Пролог

Елемент

Заглавие

Пролог

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 72

Датировка

Краят на ХІІІ в.

Материал

Пергамент

Обем

113 листа 25,5 х 17,5 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но съвсем похабена и проядена от червеи. От подвързията са останали само отделни парчета.

Тип писмо:

Среден, на места възедър полуустав, доста правилен, по 32–33 реда на страница, със съвсем редки надредни знаци и без удрения, с много съкращения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Леко орнаментирани инициали

Бележки

Няма

Съдържание

Обикновен пролог за цяла година. Без начало и край, поради загубени листове. Наличният текст започва от 4 септември (мъченица Ермиония) и свършва с четивото за 6 юли (преп. Сисой). л. 95б–96а (15 април)– Житие на благоверия княз Мстислав. Други славянски светци не са застъпени. Вж. Кодов, с. 135-136.

Правопис

Среднобългарски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 135–137.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

118

Колекции

NABAN_10_72_1.jpg NABAN_10_72_2.jpg NABAN_10_72_3.jpg NABAN_10_72_4.jpg NABAN_10_72_5.jpg NABAN_10_72_6.jpg NABAN_10_72_7.jpg NABAN_10_72_8.jpg NABAN_10_72_9.jpg NABAN_10_72_10.jpg NABAN_10_72_11.jpg NABAN_10_72_12.jpg NABAN_10_72_13.jpg NABAN_10_72_14.jpg NABAN_10_72_15.jpg NABAN_10_72_16.jpg NABAN_10_72_17.jpg NABAN_10_72_18.jpg NABAN_10_72_19.jpg NABAN_10_72_20.jpg NABAN_10_72_21.jpg NABAN_10_72_22.jpg NABAN_10_72_23.jpg NABAN_10_72_24.jpg NABAN_10_72_25.jpg NABAN_10_72_26.jpg NABAN_10_72_27.jpg NABAN_10_72_28.jpg NABAN_10_72_29.jpg NABAN_10_72_30.jpg NABAN_10_72_31.jpg NABAN_10_72_32.jpg NABAN_10_72_33.jpg NABAN_10_72_34.jpg NABAN_10_72_35.jpg NABAN_10_72_36.jpg NABAN_10_72_37.jpg NABAN_10_72_38.jpg NABAN_10_72_39.jpg NABAN_10_72_40.jpg NABAN_10_72_41.jpg NABAN_10_72_42.jpg NABAN_10_72_43.jpg NABAN_10_72_44.jpg NABAN_10_72_45.jpg NABAN_10_72_46.jpg NABAN_10_72_47.jpg NABAN_10_72_48.jpg NABAN_10_72_49.jpg NABAN_10_72_50.jpg NABAN_10_72_51.jpg NABAN_10_72_52.jpg NABAN_10_72_53.jpg NABAN_10_72_54.jpg NABAN_10_72_55.jpg NABAN_10_72_56.jpg NABAN_10_72_57.jpg NABAN_10_72_58.jpg NABAN_10_72_59.jpg NABAN_10_72_60.jpg NABAN_10_72_61.jpg NABAN_10_72_62.jpg NABAN_10_72_63.jpg NABAN_10_72_64.jpg NABAN_10_72_65.jpg NABAN_10_72_66.jpg NABAN_10_72_67.jpg NABAN_10_72_68.jpg NABAN_10_72_69.jpg NABAN_10_72_70.jpg NABAN_10_72_71.jpg NABAN_10_72_72.jpg NABAN_10_72_73.jpg NABAN_10_72_74.jpg NABAN_10_72_75.jpg NABAN_10_72_76.jpg NABAN_10_72_77.jpg NABAN_10_72_78.jpg NABAN_10_72_79.jpg NABAN_10_72_80.jpg NABAN_10_72_81.jpg NABAN_10_72_82.jpg NABAN_10_72_83.jpg NABAN_10_72_84.jpg NABAN_10_72_85.jpg NABAN_10_72_86.jpg NABAN_10_72_87.jpg NABAN_10_72_88.jpg NABAN_10_72_89.jpg NABAN_10_72_90.jpg NABAN_10_72_91.jpg NABAN_10_72_92.jpg NABAN_10_72_93.jpg NABAN_10_72_94.jpg NABAN_10_72_95.jpg NABAN_10_72_96.jpg NABAN_10_72_97.jpg NABAN_10_72_98.jpg NABAN_10_72_99.jpg NABAN_10_72_100.jpg NABAN_10_72_101.jpg NABAN_10_72_102.jpg NABAN_10_72_103.jpg NABAN_10_72_104.jpg NABAN_10_72_105.jpg NABAN_10_72_106.jpg NABAN_10_72_107.jpg NABAN_10_72_108.jpg NABAN_10_72_109.jpg NABAN_10_72_110.jpg NABAN_10_72_111.jpg NABAN_10_72_112.jpg NABAN_10_72_113.jpg NABAN_10_72_114.jpg NABAN_10_72_115.jpg NABAN_10_72_116.jpg NABAN_10_72_117.jpg NABAN_10_72_118.jpg

„Пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68331