История на Жил Бла

Елемент

Заглавие

История на Жил Бла

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 115

Датировка

Първата половина на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

20 листа 20 х 19,5 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Среден полукурсив, по 20-21 реда на страница, с придихания и ударения

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Превод на известния на времето си роман Gil Blas de Santillane от Alain Rene Lesage

Правопис

Смесен

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 275.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

17

Колекции

NABAN_10_115_1.jpg NABAN_10_115_2.jpg NABAN_10_115_3.jpg NABAN_10_115_4.jpg NABAN_10_115_5.jpg NABAN_10_115_6.jpg NABAN_10_115_7.jpg NABAN_10_115_8.jpg NABAN_10_115_9.jpg NABAN_10_115_10.jpg NABAN_10_115_11.jpg NABAN_10_115_12.jpg NABAN_10_115_13.jpg NABAN_10_115_14.jpg NABAN_10_115_15.jpg NABAN_10_115_16.jpg NABAN_10_115_17.jpg

„История на Жил Бла“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/66748