Требник

Елемент

Заглавие

Требник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 55

Датировка

XVII–XVIII в.

Материал

Хартия

Обем

47 листа 21 Х 14 см.

Подвързия:

Нова - картон с хартия, на гърба кожа.

Тип писмо:

Ново подражание на полуустав, не много изискано, с надредни знаци и ударения, по 19 реда на страница. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 99

Правопис

Западнобългарски

Придобиване на ръкописа:

Книгата е постъпила в БАН от библиотеката на Петър З. Груев, възрожденски учител преди и по време на Освобождението в с. Върбица, Шуменско.

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на долното поле в началото и в края на всяка кола. В началото липсват 12 коли по 8 листа. Доста листове липсват и в края.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 98-99.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

51

Колекции

NABAN_10_55_1.jpg NABAN_10_55_2.jpg NABAN_10_55_3.jpg NABAN_10_55_4.jpg NABAN_10_55_5.jpg NABAN_10_55_6.jpg NABAN_10_55_7.jpg NABAN_10_55_8.jpg NABAN_10_55_9.jpg NABAN_10_55_10.jpg NABAN_10_55_11.jpg NABAN_10_55_12.jpg NABAN_10_55_13.jpg NABAN_10_55_14.jpg NABAN_10_55_15.jpg NABAN_10_55_16.jpg NABAN_10_55_17.jpg NABAN_10_55_18.jpg NABAN_10_55_19.jpg NABAN_10_55_20.jpg NABAN_10_55_21.jpg NABAN_10_55_22.jpg NABAN_10_55_23.jpg NABAN_10_55_24.jpg NABAN_10_55_25.jpg NABAN_10_55_26.jpg NABAN_10_55_27.jpg NABAN_10_55_28.jpg NABAN_10_55_29.jpg NABAN_10_55_30.jpg NABAN_10_55_31.jpg NABAN_10_55_32.jpg NABAN_10_55_33.jpg NABAN_10_55_34.jpg NABAN_10_55_35.jpg NABAN_10_55_36.jpg NABAN_10_55_37.jpg NABAN_10_55_38.jpg NABAN_10_55_39.jpg NABAN_10_55_40.jpg NABAN_10_55_41.jpg NABAN_10_55_42.jpg NABAN_10_55_43.jpg NABAN_10_55_44.jpg NABAN_10_55_45.jpg NABAN_10_55_46.jpg NABAN_10_55_47.jpg NABAN_10_55_48.jpg NABAN_10_55_49.jpg NABAN_10_55_50.jpg NABAN_10_55_51.jpg

„Требник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68329