Богослужебни бележки

Елемент

Заглавие

Богослужебни бележки

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 98

Датировка

Средата на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

28 листа 18 Х 11 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Въздребно и разкривено подражание на църковнославянско печатно писмо, по 18-20 реда на страница, с придихания и ударения.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Кратки богослужебни указания за реда на катавасиите (л. 1а-12а), на антифоните (л. 12-13а), на отпустните тропари и кондаци (л. 13а-28б)

Правопис

Църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Има пагинация от ръката на самия писач.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 254-255.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

27

Колекции

NABAN_10_98_1.jpg NABAN_10_98_2.jpg NABAN_10_98_3.jpg NABAN_10_98_4.jpg NABAN_10_98_5.jpg NABAN_10_98_6.jpg NABAN_10_98_7.jpg NABAN_10_98_8.jpg NABAN_10_98_9.jpg NABAN_10_98_10.jpg NABAN_10_98_11.jpg NABAN_10_98_12.jpg NABAN_10_98_13.jpg NABAN_10_98_14.jpg NABAN_10_98_15.jpg NABAN_10_98_16.jpg NABAN_10_98_17.jpg NABAN_10_98_18.jpg NABAN_10_98_19.jpg NABAN_10_98_20.jpg NABAN_10_98_21.jpg NABAN_10_98_22.jpg NABAN_10_98_23.jpg NABAN_10_98_24.jpg NABAN_10_98_25.jpg NABAN_10_98_26.jpg NABAN_10_98_27.jpg

„Богослужебни бележки“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/68324