Служебник

Елемент

Заглавие

Служебник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 51

Датировка

Краят на XVI в.

Материал

Хартия

Обем

104 листа 21,5 Х 14,5 см.

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре.

Тип писмо:

Едър полуустав, по 20 реда на страница, с големи черни и червени разделителни точки, с редки надредни знаци и ударения, но с много съкращения и лигатури. Заглавията, указанията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

На л. 42б и 71а има малки плетенични заставки, изработени примитивно, обагрени в червено. Някои инициали са леко орнаментирани.

Бележки

Вж. Кодов, с. 94

Съдържание

Вж. Кодов, с. 93-94

Правопис

Западнобългарски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на долното поле в началото и в края на всяка кола. В началото липсват 10 листа, а в края 7-8 листа.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 93-94.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

108

Колекции

NABAN_10_51_1.jpg NABAN_10_51_2.jpg NABAN_10_51_3.jpg NABAN_10_51_4.jpg NABAN_10_51_5.jpg NABAN_10_51_6.jpg NABAN_10_51_7.jpg NABAN_10_51_8.jpg NABAN_10_51_9.jpg NABAN_10_51_10.jpg NABAN_10_51_11.jpg NABAN_10_51_12.jpg NABAN_10_51_13.jpg NABAN_10_51_14.jpg NABAN_10_51_15.jpg NABAN_10_51_16.jpg NABAN_10_51_17.jpg NABAN_10_51_18.jpg NABAN_10_51_19.jpg NABAN_10_51_20.jpg NABAN_10_51_21.jpg NABAN_10_51_22.jpg NABAN_10_51_23.jpg NABAN_10_51_24.jpg NABAN_10_51_25.jpg NABAN_10_51_26.jpg NABAN_10_51_27.jpg NABAN_10_51_28.jpg NABAN_10_51_29.jpg NABAN_10_51_30.jpg NABAN_10_51_31.jpg NABAN_10_51_32.jpg NABAN_10_51_33.jpg NABAN_10_51_34.jpg NABAN_10_51_35.jpg NABAN_10_51_36.jpg NABAN_10_51_37.jpg NABAN_10_51_38.jpg NABAN_10_51_39.jpg NABAN_10_51_40.jpg NABAN_10_51_41.jpg NABAN_10_51_42.jpg NABAN_10_51_43.jpg NABAN_10_51_44.jpg NABAN_10_51_45.jpg NABAN_10_51_46.jpg NABAN_10_51_47.jpg NABAN_10_51_48.jpg NABAN_10_51_49.jpg NABAN_10_51_50.jpg NABAN_10_51_51.jpg NABAN_10_51_52.jpg NABAN_10_51_53.jpg NABAN_10_51_54.jpg NABAN_10_51_55.jpg NABAN_10_51_56.jpg NABAN_10_51_57.jpg NABAN_10_51_58.jpg NABAN_10_51_59.jpg NABAN_10_51_60.jpg NABAN_10_51_61.jpg NABAN_10_51_62.jpg NABAN_10_51_63.jpg NABAN_10_51_64.jpg NABAN_10_51_65.jpg NABAN_10_51_66.jpg NABAN_10_51_67.jpg NABAN_10_51_68.jpg NABAN_10_51_69.jpg NABAN_10_51_70.jpg NABAN_10_51_71.jpg NABAN_10_51_72.jpg NABAN_10_51_73.jpg NABAN_10_51_74.jpg NABAN_10_51_75.jpg NABAN_10_51_76.jpg NABAN_10_51_77.jpg NABAN_10_51_78.jpg NABAN_10_51_79.jpg NABAN_10_51_80.jpg NABAN_10_51_81.jpg NABAN_10_51_82.jpg NABAN_10_51_83.jpg NABAN_10_51_84.jpg NABAN_10_51_85.jpg NABAN_10_51_86.jpg NABAN_10_51_87.jpg NABAN_10_51_88.jpg NABAN_10_51_89.jpg NABAN_10_51_90.jpg NABAN_10_51_91.jpg NABAN_10_51_92.jpg NABAN_10_51_93.jpg NABAN_10_51_94.jpg NABAN_10_51_95.jpg NABAN_10_51_96.jpg NABAN_10_51_97.jpg NABAN_10_51_98.jpg NABAN_10_51_99.jpg NABAN_10_51_100.jpg NABAN_10_51_101.jpg NABAN_10_51_102.jpg NABAN_10_51_103.jpg NABAN_10_51_104.jpg NABAN_10_51_105.jpg NABAN_10_51_106.jpg NABAN_10_51_107.jpg NABAN_10_51_108.jpg

„Служебник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68326