Троянски дамаскин

Елемент

Заглавие

Троянски дамаскин

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 88

Датировка

Втората половина на ХVІІ в.

Материал

Хартия

Обем

190 листа 26,5 х 19 см.

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана и отгоре, и на гърба, но доста ожулена и износена.

Тип писмо:

Нов полуустав, изискан и красив, по 30 реда на страница, с ударения и надредни знаци и с чести съкращения по подражение на старобългарско писмо. Заглавията, заглавните букви и означенията са писани с червено мастило.

Описание

Книгата е богато украсена с миниатюри, заставки и орнаментирани заглавни букви в червено, синьо, кафяво и бледа охра. Заглавията са писани с изящно везано писмо в червено, синьо и жълто.

Бележки

Стари приписки няма. Всички бележки (на л. 2а, 3а, 8б, 14б,19б, 20а,117а, 117б,173б)са от по-късна ръка. Нж. Кодов, с. 222-223.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 220-222

Правопис

?

Придобиване на ръкописа:

Вероятно е подарен на Българското книжовно дружество от Стефан Златев и след това е преминал в библиотеката на БАН.

Пагинация

Има пагинация с буквени цифри, но не оригинана, а от по-късно време, доста неправилна.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 219-224.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

195

Колекции

NABAN_10_88_1.jpg NABAN_10_88_2.jpg NABAN_10_88_3.jpg NABAN_10_88_4.jpg NABAN_10_88_5.jpg NABAN_10_88_6.jpg NABAN_10_88_7.jpg NABAN_10_88_8.jpg NABAN_10_88_9.jpg NABAN_10_88_10.jpg NABAN_10_88_11.jpg NABAN_10_88_12.jpg NABAN_10_88_13.jpg NABAN_10_88_14.jpg NABAN_10_88_15.jpg NABAN_10_88_16.jpg NABAN_10_88_17.jpg NABAN_10_88_18.jpg NABAN_10_88_19.jpg NABAN_10_88_20.jpg NABAN_10_88_21.jpg NABAN_10_88_22.jpg NABAN_10_88_23.jpg NABAN_10_88_24.jpg NABAN_10_88_25.jpg NABAN_10_88_26.jpg NABAN_10_88_27.jpg NABAN_10_88_28.jpg NABAN_10_88_29.jpg NABAN_10_88_30.jpg NABAN_10_88_31.jpg NABAN_10_88_32.jpg NABAN_10_88_33.jpg NABAN_10_88_34.jpg NABAN_10_88_35.jpg NABAN_10_88_36.jpg NABAN_10_88_37.jpg NABAN_10_88_38.jpg NABAN_10_88_39.jpg NABAN_10_88_40.jpg NABAN_10_88_41.jpg NABAN_10_88_42.jpg NABAN_10_88_43.jpg NABAN_10_88_44.jpg NABAN_10_88_45.jpg NABAN_10_88_46.jpg NABAN_10_88_47.jpg NABAN_10_88_48.jpg NABAN_10_88_49.jpg NABAN_10_88_50.jpg NABAN_10_88_51.jpg NABAN_10_88_52.jpg NABAN_10_88_53.jpg NABAN_10_88_54.jpg NABAN_10_88_55.jpg NABAN_10_88_56.jpg NABAN_10_88_57.jpg NABAN_10_88_58.jpg NABAN_10_88_59.jpg NABAN_10_88_60.jpg NABAN_10_88_61.jpg NABAN_10_88_62.jpg NABAN_10_88_63.jpg NABAN_10_88_64.jpg NABAN_10_88_65.jpg NABAN_10_88_66.jpg NABAN_10_88_67.jpg NABAN_10_88_68.jpg NABAN_10_88_69.jpg NABAN_10_88_70.jpg NABAN_10_88_71.jpg NABAN_10_88_72.jpg NABAN_10_88_73.jpg NABAN_10_88_74.jpg NABAN_10_88_75.jpg NABAN_10_88_76.jpg NABAN_10_88_77.jpg NABAN_10_88_78.jpg NABAN_10_88_79.jpg NABAN_10_88_80.jpg NABAN_10_88_81.jpg NABAN_10_88_82.jpg NABAN_10_88_83.jpg NABAN_10_88_84.jpg NABAN_10_88_85.jpg NABAN_10_88_86.jpg NABAN_10_88_87.jpg NABAN_10_88_88.jpg NABAN_10_88_89.jpg NABAN_10_88_90.jpg NABAN_10_88_91.jpg NABAN_10_88_92.jpg NABAN_10_88_93.jpg NABAN_10_88_94.jpg NABAN_10_88_95.jpg NABAN_10_88_96.jpg NABAN_10_88_97.jpg NABAN_10_88_98.jpg NABAN_10_88_99.jpg NABAN_10_88_100.jpg NABAN_10_88_101.jpg NABAN_10_88_102.jpg NABAN_10_88_103.jpg NABAN_10_88_104.jpg NABAN_10_88_105.jpg NABAN_10_88_106.jpg NABAN_10_88_107.jpg NABAN_10_88_108.jpg NABAN_10_88_109.jpg NABAN_10_88_110.jpg NABAN_10_88_111.jpg NABAN_10_88_112.jpg NABAN_10_88_113.jpg NABAN_10_88_114.jpg NABAN_10_88_115.jpg NABAN_10_88_116.jpg NABAN_10_88_117.jpg NABAN_10_88_118.jpg NABAN_10_88_119.jpg NABAN_10_88_120.jpg NABAN_10_88_121.jpg NABAN_10_88_122.jpg NABAN_10_88_123.jpg NABAN_10_88_124.jpg NABAN_10_88_125.jpg NABAN_10_88_126.jpg NABAN_10_88_127.jpg NABAN_10_88_128.jpg NABAN_10_88_129.jpg NABAN_10_88_130.jpg NABAN_10_88_131.jpg NABAN_10_88_132.jpg NABAN_10_88_133.jpg NABAN_10_88_134.jpg NABAN_10_88_135.jpg NABAN_10_88_136.jpg NABAN_10_88_137.jpg NABAN_10_88_138.jpg NABAN_10_88_139.jpg NABAN_10_88_140.jpg NABAN_10_88_141.jpg NABAN_10_88_142.jpg NABAN_10_88_143.jpg NABAN_10_88_144.jpg NABAN_10_88_145.jpg NABAN_10_88_146.jpg NABAN_10_88_147.jpg NABAN_10_88_148.jpg NABAN_10_88_149.jpg NABAN_10_88_150.jpg NABAN_10_88_151.jpg NABAN_10_88_152.jpg NABAN_10_88_153.jpg NABAN_10_88_154.jpg NABAN_10_88_155.jpg NABAN_10_88_156.jpg NABAN_10_88_157.jpg NABAN_10_88_158.jpg NABAN_10_88_159.jpg NABAN_10_88_160.jpg NABAN_10_88_161.jpg NABAN_10_88_162.jpg NABAN_10_88_163.jpg NABAN_10_88_164.jpg NABAN_10_88_165.jpg NABAN_10_88_166.jpg NABAN_10_88_167.jpg NABAN_10_88_168.jpg NABAN_10_88_169.jpg NABAN_10_88_170.jpg NABAN_10_88_171.jpg NABAN_10_88_172.jpg NABAN_10_88_173.jpg NABAN_10_88_174.jpg NABAN_10_88_175.jpg NABAN_10_88_176.jpg NABAN_10_88_177.jpg NABAN_10_88_178.jpg NABAN_10_88_179.jpg NABAN_10_88_180.jpg NABAN_10_88_181.jpg NABAN_10_88_182.jpg NABAN_10_88_183.jpg NABAN_10_88_184.jpg NABAN_10_88_185.jpg NABAN_10_88_186.jpg NABAN_10_88_187.jpg NABAN_10_88_188.jpg NABAN_10_88_189.jpg NABAN_10_88_190.jpg NABAN_10_88_191.jpg NABAN_10_88_192.jpg NABAN_10_88_193.jpg NABAN_10_88_194.jpg NABAN_10_88_195.jpg

„Троянски дамаскин“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/66754