Богословски сборник

Елемент

Заглавие

Богословски сборник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 82

Датировка

Средата на ХVІ в.

Материал

Хартия

Обем

304 листа 31,5 х 21,5 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре.

Тип писмо:

Среден, даже възедър правилен полуустав, по 29 реда на страница, с надредни знаци и ударения. Схолиите са писани със ситно полукурсивно писмо. На много места текстът е илюстриран с чертежи. Заглавията, заглавните букви и чертежите са писани с червено мастило. Големите заглавия са писани с везано писмо.

Описание

На л. 2а има голяма квадратна заставка с плетенични и растителни мотиви, изработена в червено, синьо и златно. На л. 157а има малка винетка със стилизирани листенца. Първият инициал на л. 2а (буквата Б)е изработен със сложна плетеница, обагрена в червено и златно. Другите инициали са леко орнаментирани в червено или синьо.

Бележки

Бележки има на предната корица отвътре и на л. 1б. Вж. Кодов, с. 194.

Съдържание

Вж. Кодов, с.192-194

Правопис

Ресавски

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът е постъпил в библиотеката на БАН от Археологическия музей в София.

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени в десния ъгъл на долното поле и в началото и в края на колата.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 191-194.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

306

Колекции

NABAN_10_82_1.jpg NABAN_10_82_2.jpg NABAN_10_82_3.jpg NABAN_10_82_4.jpg NABAN_10_82_5.jpg NABAN_10_82_6.jpg NABAN_10_82_7.jpg NABAN_10_82_8.jpg NABAN_10_82_9.jpg NABAN_10_82_10.jpg NABAN_10_82_11.jpg NABAN_10_82_12.jpg NABAN_10_82_13.jpg NABAN_10_82_14.jpg NABAN_10_82_15.jpg NABAN_10_82_16.jpg NABAN_10_82_17.jpg NABAN_10_82_18.jpg NABAN_10_82_19.jpg NABAN_10_82_20.jpg NABAN_10_82_21.jpg NABAN_10_82_22.jpg NABAN_10_82_23.jpg NABAN_10_82_24.jpg NABAN_10_82_25.jpg NABAN_10_82_26.jpg NABAN_10_82_27.jpg NABAN_10_82_28.jpg NABAN_10_82_29.jpg NABAN_10_82_30.jpg NABAN_10_82_31.jpg NABAN_10_82_32.jpg NABAN_10_82_33.jpg NABAN_10_82_34.jpg NABAN_10_82_35.jpg NABAN_10_82_36.jpg NABAN_10_82_37.jpg NABAN_10_82_38.jpg NABAN_10_82_39.jpg NABAN_10_82_40.jpg NABAN_10_82_41.jpg NABAN_10_82_42.jpg NABAN_10_82_43.jpg NABAN_10_82_44.jpg NABAN_10_82_45.jpg NABAN_10_82_46.jpg NABAN_10_82_47.jpg NABAN_10_82_48.jpg NABAN_10_82_49.jpg NABAN_10_82_50.jpg NABAN_10_82_51.jpg NABAN_10_82_52.jpg NABAN_10_82_53.jpg NABAN_10_82_54.jpg NABAN_10_82_55.jpg NABAN_10_82_56.jpg NABAN_10_82_57.jpg NABAN_10_82_58.jpg NABAN_10_82_59.jpg NABAN_10_82_60.jpg NABAN_10_82_61.jpg NABAN_10_82_62.jpg NABAN_10_82_63.jpg NABAN_10_82_64.jpg NABAN_10_82_65.jpg NABAN_10_82_66.jpg NABAN_10_82_67.jpg NABAN_10_82_68.jpg NABAN_10_82_69.jpg NABAN_10_82_70.jpg NABAN_10_82_71.jpg NABAN_10_82_72.jpg NABAN_10_82_73.jpg NABAN_10_82_74.jpg NABAN_10_82_75.jpg NABAN_10_82_76.jpg NABAN_10_82_77.jpg NABAN_10_82_78.jpg NABAN_10_82_79.jpg NABAN_10_82_80.jpg NABAN_10_82_81.jpg NABAN_10_82_82.jpg NABAN_10_82_83.jpg NABAN_10_82_84.jpg NABAN_10_82_85.jpg NABAN_10_82_86.jpg NABAN_10_82_87.jpg NABAN_10_82_88.jpg NABAN_10_82_89.jpg NABAN_10_82_90.jpg NABAN_10_82_91.jpg NABAN_10_82_92.jpg NABAN_10_82_93.jpg NABAN_10_82_94.jpg NABAN_10_82_95.jpg NABAN_10_82_96.jpg NABAN_10_82_97.jpg NABAN_10_82_98.jpg NABAN_10_82_99.jpg NABAN_10_82_100.jpg NABAN_10_82_101.jpg NABAN_10_82_102.jpg NABAN_10_82_103.jpg NABAN_10_82_104.jpg NABAN_10_82_105.jpg NABAN_10_82_106.jpg NABAN_10_82_107.jpg NABAN_10_82_108.jpg NABAN_10_82_109.jpg NABAN_10_82_110.jpg NABAN_10_82_111.jpg NABAN_10_82_112.jpg NABAN_10_82_113.jpg NABAN_10_82_114.jpg NABAN_10_82_115.jpg NABAN_10_82_116.jpg NABAN_10_82_117.jpg NABAN_10_82_118.jpg NABAN_10_82_119.jpg NABAN_10_82_120.jpg NABAN_10_82_121.jpg NABAN_10_82_122.jpg NABAN_10_82_123.jpg NABAN_10_82_124.jpg NABAN_10_82_125.jpg NABAN_10_82_126.jpg NABAN_10_82_127.jpg NABAN_10_82_128.jpg NABAN_10_82_129.jpg NABAN_10_82_130.jpg NABAN_10_82_131.jpg NABAN_10_82_132.jpg NABAN_10_82_133.jpg NABAN_10_82_134.jpg NABAN_10_82_135.jpg NABAN_10_82_136.jpg NABAN_10_82_137.jpg NABAN_10_82_138.jpg NABAN_10_82_139.jpg NABAN_10_82_140.jpg NABAN_10_82_141.jpg NABAN_10_82_142.jpg NABAN_10_82_143.jpg NABAN_10_82_144.jpg NABAN_10_82_145.jpg NABAN_10_82_146.jpg NABAN_10_82_147.jpg NABAN_10_82_148.jpg NABAN_10_82_149.jpg NABAN_10_82_150.jpg NABAN_10_82_151.jpg NABAN_10_82_152.jpg NABAN_10_82_153.jpg NABAN_10_82_154.jpg NABAN_10_82_155.jpg NABAN_10_82_156.jpg NABAN_10_82_157.jpg NABAN_10_82_158.jpg NABAN_10_82_159.jpg NABAN_10_82_160.jpg NABAN_10_82_161.jpg NABAN_10_82_162.jpg NABAN_10_82_163.jpg NABAN_10_82_164.jpg NABAN_10_82_165.jpg NABAN_10_82_166.jpg NABAN_10_82_167.jpg NABAN_10_82_168.jpg NABAN_10_82_169.jpg NABAN_10_82_170.jpg NABAN_10_82_171.jpg NABAN_10_82_172.jpg NABAN_10_82_173.jpg NABAN_10_82_174.jpg NABAN_10_82_175.jpg NABAN_10_82_176.jpg NABAN_10_82_177.jpg NABAN_10_82_178.jpg NABAN_10_82_179.jpg NABAN_10_82_180.jpg NABAN_10_82_181.jpg NABAN_10_82_182.jpg NABAN_10_82_183.jpg NABAN_10_82_184.jpg NABAN_10_82_185.jpg NABAN_10_82_186.jpg NABAN_10_82_187.jpg NABAN_10_82_188.jpg NABAN_10_82_189.jpg NABAN_10_82_190.jpg NABAN_10_82_191.jpg NABAN_10_82_192.jpg NABAN_10_82_193.jpg NABAN_10_82_194.jpg NABAN_10_82_195.jpg NABAN_10_82_196.jpg NABAN_10_82_197.jpg NABAN_10_82_198.jpg NABAN_10_82_199.jpg NABAN_10_82_200.jpg NABAN_10_82_201.jpg NABAN_10_82_202.jpg NABAN_10_82_203.jpg NABAN_10_82_204.jpg NABAN_10_82_205.jpg NABAN_10_82_206.jpg NABAN_10_82_207.jpg NABAN_10_82_208.jpg NABAN_10_82_209.jpg NABAN_10_82_210.jpg NABAN_10_82_211.jpg NABAN_10_82_212.jpg NABAN_10_82_213.jpg NABAN_10_82_214.jpg NABAN_10_82_215.jpg NABAN_10_82_216.jpg NABAN_10_82_217.jpg NABAN_10_82_218.jpg NABAN_10_82_219.jpg NABAN_10_82_220.jpg NABAN_10_82_221.jpg NABAN_10_82_222.jpg NABAN_10_82_223.jpg NABAN_10_82_224.jpg NABAN_10_82_225.jpg NABAN_10_82_226.jpg NABAN_10_82_227.jpg NABAN_10_82_228.jpg NABAN_10_82_229.jpg NABAN_10_82_230.jpg NABAN_10_82_231.jpg NABAN_10_82_232.jpg NABAN_10_82_233.jpg NABAN_10_82_234.jpg NABAN_10_82_235.jpg NABAN_10_82_236.jpg NABAN_10_82_237.jpg NABAN_10_82_238.jpg NABAN_10_82_239.jpg NABAN_10_82_240.jpg NABAN_10_82_241.jpg NABAN_10_82_242.jpg NABAN_10_82_243.jpg NABAN_10_82_244.jpg NABAN_10_82_245.jpg NABAN_10_82_246.jpg NABAN_10_82_247.jpg NABAN_10_82_248.jpg NABAN_10_82_249.jpg NABAN_10_82_250.jpg NABAN_10_82_251.jpg NABAN_10_82_252.jpg NABAN_10_82_253.jpg NABAN_10_82_254.jpg NABAN_10_82_255.jpg NABAN_10_82_256.jpg NABAN_10_82_257.jpg NABAN_10_82_258.jpg NABAN_10_82_259.jpg NABAN_10_82_260.jpg NABAN_10_82_261.jpg NABAN_10_82_262.jpg NABAN_10_82_263.jpg NABAN_10_82_264.jpg NABAN_10_82_265.jpg NABAN_10_82_266.jpg NABAN_10_82_267.jpg NABAN_10_82_268.jpg NABAN_10_82_269.jpg NABAN_10_82_270.jpg NABAN_10_82_271.jpg NABAN_10_82_272.jpg NABAN_10_82_273.jpg NABAN_10_82_274.jpg NABAN_10_82_275.jpg NABAN_10_82_276.jpg NABAN_10_82_277.jpg NABAN_10_82_278.jpg NABAN_10_82_279.jpg NABAN_10_82_280.jpg NABAN_10_82_281.jpg NABAN_10_82_282.jpg NABAN_10_82_283.jpg NABAN_10_82_284.jpg NABAN_10_82_285.jpg NABAN_10_82_286.jpg NABAN_10_82_287.jpg NABAN_10_82_288.jpg NABAN_10_82_289.jpg NABAN_10_82_290.jpg NABAN_10_82_291.jpg NABAN_10_82_292.jpg NABAN_10_82_293.jpg NABAN_10_82_294.jpg NABAN_10_82_295.jpg NABAN_10_82_296.jpg NABAN_10_82_297.jpg NABAN_10_82_298.jpg NABAN_10_82_299.jpg NABAN_10_82_300.jpg NABAN_10_82_301.jpg NABAN_10_82_302.jpg NABAN_10_82_303.jpg NABAN_10_82_304.jpg NABAN_10_82_305.jpg NABAN_10_82_306.jpg

„Богословски сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63932