Богослужебно помагало

Елемент

Заглавие

Богослужебно помагало

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 99

Датировка

Началото на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

18 листа 23,5 Х 16,5 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Подражание на църковнославянско печатно писмо, наведено назад, с неопределен брой редове на страница (16-25), с надредни знаци и ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Славите на Господи возвах и на стиховните (л. 1а-5а), ексапостилариите и утренните евангелски стихири (л. 5б-13а), светилните и славите на Хвалите за по-големите празници (л. 13а-18б).

Правопис

Църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 254-255.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

21

Колекции

NABAN_10_99_1.jpg NABAN_10_99_2.jpg NABAN_10_99_3.jpg NABAN_10_99_4.jpg NABAN_10_99_5.jpg NABAN_10_99_6.jpg NABAN_10_99_7.jpg NABAN_10_99_8.jpg NABAN_10_99_9.jpg NABAN_10_99_10.jpg NABAN_10_99_11.jpg NABAN_10_99_12.jpg NABAN_10_99_13.jpg NABAN_10_99_14.jpg NABAN_10_99_15.jpg NABAN_10_99_16.jpg NABAN_10_99_17.jpg NABAN_10_99_18.jpg NABAN_10_99_19.jpg NABAN_10_99_20.jpg NABAN_10_99_21.jpg

„Богослужебно помагало“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68325