Месецослов

Елемент

Заглавие

Месецослов

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 57

Датировка

XVI в.

Материал

Хартия

Обем

20 листа 20 Х 15 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Среден полуустав с полукурсивни тенденции, по 20-21 реда на страница, с редки надредни знаци и без ударения. Заглавията, указанията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Месецословни указания за всички дни, с тропари и кондаци за по-главните празници и светци. Вж. Кодов, с. 101.

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Намира се в архива на Йордан Иванов - ф. 52, № 280.

Пагинация

Пагинация няма. Колите са били означени на долното поле в началото и в края на всяка кола. Без начало и без край. Липсват листове и по средата.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 100-101.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

22

Колекции

NABAN_10_57_1.jpg NABAN_10_57_2.jpg NABAN_10_57_3.jpg NABAN_10_57_4.jpg NABAN_10_57_5.jpg NABAN_10_57_6.jpg NABAN_10_57_7.jpg NABAN_10_57_8.jpg NABAN_10_57_9.jpg NABAN_10_57_10.jpg NABAN_10_57_11.jpg NABAN_10_57_12.jpg NABAN_10_57_13.jpg NABAN_10_57_14.jpg NABAN_10_57_15.jpg NABAN_10_57_16.jpg NABAN_10_57_17.jpg NABAN_10_57_18.jpg NABAN_10_57_19.jpg NABAN_10_57_20.jpg NABAN_10_57_21.jpg NABAN_10_57_22.jpg

„Месецослов“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68332