Монашески сборник

Елемент

Заглавие

Монашески сборник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 79

Датировка

Средата на ХІV в.

Материал

Пергамент и хартия

Обем

181 листа 21,5 х 15 см

Подвързия:

От подвързията са останали само две голи дъски, пречупени на две, без кожа и без гръб.

Тип писмо:

Писмо от няколко души:л. 1а-23а - въздребен полуустав, с редки надредни знаци и ударения, по 23-26 реда на страница; л. 23а-101б - въздребен полуустав, със съвсем редки надреди знаци и ударения, по 26 реда на страница; л. 102а-105б - полууставно писмо с чести полукурсивни начертания на някои букви, със съвсем редки надредни знаци и без ударния, по 26 реда на страница; л.106а-121а - дребен полуустав,с редки надредни знаци и ударения, по 26 реда на страница; л. 121а-151а - въздребен полуустав с тенденция към полукурсивно изписване на буквите, със съвсем редки надредни знаци и ударения, по 26 реда на странца; л.161а-181б - дребен полукурсив, по 22-26 реда на страница.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 170-174

Правопис

Български

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са били означени по средата на долното поле и в началото и в края на всяка кола

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 169-174.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

185

Колекции

NABAN_10_79_1.jpg NABAN_10_79_2.jpg NABAN_10_79_3.jpg NABAN_10_79_4.jpg NABAN_10_79_5.jpg NABAN_10_79_6.jpg NABAN_10_79_7.jpg NABAN_10_79_8.jpg NABAN_10_79_9.jpg NABAN_10_79_10.jpg NABAN_10_79_11.jpg NABAN_10_79_12.jpg NABAN_10_79_13.jpg NABAN_10_79_14.jpg NABAN_10_79_15.jpg NABAN_10_79_16.jpg NABAN_10_79_17.jpg NABAN_10_79_18.jpg NABAN_10_79_19.jpg NABAN_10_79_20.jpg NABAN_10_79_21.jpg NABAN_10_79_22.jpg NABAN_10_79_23.jpg NABAN_10_79_24.jpg NABAN_10_79_25.jpg NABAN_10_79_26.jpg NABAN_10_79_27.jpg NABAN_10_79_28.jpg NABAN_10_79_29.jpg NABAN_10_79_30.jpg NABAN_10_79_31.jpg NABAN_10_79_32.jpg NABAN_10_79_33.jpg NABAN_10_79_34.jpg NABAN_10_79_35.jpg NABAN_10_79_36.jpg NABAN_10_79_37.jpg NABAN_10_79_38.jpg NABAN_10_79_39.jpg NABAN_10_79_40.jpg NABAN_10_79_41.jpg NABAN_10_79_42.jpg NABAN_10_79_43.jpg NABAN_10_79_44.jpg NABAN_10_79_45.jpg NABAN_10_79_46.jpg NABAN_10_79_47.jpg NABAN_10_79_48.jpg NABAN_10_79_49.jpg NABAN_10_79_50.jpg NABAN_10_79_51.jpg NABAN_10_79_52.jpg NABAN_10_79_53.jpg NABAN_10_79_54.jpg NABAN_10_79_55.jpg NABAN_10_79_56.jpg NABAN_10_79_57.jpg NABAN_10_79_58.jpg NABAN_10_79_59.jpg NABAN_10_79_60.jpg NABAN_10_79_61.jpg NABAN_10_79_62.jpg NABAN_10_79_63.jpg NABAN_10_79_64.jpg NABAN_10_79_65.jpg NABAN_10_79_66.jpg NABAN_10_79_67.jpg NABAN_10_79_68.jpg NABAN_10_79_69.jpg NABAN_10_79_70.jpg NABAN_10_79_71.jpg NABAN_10_79_72.jpg NABAN_10_79_73.jpg NABAN_10_79_74.jpg NABAN_10_79_75.jpg NABAN_10_79_76.jpg NABAN_10_79_77.jpg NABAN_10_79_78.jpg NABAN_10_79_79.jpg NABAN_10_79_80.jpg NABAN_10_79_81.jpg NABAN_10_79_82.jpg NABAN_10_79_83.jpg NABAN_10_79_84.jpg NABAN_10_79_85.jpg NABAN_10_79_86.jpg NABAN_10_79_87.jpg NABAN_10_79_88.jpg NABAN_10_79_89.jpg NABAN_10_79_90.jpg NABAN_10_79_91.jpg NABAN_10_79_92.jpg NABAN_10_79_93.jpg NABAN_10_79_94.jpg NABAN_10_79_95.jpg NABAN_10_79_96.jpg NABAN_10_79_97.jpg NABAN_10_79_98.jpg NABAN_10_79_99.jpg NABAN_10_79_100.jpg NABAN_10_79_101.jpg NABAN_10_79_102.jpg NABAN_10_79_103.jpg NABAN_10_79_104.jpg NABAN_10_79_105.jpg NABAN_10_79_106.jpg NABAN_10_79_107.jpg NABAN_10_79_108.jpg NABAN_10_79_109.jpg NABAN_10_79_110.jpg NABAN_10_79_111.jpg NABAN_10_79_112.jpg NABAN_10_79_113.jpg NABAN_10_79_114.jpg NABAN_10_79_115.jpg NABAN_10_79_116.jpg NABAN_10_79_117.jpg NABAN_10_79_118.jpg NABAN_10_79_119.jpg NABAN_10_79_120.jpg NABAN_10_79_121.jpg NABAN_10_79_122.jpg NABAN_10_79_123.jpg NABAN_10_79_124.jpg NABAN_10_79_125.jpg NABAN_10_79_126.jpg NABAN_10_79_127.jpg NABAN_10_79_128.jpg NABAN_10_79_129.jpg NABAN_10_79_130.jpg NABAN_10_79_131.jpg NABAN_10_79_132.jpg NABAN_10_79_133.jpg NABAN_10_79_134.jpg NABAN_10_79_135.jpg NABAN_10_79_136.jpg NABAN_10_79_137.jpg NABAN_10_79_138.jpg NABAN_10_79_139.jpg NABAN_10_79_140.jpg NABAN_10_79_141.jpg NABAN_10_79_142.jpg NABAN_10_79_143.jpg NABAN_10_79_144.jpg NABAN_10_79_145.jpg NABAN_10_79_146.jpg NABAN_10_79_147.jpg NABAN_10_79_148.jpg NABAN_10_79_149.jpg NABAN_10_79_150.jpg NABAN_10_79_151.jpg NABAN_10_79_152.jpg NABAN_10_79_153.jpg NABAN_10_79_154.jpg NABAN_10_79_155.jpg NABAN_10_79_156.jpg NABAN_10_79_157.jpg NABAN_10_79_158.jpg NABAN_10_79_159.jpg NABAN_10_79_160.jpg NABAN_10_79_161.jpg NABAN_10_79_162.jpg NABAN_10_79_163.jpg NABAN_10_79_164.jpg NABAN_10_79_165.jpg NABAN_10_79_166.jpg NABAN_10_79_167.jpg NABAN_10_79_168.jpg NABAN_10_79_169.jpg NABAN_10_79_170.jpg NABAN_10_79_171.jpg NABAN_10_79_172.jpg NABAN_10_79_173.jpg NABAN_10_79_174.jpg NABAN_10_79_175.jpg NABAN_10_79_176.jpg NABAN_10_79_177.jpg NABAN_10_79_178.jpg NABAN_10_79_179.jpg NABAN_10_79_180.jpg NABAN_10_79_181.jpg NABAN_10_79_182.jpg NABAN_10_79_183.jpg NABAN_10_79_184.jpg NABAN_10_79_185.jpg

„Монашески сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63930