Требник и номоканон

Елемент

Заглавие

Требник и номоканон

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 53

Датировка

Втората половина на XV в.

Материал

Хартия

Обем

215 листа 21 Х 14,5 см.

Подвързия:

Няма. Колите са полуразшити и отделни листове са откъснати.

Тип писмо:

Писмо от двама души. Първият пише от л. 1 до л. 99 със среден не много правилен полуустав, по 18 реда на страница, с редки надредни знаци и ударения. Вторият пише от л. 100 до края със същия тип полуустав, по 19 реда на страница, с повече надредни знаци и ударения. В работата на втория писач се е намесил и трети на следните места: л. 149а-150а, л. 172б-173а и л. 200б, който пише с разкривен полегат полуустав, с полукурсивни тенденции. Навсякъде заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило. Някои от големите заглавия са писани с везано писмо.

Описание

Няма

Бележки

Наличие на много бележки по полетата, писани от трима души: Слава, дяк Стефан (или Степан) и дяк Мирко, и тримата малограмотни. Вж. Кодов,с. 96-97.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 95-96

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на долното поле в началото и в края на всяка кола.Липсват много листове в началото, от края и по средата.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 95-97.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

223

Колекции

NABAN_10_53_1.jpg NABAN_10_53_2.jpg NABAN_10_53_3.jpg NABAN_10_53_4.jpg NABAN_10_53_5.jpg NABAN_10_53_6.jpg NABAN_10_53_7.jpg NABAN_10_53_8.jpg NABAN_10_53_9.jpg NABAN_10_53_10.jpg NABAN_10_53_11.jpg NABAN_10_53_12.jpg NABAN_10_53_13.jpg NABAN_10_53_14.jpg NABAN_10_53_15.jpg NABAN_10_53_16.jpg NABAN_10_53_17.jpg NABAN_10_53_18.jpg NABAN_10_53_19.jpg NABAN_10_53_20.jpg NABAN_10_53_21.jpg NABAN_10_53_22.jpg NABAN_10_53_23.jpg NABAN_10_53_24.jpg NABAN_10_53_25.jpg NABAN_10_53_26.jpg NABAN_10_53_27.jpg NABAN_10_53_28.jpg NABAN_10_53_29.jpg NABAN_10_53_30.jpg NABAN_10_53_31.jpg NABAN_10_53_32.jpg NABAN_10_53_33.jpg NABAN_10_53_34.jpg NABAN_10_53_35.jpg NABAN_10_53_36.jpg NABAN_10_53_37.jpg NABAN_10_53_38.jpg NABAN_10_53_39.jpg NABAN_10_53_40.jpg NABAN_10_53_41.jpg NABAN_10_53_42.jpg NABAN_10_53_43.jpg NABAN_10_53_44.jpg NABAN_10_53_45.jpg NABAN_10_53_46.jpg NABAN_10_53_47.jpg NABAN_10_53_48.jpg NABAN_10_53_49.jpg NABAN_10_53_50.jpg NABAN_10_53_51.jpg NABAN_10_53_52.jpg NABAN_10_53_53.jpg NABAN_10_53_54.jpg NABAN_10_53_55.jpg NABAN_10_53_56.jpg NABAN_10_53_57.jpg NABAN_10_53_58.jpg NABAN_10_53_59.jpg NABAN_10_53_60.jpg NABAN_10_53_61.jpg NABAN_10_53_62.jpg NABAN_10_53_63.jpg NABAN_10_53_64.jpg NABAN_10_53_65.jpg NABAN_10_53_66.jpg NABAN_10_53_67.jpg NABAN_10_53_68.jpg NABAN_10_53_69.jpg NABAN_10_53_70.jpg NABAN_10_53_71.jpg NABAN_10_53_72.jpg NABAN_10_53_73.jpg NABAN_10_53_74.jpg NABAN_10_53_75.jpg NABAN_10_53_76.jpg NABAN_10_53_77.jpg NABAN_10_53_78.jpg NABAN_10_53_79.jpg NABAN_10_53_80.jpg NABAN_10_53_81.jpg NABAN_10_53_82.jpg NABAN_10_53_83.jpg NABAN_10_53_84.jpg NABAN_10_53_85.jpg NABAN_10_53_86.jpg NABAN_10_53_87.jpg NABAN_10_53_88.jpg NABAN_10_53_89.jpg NABAN_10_53_90.jpg NABAN_10_53_91.jpg NABAN_10_53_92.jpg NABAN_10_53_93.jpg NABAN_10_53_94.jpg NABAN_10_53_95.jpg NABAN_10_53_96.jpg NABAN_10_53_97.jpg NABAN_10_53_98.jpg NABAN_10_53_99.jpg NABAN_10_53_100.jpg NABAN_10_53_101.jpg NABAN_10_53_102.jpg NABAN_10_53_103.jpg NABAN_10_53_104.jpg NABAN_10_53_105.jpg NABAN_10_53_106.jpg NABAN_10_53_107.jpg NABAN_10_53_108.jpg NABAN_10_53_109.jpg NABAN_10_53_110.jpg NABAN_10_53_111.jpg NABAN_10_53_112.jpg NABAN_10_53_113.jpg NABAN_10_53_114.jpg NABAN_10_53_115.jpg NABAN_10_53_116.jpg NABAN_10_53_117.jpg NABAN_10_53_118.jpg NABAN_10_53_119.jpg NABAN_10_53_120.jpg NABAN_10_53_121.jpg NABAN_10_53_122.jpg NABAN_10_53_123.jpg NABAN_10_53_124.jpg NABAN_10_53_125.jpg NABAN_10_53_126.jpg NABAN_10_53_127.jpg NABAN_10_53_128.jpg NABAN_10_53_129.jpg NABAN_10_53_130.jpg NABAN_10_53_131.jpg NABAN_10_53_132.jpg NABAN_10_53_133.jpg NABAN_10_53_134.jpg NABAN_10_53_135.jpg NABAN_10_53_136.jpg NABAN_10_53_137.jpg NABAN_10_53_138.jpg NABAN_10_53_139.jpg NABAN_10_53_140.jpg NABAN_10_53_141.jpg NABAN_10_53_142.jpg NABAN_10_53_143.jpg NABAN_10_53_144.jpg NABAN_10_53_145.jpg NABAN_10_53_146.jpg NABAN_10_53_147.jpg NABAN_10_53_148.jpg NABAN_10_53_149.jpg NABAN_10_53_150.jpg NABAN_10_53_151.jpg NABAN_10_53_152.jpg NABAN_10_53_153.jpg NABAN_10_53_154.jpg NABAN_10_53_155.jpg NABAN_10_53_156.jpg NABAN_10_53_157.jpg NABAN_10_53_158.jpg NABAN_10_53_159.jpg NABAN_10_53_160.jpg NABAN_10_53_161.jpg NABAN_10_53_162.jpg NABAN_10_53_163.jpg NABAN_10_53_164.jpg NABAN_10_53_165.jpg NABAN_10_53_166.jpg NABAN_10_53_167.jpg NABAN_10_53_168.jpg NABAN_10_53_169.jpg NABAN_10_53_170.jpg NABAN_10_53_171.jpg NABAN_10_53_172.jpg NABAN_10_53_173.jpg NABAN_10_53_174.jpg NABAN_10_53_175.jpg NABAN_10_53_176.jpg NABAN_10_53_177.jpg NABAN_10_53_178.jpg NABAN_10_53_179.jpg NABAN_10_53_180.jpg NABAN_10_53_181.jpg NABAN_10_53_182.jpg NABAN_10_53_183.jpg NABAN_10_53_184.jpg NABAN_10_53_185.jpg NABAN_10_53_186.jpg NABAN_10_53_187.jpg NABAN_10_53_188.jpg NABAN_10_53_189.jpg NABAN_10_53_190.jpg NABAN_10_53_191.jpg NABAN_10_53_192.jpg NABAN_10_53_193.jpg NABAN_10_53_194.jpg NABAN_10_53_195.jpg NABAN_10_53_196.jpg NABAN_10_53_197.jpg NABAN_10_53_198.jpg NABAN_10_53_199.jpg NABAN_10_53_200.jpg NABAN_10_53_201.jpg NABAN_10_53_202.jpg NABAN_10_53_203.jpg NABAN_10_53_204.jpg NABAN_10_53_205.jpg NABAN_10_53_206.jpg NABAN_10_53_207.jpg NABAN_10_53_208.jpg NABAN_10_53_209.jpg NABAN_10_53_210.jpg NABAN_10_53_211.jpg NABAN_10_53_212.jpg NABAN_10_53_213.jpg NABAN_10_53_214.jpg NABAN_10_53_215.jpg NABAN_10_53_216.jpg NABAN_10_53_217.jpg NABAN_10_53_218.jpg NABAN_10_53_219.jpg NABAN_10_53_220.jpg NABAN_10_53_221.jpg NABAN_10_53_222.jpg NABAN_10_53_223.jpg

„Требник и номоканон“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68327