Челопешки дамаскин

Елемент

Заглавие

Челопешки дамаскин

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 91

Датировка

1793 г.

Материал

Хартия

Обем

203 листа 31 х 21 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Доста разкривено подражание на църковнославянски полуустав, с надредни знаци и ударения, по 26-30 реда на страница. Заглавията са писани с червено мастило. Заглавните букви са орнаментирани.

Описание

Няма

Бележки

Бележки на с. 197а (от ръката на писача),40б, 89б, 126а

Съдържание

Вж. Кодов, с. 233-236

Правопис

Традиционен

Придобиване на ръкописа:

Книгата е намерена в с. Челопеч (Пирдопско) и е предадена в библиотеката на БАН от Йордан Заимов.

Пагинация

Има оригинална пагинация с буквени цифри, но на повечето места е изрязана.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 233-236.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

207

Колекции

NABAN_10_91_1.jpg NABAN_10_91_2.jpg NABAN_10_91_3.jpg NABAN_10_91_4.jpg NABAN_10_91_5.jpg NABAN_10_91_6.jpg NABAN_10_91_7.jpg NABAN_10_91_8.jpg NABAN_10_91_9.jpg NABAN_10_91_10.jpg NABAN_10_91_11.jpg NABAN_10_91_12.jpg NABAN_10_91_13.jpg NABAN_10_91_14.jpg NABAN_10_91_15.jpg NABAN_10_91_16.jpg NABAN_10_91_17.jpg NABAN_10_91_18.jpg NABAN_10_91_19.jpg NABAN_10_91_20.jpg NABAN_10_91_21.jpg NABAN_10_91_22.jpg NABAN_10_91_23.jpg NABAN_10_91_24.jpg NABAN_10_91_25.jpg NABAN_10_91_26.jpg NABAN_10_91_27.jpg NABAN_10_91_28.jpg NABAN_10_91_29.jpg NABAN_10_91_30.jpg NABAN_10_91_31.jpg NABAN_10_91_32.jpg NABAN_10_91_33.jpg NABAN_10_91_34.jpg NABAN_10_91_35.jpg NABAN_10_91_36.jpg NABAN_10_91_37.jpg NABAN_10_91_38.jpg NABAN_10_91_39.jpg NABAN_10_91_40.jpg NABAN_10_91_41.jpg NABAN_10_91_42.jpg NABAN_10_91_43.jpg NABAN_10_91_44.jpg NABAN_10_91_45.jpg NABAN_10_91_46.jpg NABAN_10_91_47.jpg NABAN_10_91_48.jpg NABAN_10_91_49.jpg NABAN_10_91_50.jpg NABAN_10_91_51.jpg NABAN_10_91_52.jpg NABAN_10_91_53.jpg NABAN_10_91_54.jpg NABAN_10_91_55.jpg NABAN_10_91_56.jpg NABAN_10_91_57.jpg NABAN_10_91_58.jpg NABAN_10_91_59.jpg NABAN_10_91_60.jpg NABAN_10_91_61.jpg NABAN_10_91_62.jpg NABAN_10_91_63.jpg NABAN_10_91_64.jpg NABAN_10_91_65.jpg NABAN_10_91_66.jpg NABAN_10_91_67.jpg NABAN_10_91_68.jpg NABAN_10_91_69.jpg NABAN_10_91_70.jpg NABAN_10_91_71.jpg NABAN_10_91_72.jpg NABAN_10_91_73.jpg NABAN_10_91_74.jpg NABAN_10_91_75.jpg NABAN_10_91_76.jpg NABAN_10_91_77.jpg NABAN_10_91_78.jpg NABAN_10_91_79.jpg NABAN_10_91_80.jpg NABAN_10_91_81.jpg NABAN_10_91_82.jpg NABAN_10_91_83.jpg NABAN_10_91_84.jpg NABAN_10_91_85.jpg NABAN_10_91_86.jpg NABAN_10_91_87.jpg NABAN_10_91_88.jpg NABAN_10_91_89.jpg NABAN_10_91_90.jpg NABAN_10_91_91.jpg NABAN_10_91_92.jpg NABAN_10_91_93.jpg NABAN_10_91_94.jpg NABAN_10_91_95.jpg NABAN_10_91_96.jpg NABAN_10_91_97.jpg NABAN_10_91_98.jpg NABAN_10_91_99.jpg NABAN_10_91_100.jpg NABAN_10_91_101.jpg NABAN_10_91_102.jpg NABAN_10_91_103.jpg NABAN_10_91_104.jpg NABAN_10_91_105.jpg NABAN_10_91_106.jpg NABAN_10_91_107.jpg NABAN_10_91_108.jpg NABAN_10_91_109.jpg NABAN_10_91_110.jpg NABAN_10_91_111.jpg NABAN_10_91_112.jpg NABAN_10_91_113.jpg NABAN_10_91_114.jpg NABAN_10_91_115.jpg NABAN_10_91_116.jpg NABAN_10_91_117.jpg NABAN_10_91_118.jpg NABAN_10_91_119.jpg NABAN_10_91_120.jpg NABAN_10_91_121.jpg NABAN_10_91_122.jpg NABAN_10_91_123.jpg NABAN_10_91_124.jpg NABAN_10_91_125.jpg NABAN_10_91_126.jpg NABAN_10_91_127.jpg NABAN_10_91_128.jpg NABAN_10_91_129.jpg NABAN_10_91_130.jpg NABAN_10_91_131.jpg NABAN_10_91_132.jpg NABAN_10_91_133.jpg NABAN_10_91_134.jpg NABAN_10_91_135.jpg NABAN_10_91_136.jpg NABAN_10_91_137.jpg NABAN_10_91_138.jpg NABAN_10_91_139.jpg NABAN_10_91_140.jpg NABAN_10_91_141.jpg NABAN_10_91_142.jpg NABAN_10_91_143.jpg NABAN_10_91_144.jpg NABAN_10_91_145.jpg NABAN_10_91_146.jpg NABAN_10_91_147.jpg NABAN_10_91_148.jpg NABAN_10_91_149.jpg NABAN_10_91_150.jpg NABAN_10_91_151.jpg NABAN_10_91_152.jpg NABAN_10_91_153.jpg NABAN_10_91_154.jpg NABAN_10_91_155.jpg NABAN_10_91_156.jpg NABAN_10_91_157.jpg NABAN_10_91_158.jpg NABAN_10_91_159.jpg NABAN_10_91_160.jpg NABAN_10_91_161.jpg NABAN_10_91_162.jpg NABAN_10_91_163.jpg NABAN_10_91_164.jpg NABAN_10_91_165.jpg NABAN_10_91_166.jpg NABAN_10_91_167.jpg NABAN_10_91_168.jpg NABAN_10_91_169.jpg NABAN_10_91_170.jpg NABAN_10_91_171.jpg NABAN_10_91_172.jpg NABAN_10_91_173.jpg NABAN_10_91_174.jpg NABAN_10_91_175.jpg NABAN_10_91_176.jpg NABAN_10_91_177.jpg NABAN_10_91_178.jpg NABAN_10_91_179.jpg NABAN_10_91_180.jpg NABAN_10_91_181.jpg NABAN_10_91_182.jpg NABAN_10_91_183.jpg NABAN_10_91_184.jpg NABAN_10_91_185.jpg NABAN_10_91_186.jpg NABAN_10_91_187.jpg NABAN_10_91_188.jpg NABAN_10_91_189.jpg NABAN_10_91_190.jpg NABAN_10_91_191.jpg NABAN_10_91_192.jpg NABAN_10_91_193.jpg NABAN_10_91_194.jpg NABAN_10_91_195.jpg NABAN_10_91_196.jpg NABAN_10_91_197.jpg NABAN_10_91_198.jpg NABAN_10_91_199.jpg NABAN_10_91_200.jpg NABAN_10_91_201.jpg NABAN_10_91_202.jpg NABAN_10_91_203.jpg NABAN_10_91_204.jpg NABAN_10_91_205.jpg NABAN_10_91_206.jpg NABAN_10_91_207.jpg

„Челопешки дамаскин“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/67815