Сборниче от слова и служби

Елемент

Заглавие

Сборниче от слова и служби

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 95

Датировка

Началото на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

45 листа 20,5 х 16,5

Подвързия:

Картон с хартия

Тип писмо:

Среден полуустав, подражание на църковнославянско писмо, по 11-16 реда на страница, с придихания и ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 248

Правопис

Църковнославянски, но много неиздържан и непоследователен. Сказанието за Богородица (л. 1-16) и писано на новобългарски език.

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Пагинация от ръката на самия писач, означена ту с арабски, ту с буквени цифри, раздробена на две: от 1до 17 и пак от 1 до 28.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 247-248.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

50

Колекции

NABAN_10_95_1.jpg NABAN_10_95_2.jpg NABAN_10_95_3.jpg NABAN_10_95_4.jpg NABAN_10_95_5.jpg NABAN_10_95_6.jpg NABAN_10_95_7.jpg NABAN_10_95_8.jpg NABAN_10_95_9.jpg NABAN_10_95_10.jpg NABAN_10_95_11.jpg NABAN_10_95_12.jpg NABAN_10_95_13.jpg NABAN_10_95_14.jpg NABAN_10_95_15.jpg NABAN_10_95_16.jpg NABAN_10_95_17.jpg NABAN_10_95_18.jpg NABAN_10_95_19.jpg NABAN_10_95_20.jpg NABAN_10_95_21.jpg NABAN_10_95_22.jpg NABAN_10_95_23.jpg NABAN_10_95_24.jpg NABAN_10_95_25.jpg NABAN_10_95_26.jpg NABAN_10_95_27.jpg NABAN_10_95_28.jpg NABAN_10_95_29.jpg NABAN_10_95_30.jpg NABAN_10_95_31.jpg NABAN_10_95_32.jpg NABAN_10_95_33.jpg NABAN_10_95_34.jpg NABAN_10_95_35.jpg NABAN_10_95_36.jpg NABAN_10_95_37.jpg NABAN_10_95_38.jpg NABAN_10_95_39.jpg NABAN_10_95_40.jpg NABAN_10_95_41.jpg NABAN_10_95_42.jpg NABAN_10_95_43.jpg NABAN_10_95_44.jpg NABAN_10_95_45.jpg NABAN_10_95_46.jpg NABAN_10_95_47.jpg NABAN_10_95_48.jpg NABAN_10_95_49.jpg NABAN_10_95_50.jpg

„Сборниче от слова и служби“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/67817