114_88.jpg NABAN_10_114_89.jpg NABAN_10_114_90.jpg NABAN_10_114_91.jpg NABAN_10_114_92.jpg NABAN_10_114_93.jpg NABAN_10_114_94.jpg NABAN_10_114_95.jpg NABAN_10_114_96.jpg NABAN_10_114_97.jpg NABAN_10_114_98.jpg NABAN_10_114_99.jpg NABAN_10_114_100.jpg NABAN_10_114_101.jpg NABAN_10_114_102.jpg NABAN_10_114_103.jpg NABAN_10_114_104.jpg NABAN_10_114_105.jpg NABAN_10_114_106.jpg NABAN_10_114_107.jpg NABAN_10_114_108.jpg NABAN_10_114_109.jpg NABAN_10_114_110.jpg NABAN_10_114_111.jpg NABAN_10_114_112.jpg NABAN_10_114_113.jpg NABAN_10_114_114.jpg NABAN_10_114_115.jpg NABAN_10_114_116.jpg NABAN_10_114_117.jpg NABAN_10_114_118.jpg NABAN_10_114_119.jpg NABAN_10_114_120.jpg NABAN_10_114_121.jpg NABAN_10_114_122.jpg NABAN_10_114_123.jpg NABAN_10_114_124.jpg NABAN_10_114_125.jpg NABAN_10_114_126.jpg NABAN_10_114_127.jpg NABAN_10_114_128.jpg NABAN_10_114_129.jpg NABAN_10_114_130.jpg NABAN_10_114_131.jpg NABAN_10_114_132.jpg NABAN_10_114_133.jpg NABAN_10_114_134.jpg NABAN_10_114_135.jpg NABAN_10_114_136.jpg NABAN_10_114_137.jpg NABAN_10_114_138.jpg NABAN_10_114_139.jpg NABAN_10_114_140.jpg NABAN_10_114_141.jpg NABAN_10_114_142.jpg NABAN_10_114_143.jpg NABAN_10_114_144.jpg NABAN_10_114_145.jpg NABAN_10_114_146.jpg NABAN_10_114_147.jpg NABAN_10_114_148.jpg NABAN_10_114_149.jpg NABAN_10_114_150.jpg NABAN_10_114_151.jpg NABAN_10_114_152.jpg NABAN_10_114_153.jpg NABAN_10_114_154.jpg NABAN_10_114_155.jpg NABAN_10_114_156.jpg NABAN_10_114_157.jpg NABAN_10_114_158.jpg NABAN_10_114_159.jpg NABAN_10_114_160.jpg NABAN_10_114_161.jpg NABAN_10_114_162.jpg NABAN_10_114_163.jpg NABAN_10_114_164.jpg NABAN_10_114_165.jpg NABAN_10_114_166.jpg NABAN_10_114_167.jpg NABAN_10_114_168.jpg NABAN_10_114_169.jpg NABAN_10_114_170.jpg NABAN_10_114_171.jpg NABAN_10_114_172.jpg NABAN_10_114_173.jpg NABAN_10_114_174.jpg NABAN_10_114_175.jpg NABAN_10_114_176.jpg NABAN_10_114_177.jpg NABAN_10_114_178.jpg NABAN_10_114_179.jpg NABAN_10_114_180.jpg NABAN_10_114_181.jpg NABAN_10_114_182.jpg NABAN_10_114_183.jpg NABAN_10_114_184.jpg NABAN_10_114_185.jpg NABAN_10_114_186.jpg NABAN_10_114_187.jpg NABAN_10_114_188.jpg NABAN_10_114_189.jpg NABAN_10_114_190.jpg NABAN_10_114_191.jpg NABAN_10_114_192.jpg NABAN_10_114_193.jpg NABAN_10_114_194.jpg NABAN_10_114_195.jpg NABAN_10_114_196.jpg NABAN_10_114_197.jpg NABAN_10_114_198.jpg NABAN_10_114_199.jpg NABAN_10_114_200.jpg NABAN_10_114_201.jpg NABAN_10_114_202.jpg NABAN_10_114_203.jpg NABAN_10_114_204.jpg NABAN_10_114_205.jpg NABAN_10_114_206.jpg NABAN_10_114_207.jpg NABAN_10_114_208.jpg NABAN_10_114_209.jpg NABAN_10_114_210.jpg NABAN_10_114_211.jpg NABAN_10_114_212.jpg NABAN_10_114_213.jpg NABAN_10_114_214.jpg NABAN_10_114_215.jpg NABAN_10_114_216.jpg NABAN_10_114_217.jpg NABAN_10_114_218.jpg NABAN_10_114_219.jpg NABAN_10_114_220.jpg NABAN_10_114_221.jpg NABAN_10_114_222.jpg NABAN_10_114_223.jpg NABAN_10_114_224.jpg NABAN_10_114_225.jpg NABAN_10_114_226.jpg NABAN_10_114_227.jpg

„Църковнославянска граматика“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/71053