Часослов

Елемент

Заглавие

Часослов

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 56

Датировка

Средата на XVI в.

Материал

Хартия

Обем

133 листа 10 Х 6,5 см.

Подвързия:

Слаб картон с хартия.

Тип писмо:

Обработен и правилен полуустав, в първата половина по-дребен, по 14 реда на страница, във втората половина (от л. 68 до края) по-едър, по 12 реда на страница.Навсякъде има надредни знаци и ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Две бележки. Бележката на л. 1а е от ново време със синьо мастило и гласи: На Българ. Книжов. Дружество в гр. София от Д. С. Карпаров, 3 юли 1891 г. гр. Панагюрище.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 99-100.

Правопис

Ресавски

Придобиване на ръкописа:

Книгата е постъпила в библиотеката на БАН от Българското книжовно дружество в София.

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на долното поле. От л. 68 започва ново означение на колите. В началото липсват 16 листа, има липси и по средата. Л. 11, 20 и 21 са писани по-късно и са прибавени допълнително за попълване на изгубени първоначални листове.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 99-100.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

138

Колекции

NABAN_10_56_1.jpg NABAN_10_56_2.jpg NABAN_10_56_3.jpg NABAN_10_56_4.jpg NABAN_10_56_5.jpg NABAN_10_56_6.jpg NABAN_10_56_7.jpg NABAN_10_56_8.jpg NABAN_10_56_9.jpg NABAN_10_56_10.jpg NABAN_10_56_11.jpg NABAN_10_56_12.jpg NABAN_10_56_13.jpg NABAN_10_56_14.jpg NABAN_10_56_15.jpg NABAN_10_56_16.jpg NABAN_10_56_17.jpg NABAN_10_56_18.jpg NABAN_10_56_19.jpg NABAN_10_56_20.jpg NABAN_10_56_21.jpg NABAN_10_56_22.jpg NABAN_10_56_23.jpg NABAN_10_56_24.jpg NABAN_10_56_25.jpg NABAN_10_56_26.jpg NABAN_10_56_27.jpg NABAN_10_56_28.jpg NABAN_10_56_29.jpg NABAN_10_56_30.jpg NABAN_10_56_31.jpg NABAN_10_56_32.jpg NABAN_10_56_33.jpg NABAN_10_56_34.jpg NABAN_10_56_35.jpg NABAN_10_56_36.jpg NABAN_10_56_37.jpg NABAN_10_56_38.jpg NABAN_10_56_39.jpg NABAN_10_56_40.jpg NABAN_10_56_41.jpg NABAN_10_56_42.jpg NABAN_10_56_43.jpg NABAN_10_56_44.jpg NABAN_10_56_45.jpg NABAN_10_56_46.jpg NABAN_10_56_47.jpg NABAN_10_56_48.jpg NABAN_10_56_49.jpg NABAN_10_56_50.jpg NABAN_10_56_51.jpg NABAN_10_56_52.jpg NABAN_10_56_53.jpg NABAN_10_56_54.jpg NABAN_10_56_55.jpg NABAN_10_56_56.jpg NABAN_10_56_57.jpg NABAN_10_56_58.jpg NABAN_10_56_59.jpg NABAN_10_56_60.jpg NABAN_10_56_61.jpg NABAN_10_56_62.jpg NABAN_10_56_63.jpg NABAN_10_56_64.jpg NABAN_10_56_65.jpg NABAN_10_56_66.jpg NABAN_10_56_67.jpg NABAN_10_56_68.jpg NABAN_10_56_69.jpg NABAN_10_56_70.jpg NABAN_10_56_71.jpg NABAN_10_56_72.jpg NABAN_10_56_73.jpg NABAN_10_56_74.jpg NABAN_10_56_75.jpg NABAN_10_56_76.jpg NABAN_10_56_77.jpg NABAN_10_56_78.jpg NABAN_10_56_79.jpg NABAN_10_56_80.jpg NABAN_10_56_81.jpg NABAN_10_56_82.jpg NABAN_10_56_83.jpg NABAN_10_56_84.jpg NABAN_10_56_85.jpg NABAN_10_56_86.jpg NABAN_10_56_87.jpg NABAN_10_56_88.jpg NABAN_10_56_89.jpg NABAN_10_56_90.jpg NABAN_10_56_91.jpg NABAN_10_56_92.jpg NABAN_10_56_93.jpg NABAN_10_56_94.jpg NABAN_10_56_95.jpg NABAN_10_56_96.jpg NABAN_10_56_97.jpg NABAN_10_56_98.jpg NABAN_10_56_99.jpg NABAN_10_56_100.jpg NABAN_10_56_101.jpg NABAN_10_56_102.jpg NABAN_10_56_103.jpg NABAN_10_56_104.jpg NABAN_10_56_105.jpg NABAN_10_56_106.jpg NABAN_10_56_107.jpg NABAN_10_56_108.jpg NABAN_10_56_109.jpg NABAN_10_56_110.jpg NABAN_10_56_111.jpg NABAN_10_56_112.jpg NABAN_10_56_113.jpg NABAN_10_56_114.jpg NABAN_10_56_115.jpg NABAN_10_56_116.jpg NABAN_10_56_117.jpg NABAN_10_56_118.jpg NABAN_10_56_119.jpg NABAN_10_56_120.jpg NABAN_10_56_121.jpg NABAN_10_56_122.jpg NABAN_10_56_123.jpg NABAN_10_56_124.jpg NABAN_10_56_125.jpg NABAN_10_56_126.jpg NABAN_10_56_127.jpg NABAN_10_56_128.jpg NABAN_10_56_129.jpg NABAN_10_56_130.jpg NABAN_10_56_131.jpg NABAN_10_56_132.jpg NABAN_10_56_133.jpg NABAN_10_56_134.jpg NABAN_10_56_135.jpg NABAN_10_56_136.jpg NABAN_10_56_137.jpg NABAN_10_56_138.jpg

„Часослов“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68330