Велешки сборник

Елемент

Заглавие

Велешки сборник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 81

Датировка

Втората половина на ХІV в.

Материал

Хартия

Обем

141 листа 22,5 х 14,5 см

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Първият писач (л. 1а-53б) пише със ситно полуустано писмо, по 30 реда на страница, с нередовно нанасяни надредни знаци и ударения. Вторият писач (л. 54а-141б)пише с по-едро и по-правилно полууставно писмо, по 26 реда на страница, с редки надредни знаци и ударения. Заглавията и заглавните букви навсякъде са написани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Бележка от ново време на л. 1а

Съдържание

Вж. Кодов, с.189-191

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът е подарен на БКД от Георги Владикоецов от Велес, откъдето е преминал в библиотеката на БАН.

Пагинация

Оригинална пагинация няма.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с.188-191.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

144

Колекции

NABAN_10_81_1.jpg NABAN_10_81_2.jpg NABAN_10_81_3.jpg NABAN_10_81_4.jpg NABAN_10_81_5.jpg NABAN_10_81_6.jpg NABAN_10_81_7.jpg NABAN_10_81_8.jpg NABAN_10_81_9.jpg NABAN_10_81_10.jpg NABAN_10_81_11.jpg NABAN_10_81_12.jpg NABAN_10_81_13.jpg NABAN_10_81_14.jpg NABAN_10_81_15.jpg NABAN_10_81_16.jpg NABAN_10_81_17.jpg NABAN_10_81_18.jpg NABAN_10_81_19.jpg NABAN_10_81_20.jpg NABAN_10_81_21.jpg NABAN_10_81_22.jpg NABAN_10_81_23.jpg NABAN_10_81_24.jpg NABAN_10_81_25.jpg NABAN_10_81_26.jpg NABAN_10_81_27.jpg NABAN_10_81_28.jpg NABAN_10_81_29.jpg NABAN_10_81_30.jpg NABAN_10_81_31.jpg NABAN_10_81_32.jpg NABAN_10_81_33.jpg NABAN_10_81_34.jpg NABAN_10_81_35.jpg NABAN_10_81_36.jpg NABAN_10_81_37.jpg NABAN_10_81_38.jpg NABAN_10_81_39.jpg NABAN_10_81_40.jpg NABAN_10_81_41.jpg NABAN_10_81_42.jpg NABAN_10_81_43.jpg NABAN_10_81_44.jpg NABAN_10_81_45.jpg NABAN_10_81_46.jpg NABAN_10_81_47.jpg NABAN_10_81_48.jpg NABAN_10_81_49.jpg NABAN_10_81_50.jpg NABAN_10_81_51.jpg NABAN_10_81_52.jpg NABAN_10_81_53.jpg NABAN_10_81_54.jpg NABAN_10_81_55.jpg NABAN_10_81_56.jpg NABAN_10_81_57.jpg NABAN_10_81_58.jpg NABAN_10_81_59.jpg NABAN_10_81_60.jpg NABAN_10_81_61.jpg NABAN_10_81_62.jpg NABAN_10_81_63.jpg NABAN_10_81_64.jpg NABAN_10_81_65.jpg NABAN_10_81_66.jpg NABAN_10_81_67.jpg NABAN_10_81_68.jpg NABAN_10_81_69.jpg NABAN_10_81_70.jpg NABAN_10_81_71.jpg NABAN_10_81_72.jpg NABAN_10_81_73.jpg NABAN_10_81_74.jpg NABAN_10_81_75.jpg NABAN_10_81_76.jpg NABAN_10_81_77.jpg NABAN_10_81_78.jpg NABAN_10_81_79.jpg NABAN_10_81_80.jpg NABAN_10_81_81.jpg NABAN_10_81_82.jpg NABAN_10_81_83.jpg NABAN_10_81_84.jpg NABAN_10_81_85.jpg NABAN_10_81_86.jpg NABAN_10_81_87.jpg NABAN_10_81_88.jpg NABAN_10_81_89.jpg NABAN_10_81_90.jpg NABAN_10_81_91.jpg NABAN_10_81_92.jpg NABAN_10_81_93.jpg NABAN_10_81_94.jpg NABAN_10_81_95.jpg NABAN_10_81_96.jpg NABAN_10_81_97.jpg NABAN_10_81_98.jpg NABAN_10_81_99.jpg NABAN_10_81_100.jpg NABAN_10_81_101.jpg NABAN_10_81_102.jpg NABAN_10_81_103.jpg NABAN_10_81_104.jpg NABAN_10_81_105.jpg NABAN_10_81_106.jpg NABAN_10_81_107.jpg NABAN_10_81_108.jpg NABAN_10_81_109.jpg NABAN_10_81_110.jpg NABAN_10_81_111.jpg NABAN_10_81_112.jpg NABAN_10_81_113.jpg NABAN_10_81_114.jpg NABAN_10_81_115.jpg NABAN_10_81_116.jpg NABAN_10_81_117.jpg NABAN_10_81_118.jpg NABAN_10_81_119.jpg NABAN_10_81_120.jpg NABAN_10_81_121.jpg NABAN_10_81_122.jpg NABAN_10_81_123.jpg NABAN_10_81_124.jpg NABAN_10_81_125.jpg NABAN_10_81_126.jpg NABAN_10_81_127.jpg NABAN_10_81_128.jpg NABAN_10_81_129.jpg NABAN_10_81_130.jpg NABAN_10_81_131.jpg NABAN_10_81_132.jpg NABAN_10_81_133.jpg NABAN_10_81_134.jpg NABAN_10_81_135.jpg NABAN_10_81_136.jpg NABAN_10_81_137.jpg NABAN_10_81_138.jpg NABAN_10_81_139.jpg NABAN_10_81_140.jpg NABAN_10_81_141.jpg NABAN_10_81_142.jpg NABAN_10_81_143.jpg NABAN_10_81_144.jpg

„Велешки сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/66752