Молебник

Елемент

Заглавие

Молебник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 59

Датировка

XVI– XVII в.

Материал

Хартия

Обем

58 листа 18,5 х 13 см.

Подвързия:

Нова - картон с хартия, на гърба кожа.

Тип писмо:

Писмо от трима души. Първият пише от л. 1а до 34б с едър полуустав, по 20 реда на страница, с редки надредни знаци и ударения и с големи червени разделителни точки; вторият пише от л. 35а до 48б с малко по-дребен полуустав, по 19-20 реда на страница; третият писач пише от л. 49а до 53б със среден полуустав, с много надредни знаци и ударения, по 20 реда на страница.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 102

Правопис

Западнобългарски.

Придобиване на ръкописа:

Книгата е постъпила в БАН от библиотеката на Петър З. Груев, възрожденски учител преди и по време на Освобождението в с. Върбица, Шуменско.

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на долното поле. Липсват листове в началото, в края и на много места по средата. Последните 5 листа са от печатен служебник и требник.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 102.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

64

Колекции

NABAN_10_59_1.jpg NABAN_10_59_2.jpg NABAN_10_59_3.jpg NABAN_10_59_4.jpg NABAN_10_59_5.jpg NABAN_10_59_6.jpg NABAN_10_59_7.jpg NABAN_10_59_8.jpg NABAN_10_59_9.jpg NABAN_10_59_10.jpg NABAN_10_59_11.jpg NABAN_10_59_12.jpg NABAN_10_59_13.jpg NABAN_10_59_14.jpg NABAN_10_59_15.jpg NABAN_10_59_16.jpg NABAN_10_59_17.jpg NABAN_10_59_18.jpg NABAN_10_59_19.jpg NABAN_10_59_20.jpg NABAN_10_59_21.jpg NABAN_10_59_22.jpg NABAN_10_59_23.jpg NABAN_10_59_24.jpg NABAN_10_59_25.jpg NABAN_10_59_26.jpg NABAN_10_59_27.jpg NABAN_10_59_28.jpg NABAN_10_59_29.jpg NABAN_10_59_30.jpg NABAN_10_59_31.jpg NABAN_10_59_32.jpg NABAN_10_59_33.jpg NABAN_10_59_34.jpg NABAN_10_59_35.jpg NABAN_10_59_36.jpg NABAN_10_59_37.jpg NABAN_10_59_38.jpg NABAN_10_59_39.jpg NABAN_10_59_40.jpg NABAN_10_59_41.jpg NABAN_10_59_42.jpg NABAN_10_59_43.jpg NABAN_10_59_44.jpg NABAN_10_59_45.jpg NABAN_10_59_46.jpg NABAN_10_59_47.jpg NABAN_10_59_48.jpg NABAN_10_59_49.jpg NABAN_10_59_50.jpg NABAN_10_59_51.jpg NABAN_10_59_52.jpg NABAN_10_59_53.jpg NABAN_10_59_54.jpg NABAN_10_59_55.jpg NABAN_10_59_56.jpg NABAN_10_59_57.jpg NABAN_10_59_58.jpg NABAN_10_59_59.jpg NABAN_10_59_60.jpg NABAN_10_59_61.jpg NABAN_10_59_62.jpg NABAN_10_59_63.jpg NABAN_10_59_64.jpg

„Молебник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68334