История Славяноболгарская

Елемент

Заглавие

История Славяноболгарская

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 97

Датировка

Средата на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

37 листа 21,5 х 15 см.

Подвързия:

Картон с хартия

Тип писмо:

Дребно подражание на църковен устав, наведен много назад, по 21-23 реда на страница, с надредни знаци и ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Вж. Кодов, с. 254

Съдържание

Вж. Кодов, с. 254

Правопис

Църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Книгата е постъпила в библиотеката на БАН от Б. Ст. Ангелов.

Пагинация

Има оригинална пагинация, но доста объркана.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 253-254.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

43

Колекции

NABAN_10_97_1.jpg NABAN_10_97_2.jpg NABAN_10_97_3.jpg NABAN_10_97_4.jpg NABAN_10_97_5.jpg NABAN_10_97_6.jpg NABAN_10_97_7.jpg NABAN_10_97_8.jpg NABAN_10_97_9.jpg NABAN_10_97_10.jpg NABAN_10_97_11.jpg NABAN_10_97_12.jpg NABAN_10_97_13.jpg NABAN_10_97_14.jpg NABAN_10_97_15.jpg NABAN_10_97_16.jpg NABAN_10_97_17.jpg NABAN_10_97_18.jpg NABAN_10_97_19.jpg NABAN_10_97_20.jpg NABAN_10_97_21.jpg NABAN_10_97_22.jpg NABAN_10_97_23.jpg NABAN_10_97_24.jpg NABAN_10_97_25.jpg NABAN_10_97_26.jpg NABAN_10_97_27.jpg NABAN_10_97_28.jpg NABAN_10_97_29.jpg NABAN_10_97_30.jpg NABAN_10_97_31.jpg NABAN_10_97_32.jpg NABAN_10_97_33.jpg NABAN_10_97_34.jpg NABAN_10_97_35.jpg NABAN_10_97_36.jpg NABAN_10_97_37.jpg NABAN_10_97_38.jpg NABAN_10_97_39.jpg NABAN_10_97_40.jpg NABAN_10_97_41.jpg NABAN_10_97_42.jpg NABAN_10_97_43.jpg

„История Славяноболгарская“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/67819