Сборник от жития, слова и др.

Елемент

Заглавие

Сборник от жития, слова и др.

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 86

Датировка

ХVІІ-ХVІІІ в.

Материал

Хартия

Обем

91 листа 20 х 14 см.

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но доста похабена. Предната дъска е пречупена на две.Имало е закопчалки, но са изпаднали.

Тип писмо:

л. 1а-9б: нов полуустав, подражание на църковнославянско писмо, не много правилен, ту по-ситен, ту по-едър, с множество надредни знаци и ударения, по 15-23 реда на страница; л. 10б-82б: среден, доста неправилен и на места разкривен полуустав, с надредни знаци и ударения, по 20 реда на страница; л. 84б-91б: различно писмо, ту по-едро, ту по-ситно, на места с полукурсив. Заглавията са с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няколко бележки от по-ново време - на предния форзац, на л. 68б, 83б.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 211-217

Правопис

??

Придобиване на ръкописа:

Подарен на библиотеката на БАН от Мария Иванова Михова-Сарафова от рода на поп Стойко от Елена, който е бил притежател на ръкописа.

Пагинация

Има пагинация с буквени цифри от по-късна ръка. Във втората част на ръкописа по долните полета има означение на колите и в началото и в края на колата.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 210-217.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

199

Колекции

NABAN_10_86_1.jpg NABAN_10_86_2.jpg NABAN_10_86_3.jpg NABAN_10_86_4.jpg NABAN_10_86_5.jpg NABAN_10_86_6.jpg NABAN_10_86_7.jpg NABAN_10_86_8.jpg NABAN_10_86_9.jpg NABAN_10_86_10.jpg NABAN_10_86_11.jpg NABAN_10_86_12.jpg NABAN_10_86_13.jpg NABAN_10_86_14.jpg NABAN_10_86_15.jpg NABAN_10_86_16.jpg NABAN_10_86_17.jpg NABAN_10_86_18.jpg NABAN_10_86_19.jpg NABAN_10_86_20.jpg NABAN_10_86_21.jpg NABAN_10_86_22.jpg NABAN_10_86_23.jpg NABAN_10_86_24.jpg NABAN_10_86_25.jpg NABAN_10_86_26.jpg NABAN_10_86_27.jpg NABAN_10_86_28.jpg NABAN_10_86_29.jpg NABAN_10_86_30.jpg NABAN_10_86_31.jpg NABAN_10_86_32.jpg NABAN_10_86_33.jpg NABAN_10_86_34.jpg NABAN_10_86_35.jpg NABAN_10_86_36.jpg NABAN_10_86_37.jpg NABAN_10_86_38.jpg NABAN_10_86_39.jpg NABAN_10_86_40.jpg NABAN_10_86_41.jpg NABAN_10_86_42.jpg NABAN_10_86_43.jpg NABAN_10_86_44.jpg NABAN_10_86_45.jpg NABAN_10_86_46.jpg NABAN_10_86_47.jpg NABAN_10_86_48.jpg NABAN_10_86_49.jpg NABAN_10_86_50.jpg NABAN_10_86_51.jpg NABAN_10_86_52.jpg NABAN_10_86_53.jpg NABAN_10_86_54.jpg NABAN_10_86_55.jpg NABAN_10_86_56.jpg NABAN_10_86_57.jpg NABAN_10_86_58.jpg NABAN_10_86_59.jpg NABAN_10_86_60.jpg NABAN_10_86_61.jpg NABAN_10_86_62.jpg NABAN_10_86_63.jpg NABAN_10_86_64.jpg NABAN_10_86_65.jpg NABAN_10_86_66.jpg NABAN_10_86_67.jpg NABAN_10_86_68.jpg NABAN_10_86_69.jpg NABAN_10_86_70.jpg NABAN_10_86_71.jpg NABAN_10_86_72.jpg NABAN_10_86_73.jpg NABAN_10_86_74.jpg NABAN_10_86_75.jpg NABAN_10_86_76.jpg NABAN_10_86_77.jpg NABAN_10_86_78.jpg NABAN_10_86_79.jpg NABAN_10_86_80.jpg NABAN_10_86_81.jpg NABAN_10_86_82.jpg NABAN_10_86_83.jpg NABAN_10_86_84.jpg NABAN_10_86_85.jpg NABAN_10_86_86.jpg NABAN_10_86_87.jpg NABAN_10_86_88.jpg NABAN_10_86_89.jpg NABAN_10_86_90.jpg NABAN_10_86_91.jpg NABAN_10_86_92.jpg NABAN_10_86_93.jpg NABAN_10_86_94.jpg NABAN_10_86_95.jpg NABAN_10_86_96.jpg NABAN_10_86_97.jpg NABAN_10_86_98.jpg NABAN_10_86_99.jpg NABAN_10_86_100.jpg NABAN_10_86_101.jpg NABAN_10_86_102.jpg NABAN_10_86_103.jpg NABAN_10_86_104.jpg NABAN_10_86_105.jpg NABAN_10_86_106.jpg NABAN_10_86_107.jpg NABAN_10_86_108.jpg NABAN_10_86_109.jpg NABAN_10_86_110.jpg NABAN_10_86_111.jpg NABAN_10_86_112.jpg NABAN_10_86_113.jpg NABAN_10_86_114.jpg NABAN_10_86_115.jpg NABAN_10_86_116.jpg NABAN_10_86_117.jpg NABAN_10_86_118.jpg NABAN_10_86_119.jpg NABAN_10_86_120.jpg NABAN_10_86_121.jpg NABAN_10_86_122.jpg NABAN_10_86_123.jpg NABAN_10_86_124.jpg NABAN_10_86_125.jpg NABAN_10_86_126.jpg NABAN_10_86_127.jpg NABAN_10_86_128.jpg NABAN_10_86_129.jpg NABAN_10_86_130.jpg NABAN_10_86_131.jpg NABAN_10_86_132.jpg NABAN_10_86_133.jpg NABAN_10_86_134.jpg NABAN_10_86_135.jpg NABAN_10_86_136.jpg NABAN_10_86_137.jpg NABAN_10_86_138.jpg NABAN_10_86_139.jpg NABAN_10_86_140.jpg NABAN_10_86_141.jpg NABAN_10_86_142.jpg NABAN_10_86_143.jpg NABAN_10_86_144.jpg NABAN_10_86_145.jpg NABAN_10_86_146.jpg NABAN_10_86_147.jpg NABAN_10_86_148.jpg NABAN_10_86_149.jpg NABAN_10_86_150.jpg NABAN_10_86_151.jpg NABAN_10_86_152.jpg NABAN_10_86_153.jpg NABAN_10_86_154.jpg NABAN_10_86_155.jpg NABAN_10_86_156.jpg NABAN_10_86_157.jpg NABAN_10_86_158.jpg NABAN_10_86_159.jpg NABAN_10_86_160.jpg NABAN_10_86_161.jpg NABAN_10_86_162.jpg NABAN_10_86_163.jpg NABAN_10_86_164.jpg NABAN_10_86_165.jpg NABAN_10_86_166.jpg NABAN_10_86_167.jpg NABAN_10_86_168.jpg NABAN_10_86_169.jpg NABAN_10_86_170.jpg NABAN_10_86_171.jpg NABAN_10_86_172.jpg NABAN_10_86_173.jpg NABAN_10_86_174.jpg NABAN_10_86_175.jpg NABAN_10_86_176.jpg NABAN_10_86_177.jpg NABAN_10_86_178.jpg NABAN_10_86_179.jpg NABAN_10_86_180.jpg NABAN_10_86_181.jpg NABAN_10_86_182.jpg NABAN_10_86_183.jpg NABAN_10_86_184.jpg NABAN_10_86_185.jpg NABAN_10_86_186.jpg NABAN_10_86_187.jpg NABAN_10_86_188.jpg NABAN_10_86_189.jpg NABAN_10_86_190.jpg NABAN_10_86_191.jpg NABAN_10_86_192.jpg NABAN_10_86_193.jpg NABAN_10_86_194.jpg NABAN_10_86_195.jpg NABAN_10_86_196.jpg NABAN_10_86_197.jpg NABAN_10_86_198.jpg NABAN_10_86_199.jpg

„ слова и др“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/66753