Молитвеник и Чудеса Богородични

Елемент

Заглавие

Молитвеник и Чудеса Богородични

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 61

Датировка

Втората половина на XVIII в.

Материал

Хартия

Обем

192 листа 15 Х 10 см.

Подвързия:

Дъски и кожа, орнаментирана отгоре.

Тип писмо:

Дребен до среден полуустав, по 15-19 реда на страница, с надредни знаци и ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Вж. Кодов, с. 104

Съдържание

Вж. Кодов, с. 104

Правопис

Църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Намерена е в антикварна книжарница в София и предадена в библиотеката на БАН от Б. Ст. Ангелов.

Пагинация

Има оригинална пагинация с буквени цифри, но раздробена.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 103-104.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

196

Колекции

NABAN_10_61_1.jpg NABAN_10_61_2.jpg NABAN_10_61_3.jpg NABAN_10_61_4.jpg NABAN_10_61_5.jpg NABAN_10_61_6.jpg NABAN_10_61_7.jpg NABAN_10_61_8.jpg NABAN_10_61_9.jpg NABAN_10_61_10.jpg NABAN_10_61_11.jpg NABAN_10_61_12.jpg NABAN_10_61_13.jpg NABAN_10_61_14.jpg NABAN_10_61_15.jpg NABAN_10_61_16.jpg NABAN_10_61_17.jpg NABAN_10_61_18.jpg NABAN_10_61_19.jpg NABAN_10_61_20.jpg NABAN_10_61_21.jpg NABAN_10_61_22.jpg NABAN_10_61_23.jpg NABAN_10_61_24.jpg NABAN_10_61_25.jpg NABAN_10_61_26.jpg NABAN_10_61_27.jpg NABAN_10_61_28.jpg NABAN_10_61_29.jpg NABAN_10_61_30.jpg NABAN_10_61_31.jpg NABAN_10_61_32.jpg NABAN_10_61_33.jpg NABAN_10_61_34.jpg NABAN_10_61_35.jpg NABAN_10_61_36.jpg NABAN_10_61_37.jpg NABAN_10_61_38.jpg NABAN_10_61_39.jpg NABAN_10_61_40.jpg NABAN_10_61_41.jpg NABAN_10_61_42.jpg NABAN_10_61_43.jpg NABAN_10_61_44.jpg NABAN_10_61_45.jpg NABAN_10_61_46.jpg NABAN_10_61_47.jpg NABAN_10_61_48.jpg NABAN_10_61_49.jpg NABAN_10_61_50.jpg NABAN_10_61_51.jpg NABAN_10_61_52.jpg NABAN_10_61_53.jpg NABAN_10_61_54.jpg NABAN_10_61_55.jpg NABAN_10_61_56.jpg NABAN_10_61_57.jpg NABAN_10_61_58.jpg NABAN_10_61_59.jpg NABAN_10_61_60.jpg NABAN_10_61_61.jpg NABAN_10_61_62.jpg NABAN_10_61_63.jpg NABAN_10_61_64.jpg NABAN_10_61_65.jpg NABAN_10_61_66.jpg NABAN_10_61_67.jpg NABAN_10_61_68.jpg NABAN_10_61_69.jpg NABAN_10_61_70.jpg NABAN_10_61_71.jpg NABAN_10_61_72.jpg NABAN_10_61_73.jpg NABAN_10_61_74.jpg NABAN_10_61_75.jpg NABAN_10_61_76.jpg NABAN_10_61_77.jpg NABAN_10_61_78.jpg NABAN_10_61_79.jpg NABAN_10_61_80.jpg NABAN_10_61_81.jpg NABAN_10_61_82.jpg NABAN_10_61_83.jpg NABAN_10_61_84.jpg NABAN_10_61_85.jpg NABAN_10_61_86.jpg NABAN_10_61_87.jpg NABAN_10_61_88.jpg NABAN_10_61_89.jpg NABAN_10_61_90.jpg NABAN_10_61_91.jpg NABAN_10_61_92.jpg NABAN_10_61_93.jpg NABAN_10_61_94.jpg NABAN_10_61_95.jpg NABAN_10_61_96.jpg NABAN_10_61_97.jpg NABAN_10_61_98.jpg NABAN_10_61_99.jpg NABAN_10_61_100.jpg NABAN_10_61_101.jpg NABAN_10_61_102.jpg NABAN_10_61_103.jpg NABAN_10_61_104.jpg NABAN_10_61_105.jpg NABAN_10_61_106.jpg NABAN_10_61_107.jpg NABAN_10_61_108.jpg NABAN_10_61_109.jpg NABAN_10_61_110.jpg NABAN_10_61_111.jpg NABAN_10_61_112.jpg NABAN_10_61_113.jpg NABAN_10_61_114.jpg NABAN_10_61_115.jpg NABAN_10_61_116.jpg NABAN_10_61_117.jpg NABAN_10_61_118.jpg NABAN_10_61_119.jpg NABAN_10_61_120.jpg NABAN_10_61_121.jpg NABAN_10_61_122.jpg NABAN_10_61_123.jpg NABAN_10_61_124.jpg NABAN_10_61_125.jpg NABAN_10_61_126.jpg NABAN_10_61_127.jpg NABAN_10_61_128.jpg NABAN_10_61_129.jpg NABAN_10_61_130.jpg NABAN_10_61_131.jpg NABAN_10_61_132.jpg NABAN_10_61_133.jpg NABAN_10_61_134.jpg NABAN_10_61_135.jpg NABAN_10_61_136.jpg NABAN_10_61_137.jpg NABAN_10_61_138.jpg NABAN_10_61_139.jpg NABAN_10_61_140.jpg NABAN_10_61_141.jpg NABAN_10_61_142.jpg NABAN_10_61_143.jpg NABAN_10_61_144.jpg NABAN_10_61_145.jpg NABAN_10_61_146.jpg NABAN_10_61_147.jpg NABAN_10_61_148.jpg NABAN_10_61_149.jpg NABAN_10_61_150.jpg NABAN_10_61_151.jpg NABAN_10_61_152.jpg NABAN_10_61_153.jpg NABAN_10_61_154.jpg NABAN_10_61_155.jpg NABAN_10_61_156.jpg NABAN_10_61_157.jpg NABAN_10_61_158.jpg NABAN_10_61_159.jpg NABAN_10_61_160.jpg NABAN_10_61_161.jpg NABAN_10_61_162.jpg NABAN_10_61_163.jpg NABAN_10_61_164.jpg NABAN_10_61_165.jpg NABAN_10_61_166.jpg NABAN_10_61_167.jpg NABAN_10_61_168.jpg NABAN_10_61_169.jpg NABAN_10_61_170.jpg NABAN_10_61_171.jpg NABAN_10_61_172.jpg NABAN_10_61_173.jpg NABAN_10_61_174.jpg NABAN_10_61_175.jpg NABAN_10_61_176.jpg NABAN_10_61_177.jpg NABAN_10_61_178.jpg NABAN_10_61_179.jpg NABAN_10_61_180.jpg NABAN_10_61_181.jpg NABAN_10_61_182.jpg NABAN_10_61_183.jpg NABAN_10_61_184.jpg NABAN_10_61_185.jpg NABAN_10_61_186.jpg NABAN_10_61_187.jpg NABAN_10_61_188.jpg NABAN_10_61_189.jpg NABAN_10_61_190.jpg NABAN_10_61_191.jpg NABAN_10_61_192.jpg NABAN_10_61_193.jpg NABAN_10_61_194.jpg NABAN_10_61_195.jpg NABAN_10_61_196.jpg

„Молитвеник и Чудеса Богородични“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68336