Молебник

Елемент

Заглавие

Молебник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 60

Датировка

Началота на XIX в.

Материал

Хартия

Обем

37 листа 17 Х 11 см.

Подвързия:

От нов тип - картон с хартия.

Тип писмо:

Среден полукурсив, по 15 реда на страница, с надредни знаци и ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 103

Правопис

Църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Пагинация няма. Колите са означени на долното поле в началото на колата.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 103.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

41

Колекции

NABAN_10_60_1.jpg NABAN_10_60_2.jpg NABAN_10_60_3.jpg NABAN_10_60_4.jpg NABAN_10_60_5.jpg NABAN_10_60_6.jpg NABAN_10_60_7.jpg NABAN_10_60_8.jpg NABAN_10_60_9.jpg NABAN_10_60_10.jpg NABAN_10_60_11.jpg NABAN_10_60_12.jpg NABAN_10_60_13.jpg NABAN_10_60_14.jpg NABAN_10_60_15.jpg NABAN_10_60_16.jpg NABAN_10_60_17.jpg NABAN_10_60_18.jpg NABAN_10_60_19.jpg NABAN_10_60_20.jpg NABAN_10_60_21.jpg NABAN_10_60_22.jpg NABAN_10_60_23.jpg NABAN_10_60_24.jpg NABAN_10_60_25.jpg NABAN_10_60_26.jpg NABAN_10_60_27.jpg NABAN_10_60_28.jpg NABAN_10_60_29.jpg NABAN_10_60_30.jpg NABAN_10_60_31.jpg NABAN_10_60_32.jpg NABAN_10_60_33.jpg NABAN_10_60_34.jpg NABAN_10_60_35.jpg NABAN_10_60_36.jpg NABAN_10_60_37.jpg NABAN_10_60_38.jpg NABAN_10_60_39.jpg NABAN_10_60_40.jpg NABAN_10_60_41.jpg

„Молебник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68335