Поп Тричков дамаскин

Елемент

Заглавие

Поп Тричков дамаскин

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 94

Датировка

Средата на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

35 листа 21 х16 см.

Подвързия:

Картон с хартия, на гърба с платно.

Тип писмо:

Доста неправилно, подражание на черковнославянски полуустав, ту по-едро, ту по-дребно, по 13-18 реда на страница, с ударения и надредни знаци,с рядък червенослов.

Описание

Няма

Бележки

На предния форзац има бележка от по-ново време, написана с молив.

Съдържание

л. 1а-3б: Поучение към царете, князете, епископите, поповете и към всички християни да не се опиват с вино; л. 3б-12а: Слово на ап. Павел; л.13а-20б: Житие на свети великомъченик Георги; л. 22а-27а: Слово за слизането на Йоан Предтеча м ада и за предаването на Христа на евреите; л.28а-31б: Църковно-богослужебни песни; л.32а-35б: Народен лекарственик Вж. и Кодов, с. 246-247.

Правопис

Смесен и непоследователен: ту традиционен, ту опростен.

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 245-247

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

77

Колекции

NABAN_10_94_1.jpg NABAN_10_94_2.jpg NABAN_10_94_3.jpg NABAN_10_94_4.jpg NABAN_10_94_5.jpg NABAN_10_94_6.jpg NABAN_10_94_7.jpg NABAN_10_94_8.jpg NABAN_10_94_9.jpg NABAN_10_94_10.jpg NABAN_10_94_11.jpg NABAN_10_94_12.jpg NABAN_10_94_13.jpg NABAN_10_94_14.jpg NABAN_10_94_15.jpg NABAN_10_94_16.jpg NABAN_10_94_17.jpg NABAN_10_94_18.jpg NABAN_10_94_19.jpg NABAN_10_94_20.jpg NABAN_10_94_21.jpg NABAN_10_94_22.jpg NABAN_10_94_23.jpg NABAN_10_94_24.jpg NABAN_10_94_25.jpg NABAN_10_94_26.jpg NABAN_10_94_27.jpg NABAN_10_94_28.jpg NABAN_10_94_29.jpg NABAN_10_94_30.jpg NABAN_10_94_31.jpg NABAN_10_94_32.jpg NABAN_10_94_33.jpg NABAN_10_94_34.jpg NABAN_10_94_35.jpg NABAN_10_94_36.jpg NABAN_10_94_37.jpg NABAN_10_94_38.jpg NABAN_10_94_39.jpg NABAN_10_94_40.jpg NABAN_10_94_41.jpg NABAN_10_94_42.jpg NABAN_10_94_43.jpg NABAN_10_94_44.jpg NABAN_10_94_45.jpg NABAN_10_94_46.jpg NABAN_10_94_47.jpg NABAN_10_94_48.jpg NABAN_10_94_49.jpg NABAN_10_94_50.jpg NABAN_10_94_51.jpg NABAN_10_94_52.jpg NABAN_10_94_53.jpg NABAN_10_94_54.jpg NABAN_10_94_55.jpg NABAN_10_94_56.jpg NABAN_10_94_57.jpg NABAN_10_94_58.jpg NABAN_10_94_59.jpg NABAN_10_94_60.jpg NABAN_10_94_61.jpg NABAN_10_94_62.jpg NABAN_10_94_63.jpg NABAN_10_94_64.jpg NABAN_10_94_65.jpg NABAN_10_94_66.jpg NABAN_10_94_67.jpg NABAN_10_94_68.jpg NABAN_10_94_69.jpg NABAN_10_94_70.jpg NABAN_10_94_71.jpg NABAN_10_94_72.jpg NABAN_10_94_73.jpg NABAN_10_94_74.jpg NABAN_10_94_75.jpg NABAN_10_94_76.jpg NABAN_10_94_77.jpg

„Поп Тричков дамаскин“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/67816