Месецослов

Елемент

Заглавие

Месецослов

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 58

Датировка

XVI в.

Материал

Хартия

Обем

23 листа 21,5 Х 15,5 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Среден полуустав, по 21 реда на страница, с надредни знаци и ударения.Заглавията, указанията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Книгата съдържа месецословни указания за всички дни, с тропари и кондаци за по-главните празници. Без начало и без край, понеже липсват листове. Вж. Кодов, с. 101.

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Намира се в архива на Йордан Иванов - ф. 52, № 280а.

Пагинация

Част от голяма книга. Личи означение на коли 6 и 7-ма в началото и в края на колата. Без начало и без край. Липсват листове и по средата.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 101.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

26

Колекции

NABAN_10_58_1.jpg NABAN_10_58_2.jpg NABAN_10_58_3.jpg NABAN_10_58_4.jpg NABAN_10_58_5.jpg NABAN_10_58_6.jpg NABAN_10_58_7.jpg NABAN_10_58_8.jpg NABAN_10_58_9.jpg NABAN_10_58_10.jpg NABAN_10_58_11.jpg NABAN_10_58_12.jpg NABAN_10_58_13.jpg NABAN_10_58_14.jpg NABAN_10_58_15.jpg NABAN_10_58_16.jpg NABAN_10_58_17.jpg NABAN_10_58_18.jpg NABAN_10_58_19.jpg NABAN_10_58_20.jpg NABAN_10_58_21.jpg NABAN_10_58_22.jpg NABAN_10_58_23.jpg NABAN_10_58_24.jpg NABAN_10_58_25.jpg NABAN_10_58_26.jpg

„Месецослов“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68333