Миней за м. август

Елемент

Заглавие

Миней за м. август

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 20

Датировка

Средата на ХІV в.

Материал

Хартия

Обем

252 листа 28,5 х 20,5 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но съвсем похабена. Закопчалките са изпаднали.

Тип писмо:

Среден правилен полуустав, по 22 реда на страница, с редки надредни знаци във вид на леки точки и запеайки, но без ударения. Заглавията, указанията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

На последната страница (л. 253б)непосредствено след текста, от ръката на самия писач. На задната корица отвътре, от друга ръка.

Съдържание

Съдържа служби за всички дни през м. август. Без начало, понеже липсват листове. Наличният текст започва със стихирите на вечернята от службата на Макавеите (1 август). Синаксарни четива няма. Славянски светци не са застъпени.

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът се е намирал в библиотеката на Охридската църква "Св. Богородица". Постъпила е в библиотеката на БАН от Българската екзархия в Цариград.

Пагинация

Оригинална пагинация няма.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 40-41.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

262

Колекции

NABAN_10_20_1.jpg NABAN_10_20_2.jpg NABAN_10_20_3.jpg NABAN_10_20_4.jpg NABAN_10_20_5.jpg NABAN_10_20_6.jpg NABAN_10_20_7.jpg NABAN_10_20_8.jpg NABAN_10_20_9.jpg NABAN_10_20_10.jpg NABAN_10_20_11.jpg NABAN_10_20_12.jpg NABAN_10_20_13.jpg NABAN_10_20_14.jpg NABAN_10_20_15.jpg NABAN_10_20_16.jpg NABAN_10_20_17.jpg NABAN_10_20_18.jpg NABAN_10_20_19.jpg NABAN_10_20_20.jpg NABAN_10_20_21.jpg NABAN_10_20_22.jpg NABAN_10_20_23.jpg NABAN_10_20_24.jpg NABAN_10_20_25.jpg NABAN_10_20_26.jpg NABAN_10_20_27.jpg NABAN_10_20_28.jpg NABAN_10_20_29.jpg NABAN_10_20_30.jpg NABAN_10_20_31.jpg NABAN_10_20_32.jpg NABAN_10_20_33.jpg NABAN_10_20_34.jpg NABAN_10_20_35.jpg NABAN_10_20_36.jpg NABAN_10_20_37.jpg NABAN_10_20_38.jpg NABAN_10_20_39.jpg NABAN_10_20_40.jpg NABAN_10_20_41.jpg NABAN_10_20_42.jpg NABAN_10_20_43.jpg NABAN_10_20_44.jpg NABAN_10_20_45.jpg NABAN_10_20_46.jpg NABAN_10_20_47.jpg NABAN_10_20_48.jpg NABAN_10_20_49.jpg NABAN_10_20_50.jpg NABAN_10_20_51.jpg NABAN_10_20_52.jpg NABAN_10_20_53.jpg NABAN_10_20_54.jpg NABAN_10_20_55.jpg NABAN_10_20_56.jpg NABAN_10_20_57.jpg NABAN_10_20_58.jpg NABAN_10_20_59.jpg NABAN_10_20_60.jpg NABAN_10_20_61.jpg NABAN_10_20_62.jpg NABAN_10_20_63.jpg NABAN_10_20_64.jpg NABAN_10_20_65.jpg NABAN_10_20_66.jpg NABAN_10_20_67.jpg NABAN_10_20_68.jpg NABAN_10_20_69.jpg NABAN_10_20_70.jpg NABAN_10_20_71.jpg NABAN_10_20_72.jpg NABAN_10_20_73.jpg NABAN_10_20_74.jpg NABAN_10_20_75.jpg NABAN_10_20_76.jpg NABAN_10_20_77.jpg NABAN_10_20_78.jpg NABAN_10_20_79.jpg NABAN_10_20_80.jpg NABAN_10_20_81.jpg NABAN_10_20_82.jpg NABAN_10_20_83.jpg NABAN_10_20_84.jpg NABAN_10_20_85.jpg NABAN_10_20_86.jpg NABAN_10_20_87.jpg NABAN_10_20_88.jpg NABAN_10_20_89.jpg NABAN_10_20_90.jpg NABAN_10_20_91.jpg NABAN_10_20_92.jpg NABAN_10_20_93.jpg NABAN_10_20_94.jpg NABAN_10_20_95.jpg NABAN_10_20_96.jpg NABAN_10_20_97.jpg NABAN_10_20_98.jpg NABAN_10_20_99.jpg NABAN_10_20_100.jpg NABAN_10_20_101.jpg NABAN_10_20_102.jpg NABAN_10_20_103.jpg NABAN_10_20_104.jpg NABAN_10_20_105.jpg NABAN_10_20_106.jpg NABAN_10_20_107.jpg NABAN_10_20_108.jpg NABAN_10_20_109.jpg NABAN_10_20_110.jpg NABAN_10_20_111.jpg NABAN_10_20_112.jpg NABAN_10_20_113.jpg NABAN_10_20_114.jpg NABAN_10_20_115.jpg NABAN_10_20_116.jpg NABAN_10_20_117.jpg NABAN_10_20_118.jpg NABAN_10_20_119.jpg NABAN_10_20_120.jpg NABAN_10_20_121.jpg NABAN_10_20_122.jpg NABAN_10_20_123.jpg NABAN_10_20_124.jpg NABAN_10_20_125.jpg NABAN_10_20_126.jpg NABAN_10_20_127.jpg NABAN_10_20_128.jpg NABAN_10_20_129.jpg NABAN_10_20_130.jpg NABAN_10_20_131.jpg NABAN_10_20_132.jpg NABAN_10_20_133.jpg NABAN_10_20_134.jpg NABAN_10_20_135.jpg NABAN_10_20_136.jpg NABAN_10_20_137.jpg NABAN_10_20_138.jpg NABAN_10_20_139.jpg NABAN_10_20_140.jpg NABAN_10_20_141.jpg NABAN_10_20_142.jpg NABAN_10_20_143.jpg NABAN_10_20_144.jpg NABAN_10_20_145.jpg NABAN_10_20_146.jpg NABAN_10_20_147.jpg NABAN_10_20_148.jpg NABAN_10_20_149.jpg NABAN_10_20_150.jpg NABAN_10_20_151.jpg NABAN_10_20_152.jpg NABAN_10_20_153.jpg NABAN_10_20_154.jpg NABAN_10_20_155.jpg NABAN_10_20_156.jpg NABAN_10_20_157.jpg NABAN_10_20_158.jpg NABAN_10_20_159.jpg NABAN_10_20_160.jpg NABAN_10_20_161.jpg NABAN_10_20_162.jpg NABAN_10_20_163.jpg NABAN_10_20_164.jpg NABAN_10_20_165.jpg NABAN_10_20_166.jpg NABAN_10_20_167.jpg NABAN_10_20_168.jpg NABAN_10_20_169.jpg NABAN_10_20_170.jpg NABAN_10_20_171.jpg NABAN_10_20_172.jpg NABAN_10_20_173.jpg NABAN_10_20_174.jpg NABAN_10_20_175.jpg NABAN_10_20_176.jpg NABAN_10_20_177.jpg NABAN_10_20_178.jpg NABAN_10_20_179.jpg NABAN_10_20_180.jpg NABAN_10_20_181.jpg NABAN_10_20_182.jpg NABAN_10_20_183.jpg NABAN_10_20_184.jpg NABAN_10_20_185.jpg NABAN_10_20_186.jpg NABAN_10_20_187.jpg NABAN_10_20_188.jpg NABAN_10_20_189.jpg NABAN_10_20_190.jpg NABAN_10_20_191.jpg NABAN_10_20_192.jpg NABAN_10_20_193.jpg NABAN_10_20_194.jpg NABAN_10_20_195.jpg NABAN_10_20_196.jpg NABAN_10_20_197.jpg NABAN_10_20_198.jpg NABAN_10_20_199.jpg NABAN_10_20_200.jpg NABAN_10_20_201.jpg NABAN_10_20_202.jpg NABAN_10_20_203.jpg NABAN_10_20_204.jpg NABAN_10_20_205.jpg NABAN_10_20_206.jpg NABAN_10_20_207.jpg NABAN_10_20_208.jpg NABAN_10_20_209.jpg NABAN_10_20_210.jpg NABAN_10_20_211.jpg NABAN_10_20_212.jpg NABAN_10_20_213.jpg NABAN_10_20_214.jpg NABAN_10_20_215.jpg NABAN_10_20_216.jpg NABAN_10_20_217.jpg NABAN_10_20_218.jpg NABAN_10_20_219.jpg NABAN_10_20_220.jpg NABAN_10_20_221.jpg NABAN_10_20_222.jpg NABAN_10_20_223.jpg NABAN_10_20_224.jpg NABAN_10_20_225.jpg NABAN_10_20_226.jpg NABAN_10_20_227.jpg NABAN_10_20_228.jpg NABAN_10_20_229.jpg NABAN_10_20_230.jpg NABAN_10_20_231.jpg NABAN_10_20_232.jpg NABAN_10_20_233.jpg NABAN_10_20_234.jpg NABAN_10_20_235.jpg NABAN_10_20_236.jpg NABAN_10_20_237.jpg NABAN_10_20_238.jpg NABAN_10_20_239.jpg NABAN_10_20_240.jpg NABAN_10_20_241.jpg NABAN_10_20_242.jpg NABAN_10_20_243.jpg NABAN_10_20_244.jpg NABAN_10_20_245.jpg NABAN_10_20_246.jpg NABAN_10_20_247.jpg NABAN_10_20_248.jpg NABAN_10_20_249.jpg NABAN_10_20_250.jpg NABAN_10_20_251.jpg NABAN_10_20_252.jpg NABAN_10_20_253.jpg NABAN_10_20_254.jpg NABAN_10_20_255.jpg NABAN_10_20_256.jpg NABAN_10_20_257.jpg NABAN_10_20_258.jpg NABAN_10_20_259.jpg NABAN_10_20_260.jpg NABAN_10_20_261.jpg NABAN_10_20_262.jpg

„Миней за м. август“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/66751