Требник

Елемент

Заглавие

Требник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 54

Датировка

Началото на XVII в.

Материал

Хартия

Обем

175 (15 + 140 + 20) листа 15,5 Х 11 см.

Подвързия:

Само кожа, подплатена с няколко пласта хартия.

Тип писмо:

Основната част на ръкописа (л. 16-155) е писана със среден полуустав, по 13 реда на страница, с надредни знаци, но без ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило. Последните 11 листа са писани с по-ново полукурсивно писмо.

Описание

Няма

Бележки

Една бележка на последната страница от друга ръка, подписана от дяк Еремия.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 98

Правопис

Сръбски. Личат следи от ресавска школа.

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на долното поле в началото и в края на всяка кола, но това означение започва от л. 16, тъй като първите 15 листа са от друг ръкопис и са прибавени допълнително при подвързването. Последните 20 листа също са от по-късно време и са прибавени допълнително.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 97-98.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

180

Колекции

NABAN_10_54_1.jpg NABAN_10_54_2.jpg NABAN_10_54_3.jpg NABAN_10_54_4.jpg NABAN_10_54_5.jpg NABAN_10_54_6.jpg NABAN_10_54_7.jpg NABAN_10_54_8.jpg NABAN_10_54_9.jpg NABAN_10_54_10.jpg NABAN_10_54_11.jpg NABAN_10_54_12.jpg NABAN_10_54_13.jpg NABAN_10_54_14.jpg NABAN_10_54_15.jpg NABAN_10_54_16.jpg NABAN_10_54_17.jpg NABAN_10_54_18.jpg NABAN_10_54_19.jpg NABAN_10_54_20.jpg NABAN_10_54_21.jpg NABAN_10_54_22.jpg NABAN_10_54_23.jpg NABAN_10_54_24.jpg NABAN_10_54_25.jpg NABAN_10_54_26.jpg NABAN_10_54_27.jpg NABAN_10_54_28.jpg NABAN_10_54_29.jpg NABAN_10_54_30.jpg NABAN_10_54_31.jpg NABAN_10_54_32.jpg NABAN_10_54_33.jpg NABAN_10_54_34.jpg NABAN_10_54_35.jpg NABAN_10_54_36.jpg NABAN_10_54_37.jpg NABAN_10_54_38.jpg NABAN_10_54_39.jpg NABAN_10_54_40.jpg NABAN_10_54_41.jpg NABAN_10_54_42.jpg NABAN_10_54_43.jpg NABAN_10_54_44.jpg NABAN_10_54_45.jpg NABAN_10_54_46.jpg NABAN_10_54_47.jpg NABAN_10_54_48.jpg NABAN_10_54_49.jpg NABAN_10_54_50.jpg NABAN_10_54_51.jpg NABAN_10_54_52.jpg NABAN_10_54_53.jpg NABAN_10_54_54.jpg NABAN_10_54_55.jpg NABAN_10_54_56.jpg NABAN_10_54_57.jpg NABAN_10_54_58.jpg NABAN_10_54_59.jpg NABAN_10_54_60.jpg NABAN_10_54_61.jpg NABAN_10_54_62.jpg NABAN_10_54_63.jpg NABAN_10_54_64.jpg NABAN_10_54_65.jpg NABAN_10_54_66.jpg NABAN_10_54_67.jpg NABAN_10_54_68.jpg NABAN_10_54_69.jpg NABAN_10_54_70.jpg NABAN_10_54_71.jpg NABAN_10_54_72.jpg NABAN_10_54_73.jpg NABAN_10_54_74.jpg NABAN_10_54_75.jpg NABAN_10_54_76.jpg NABAN_10_54_77.jpg NABAN_10_54_78.jpg NABAN_10_54_79.jpg NABAN_10_54_80.jpg NABAN_10_54_81.jpg NABAN_10_54_82.jpg NABAN_10_54_83.jpg NABAN_10_54_84.jpg NABAN_10_54_85.jpg NABAN_10_54_86.jpg NABAN_10_54_87.jpg NABAN_10_54_88.jpg NABAN_10_54_89.jpg NABAN_10_54_90.jpg NABAN_10_54_91.jpg NABAN_10_54_92.jpg NABAN_10_54_93.jpg NABAN_10_54_94.jpg NABAN_10_54_95.jpg NABAN_10_54_96.jpg NABAN_10_54_97.jpg NABAN_10_54_98.jpg NABAN_10_54_99.jpg NABAN_10_54_100.jpg NABAN_10_54_101.jpg NABAN_10_54_102.jpg NABAN_10_54_103.jpg NABAN_10_54_104.jpg NABAN_10_54_105.jpg NABAN_10_54_106.jpg NABAN_10_54_107.jpg NABAN_10_54_108.jpg NABAN_10_54_109.jpg NABAN_10_54_110.jpg NABAN_10_54_111.jpg NABAN_10_54_112.jpg NABAN_10_54_113.jpg NABAN_10_54_114.jpg NABAN_10_54_115.jpg NABAN_10_54_116.jpg NABAN_10_54_117.jpg NABAN_10_54_118.jpg NABAN_10_54_119.jpg NABAN_10_54_120.jpg NABAN_10_54_121.jpg NABAN_10_54_122.jpg NABAN_10_54_123.jpg NABAN_10_54_124.jpg NABAN_10_54_125.jpg NABAN_10_54_126.jpg NABAN_10_54_127.jpg NABAN_10_54_128.jpg NABAN_10_54_129.jpg NABAN_10_54_130.jpg NABAN_10_54_131.jpg NABAN_10_54_132.jpg NABAN_10_54_133.jpg NABAN_10_54_134.jpg NABAN_10_54_135.jpg NABAN_10_54_136.jpg NABAN_10_54_137.jpg NABAN_10_54_138.jpg NABAN_10_54_139.jpg NABAN_10_54_140.jpg NABAN_10_54_141.jpg NABAN_10_54_142.jpg NABAN_10_54_143.jpg NABAN_10_54_144.jpg NABAN_10_54_145.jpg NABAN_10_54_146.jpg NABAN_10_54_147.jpg NABAN_10_54_148.jpg NABAN_10_54_149.jpg NABAN_10_54_150.jpg NABAN_10_54_151.jpg NABAN_10_54_152.jpg NABAN_10_54_153.jpg NABAN_10_54_154.jpg NABAN_10_54_155.jpg NABAN_10_54_156.jpg NABAN_10_54_157.jpg NABAN_10_54_158.jpg NABAN_10_54_159.jpg NABAN_10_54_160.jpg NABAN_10_54_161.jpg NABAN_10_54_162.jpg NABAN_10_54_163.jpg NABAN_10_54_164.jpg NABAN_10_54_165.jpg NABAN_10_54_166.jpg NABAN_10_54_167.jpg NABAN_10_54_168.jpg NABAN_10_54_169.jpg NABAN_10_54_170.jpg NABAN_10_54_171.jpg NABAN_10_54_172.jpg NABAN_10_54_173.jpg NABAN_10_54_174.jpg NABAN_10_54_175.jpg NABAN_10_54_176.jpg NABAN_10_54_177.jpg NABAN_10_54_178.jpg NABAN_10_54_179.jpg NABAN_10_54_180.jpg

„Требник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68328