Патерик

Елемент

Заглавие

Патерик

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 78

Датировка

ХІV в.

Материал

Хартия

Обем

433 листа 29 х 22 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре.

Тип писмо:

Възедър полуустав с редки надредни знаци и още по-редки ударения, по 27 реда на страница. Заглавията и заглавните букви са написани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с.160-169

Правопис

Западнобългарски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма следи нито от пагинация, нито от означение на колите

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 159-169

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

440

Колекции

NABAN_10_78_1.jpg NABAN_10_78_2.jpg NABAN_10_78_3.jpg NABAN_10_78_4.jpg NABAN_10_78_5.jpg NABAN_10_78_6.jpg NABAN_10_78_7.jpg NABAN_10_78_8.jpg NABAN_10_78_9.jpg NABAN_10_78_10.jpg NABAN_10_78_11.jpg NABAN_10_78_12.jpg NABAN_10_78_13.jpg NABAN_10_78_14.jpg NABAN_10_78_15.jpg NABAN_10_78_16.jpg NABAN_10_78_17.jpg NABAN_10_78_18.jpg NABAN_10_78_19.jpg NABAN_10_78_20.jpg NABAN_10_78_21.jpg NABAN_10_78_22.jpg NABAN_10_78_23.jpg NABAN_10_78_24.jpg NABAN_10_78_25.jpg NABAN_10_78_26.jpg NABAN_10_78_27.jpg NABAN_10_78_28.jpg NABAN_10_78_29.jpg NABAN_10_78_30.jpg NABAN_10_78_31.jpg NABAN_10_78_32.jpg NABAN_10_78_33.jpg NABAN_10_78_34.jpg NABAN_10_78_35.jpg NABAN_10_78_36.jpg NABAN_10_78_37.jpg NABAN_10_78_38.jpg NABAN_10_78_39.jpg NABAN_10_78_40.jpg NABAN_10_78_41.jpg NABAN_10_78_42.jpg NABAN_10_78_43.jpg NABAN_10_78_44.jpg NABAN_10_78_45.jpg NABAN_10_78_46.jpg NABAN_10_78_47.jpg NABAN_10_78_48.jpg NABAN_10_78_49.jpg NABAN_10_78_50.jpg NABAN_10_78_51.jpg NABAN_10_78_52.jpg NABAN_10_78_53.jpg NABAN_10_78_54.jpg NABAN_10_78_55.jpg NABAN_10_78_56.jpg NABAN_10_78_57.jpg NABAN_10_78_58.jpg NABAN_10_78_59.jpg NABAN_10_78_60.jpg NABAN_10_78_61.jpg NABAN_10_78_62.jpg NABAN_10_78_63.jpg NABAN_10_78_64.jpg NABAN_10_78_65.jpg NABAN_10_78_66.jpg NABAN_10_78_67.jpg NABAN_10_78_68.jpg NABAN_10_78_69.jpg NABAN_10_78_70.jpg NABAN_10_78_71.jpg NABAN_10_78_72.jpg NABAN_10_78_73.jpg NABAN_10_78_74.jpg NABAN_10_78_75.jpg NABAN_10_78_76.jpg NABAN_10_78_77.jpg NABAN_10_78_78.jpg NABAN_10_78_79.jpg NABAN_10_78_80.jpg NABAN_10_78_81.jpg NABAN_10_78_82.jpg NABAN_10_78_83.jpg NABAN_10_78_84.jpg NABAN_10_78_85.jpg NABAN_10_78_86.jpg NABAN_10_78_87.jpg NABAN_10_78_88.jpg NABAN_10_78_89.jpg NABAN_10_78_90.jpg NABAN_10_78_91.jpg NABAN_10_78_92.jpg NABAN_10_78_93.jpg NABAN_10_78_94.jpg NABAN_10_78_95.jpg NABAN_10_78_96.jpg NABAN_10_78_97.jpg NABAN_10_78_98.jpg NABAN_10_78_99.jpg NABAN_10_78_100.jpg NABAN_10_78_101.jpg NABAN_10_78_102.jpg NABAN_10_78_103.jpg NABAN_10_78_104.jpg NABAN_10_78_105.jpg NABAN_10_78_106.jpg NABAN_10_78_107.jpg NABAN_10_78_108.jpg NABAN_10_78_109.jpg NABAN_10_78_110.jpg NABAN_10_78_111.jpg NABAN_10_78_112.jpg NABAN_10_78_113.jpg NABAN_10_78_114.jpg NABAN_10_78_115.jpg NABAN_10_78_116.jpg NABAN_10_78_117.jpg NABAN_10_78_118.jpg NABAN_10_78_119.jpg NABAN_10_78_120.jpg NABAN_10_78_121.jpg NABAN_10_78_122.jpg NABAN_10_78_123.jpg NABAN_10_78_124.jpg NABAN_10_78_125.jpg NABAN_10_78_126.jpg NABAN_10_78_127.jpg NABAN_10_78_128.jpg NABAN_10_78_129.jpg NABAN_10_78_130.jpg NABAN_10_78_131.jpg NABAN_10_78_132.jpg NABAN_10_78_133.jpg NABAN_10_78_134.jpg NABAN_10_78_135.jpg NABAN_10_78_136.jpg NABAN_10_78_137.jpg NABAN_10_78_138.jpg NABAN_10_78_139.jpg NABAN_10_78_140.jpg NABAN_10_78_141.jpg NABAN_10_78_142.jpg NABAN_10_78_143.jpg NABAN_10_78_144.jpg NABAN_10_78_145.jpg NABAN_10_78_146.jpg NABAN_10_78_147.jpg NABAN_10_78_148.jpg NABAN_10_78_149.jpg NABAN_10_78_150.jpg NABAN_10_78_151.jpg NABAN_10_78_152.jpg NABAN_10_78_153.jpg NABAN_10_78_154.jpg NABAN_10_78_155.jpg NABAN_10_78_156.jpg NABAN_10_78_157.jpg NABAN_10_78_158.jpg NABAN_10_78_159.jpg NABAN_10_78_160.jpg NABAN_10_78_161.jpg NABAN_10_78_162.jpg NABAN_10_78_163.jpg NABAN_10_78_164.jpg NABAN_10_78_165.jpg NABAN_10_78_166.jpg NABAN_10_78_167.jpg NABAN_10_78_168.jpg NABAN_10_78_169.jpg NABAN_10_78_170.jpg NABAN_10_78_171.jpg NABAN_10_78_172.jpg NABAN_10_78_173.jpg NABAN_10_78_174.jpg NABAN_10_78_175.jpg NABAN_10_78_176.jpg NABAN_10_78_177.jpg NABAN_10_78_178.jpg NABAN_10_78_179.jpg NABAN_10_78_180.jpg NABAN_10_78_181.jpg NABAN_10_78_182.jpg NABAN_10_78_183.jpg NABAN_10_78_184.jpg NABAN_10_78_185.jpg NABAN_10_78_186.jpg NABAN_10_78_187.jpg NABAN_10_78_188.jpg NABAN_10_78_189.jpg NABAN_10_78_190.jpg NABAN_10_78_191.jpg NABAN_10_78_192.jpg NABAN_10_78_193.jpg NABAN_10_78_194.jpg NABAN_10_78_195.jpg NABAN_10_78_196.jpg NABAN_10_78_197.jpg NABAN_10_78_198.jpg NABAN_10_78_199.jpg NABAN_10_78_200.jpg NABAN_10_78_201.jpg NABAN_10_78_202.jpg NABAN_10_78_203.jpg NABAN_10_78_204.jpg NABAN_10_78_205.jpg NABAN_10_78_206.jpg NABAN_10_78_207.jpg NABAN_10_78_208.jpg NABAN_10_78_209.jpg NABAN_10_78_210.jpg NABAN_10_78_211.jpg NABAN_10_78_212.jpg NABAN_10_78_213.jpg NABAN_10_78_214.jpg NABAN_10_78_215.jpg NABAN_10_78_216.jpg NABAN_10_78_217.jpg NABAN_10_78_218.jpg NABAN_10_78_219.jpg NABAN_10_78_220.jpg NABAN_10_78_221.jpg NABAN_10_78_222.jpg NABAN_10_78_223.jpg NABAN_10_78_224.jpg NABAN_10_78_225.jpg NABAN_10_78_226.jpg NABAN_10_78_227.jpg NABAN_10_78_228.jpg NABAN_10_78_229.jpg NABAN_10_78_230.jpg NABAN_10_78_231.jpg NABAN_10_78_232.jpg NABAN_10_78_233.jpg NABAN_10_78_234.jpg NABAN_10_78_235.jpg NABAN_10_78_236.jpg NABAN_10_78_237.jpg NABAN_10_78_238.jpg NABAN_10_78_239.jpg NABAN_10_78_240.jpg NABAN_10_78_241.jpg NABAN_10_78_242.jpg NABAN_10_78_243.jpg NABAN_10_78_244.jpg NABAN_10_78_245.jpg NABAN_10_78_246.jpg NABAN_10_78_247.jpg NABAN_10_78_248.jpg NABAN_10_78_249.jpg NABAN_10_78_250.jpg NABAN_10_78_251.jpg NABAN_10_78_252.jpg NABAN_10_78_253.jpg NABAN_10_78_254.jpg NABAN_10_78_255.jpg NABAN_10_78_256.jpg NABAN_10_78_257.jpg NABAN_10_78_258.jpg NABAN_10_78_259.jpg NABAN_10_78_260.jpg NABAN_10_78_261.jpg NABAN_10_78_262.jpg NABAN_10_78_263.jpg NABAN_10_78_264.jpg NABAN_10_78_265.jpg NABAN_10_78_266.jpg NABAN_10_78_267.jpg NABAN_10_78_268.jpg NABAN_10_78_269.jpg NABAN_10_78_270.jpg NABAN_10_78_271.jpg NABAN_10_78_272.jpg NABAN_10_78_273.jpg NABAN_10_78_274.jpg NABAN_10_78_275.jpg NABAN_10_78_276.jpg NABAN_10_78_277.jpg NABAN_10_78_278.jpg NABAN_10_78_279.jpg NABAN_10_78_280.jpg NABAN_10_78_281.jpg NABAN_10_78_282.jpg NABAN_10_78_283.jpg NABAN_10_78_284.jpg NABAN_10_78_285.jpg NABAN_10_78_286.jpg NABAN_10_78_287.jpg NABAN_10_78_288.jpg NABAN_10_78_289.jpg NABAN_10_78_290.jpg NABAN_10_78_291.jpg NABAN_10_78_292.jpg NABAN_10_78_293.jpg NABAN_10_78_294.jpg NABAN_10_78_295.jpg NABAN_10_78_296.jpg NABAN_10_78_297.jpg NABAN_10_78_298.jpg NABAN_10_78_299.jpg NABAN_10_78_300.jpg NABAN_10_78_301.jpg NABAN_10_78_302.jpg NABAN_10_78_303.jpg NABAN_10_78_304.jpg NABAN_10_78_305.jpg NABAN_10_78_306.jpg NABAN_10_78_307.jpg NABAN_10_78_308.jpg NABAN_10_78_309.jpg NABAN_10_78_310.jpg NABAN_10_78_311.jpg NABAN_10_78_312.jpg NABAN_10_78_313.jpg NABAN_10_78_314.jpg NABAN_10_78_315.jpg NABAN_10_78_316.jpg NABAN_10_78_317.jpg NABAN_10_78_318.jpg NABAN_10_78_319.jpg NABAN_10_78_320.jpg NABAN_10_78_321.jpg NABAN_10_78_322.jpg NABAN_10_78_323.jpg NABAN_10_78_324.jpg NABAN_10_78_325.jpg NABAN_10_78_326.jpg NABAN_10_78_327.jpg NABAN_10_78_328.jpg NABAN_10_78_329.jpg NABAN_10_78_330.jpg NABAN_10_78_331.jpg NABAN_10_78_332.jpg NABAN_10_78_333.jpg NABAN_10_78_334.jpg NABAN_10_78_335.jpg NABAN_10_78_336.jpg NABAN_10_78_337.jpg NABAN_10_78_338.jpg NABAN_10_78_339.jpg NABAN_10_78_340.jpg NABAN_10_78_341.jpg NABAN_10_78_342.jpg NABAN_10_78_343.jpg NABAN_10_78_344.jpg NABAN_10_78_345.jpg NABAN_10_78_346.jpg NABAN_10_78_347.jpg NABAN_10_78_348.jpg NABAN_10_78_349.jpg NABAN_10_78_350.jpg NABAN_10_78_351.jpg NABAN_10_78_352.jpg NABAN_10_78_353.jpg NABAN_10_78_354.jpg NABAN_10_78_355.jpg NABAN_10_78_356.jpg NABAN_10_78_357.jpg NABAN_10_78_358.jpg NABAN_10_78_359.jpg NABAN_10_78_360.jpg NABAN_10_78_361.jpg NABAN_10_78_362.jpg NABAN_10_78_363.jpg NABAN_10_78_364.jpg NABAN_10_78_365.jpg NABAN_10_78_366.jpg NABAN_10_78_367.jpg NABAN_10_78_368.jpg NABAN_10_78_369.jpg NABAN_10_78_370.jpg NABAN_10_78_371.jpg NABAN_10_78_372.jpg NABAN_10_78_373.jpg NABAN_10_78_374.jpg NABAN_10_78_375.jpg NABAN_10_78_376.jpg NABAN_10_78_377.jpg NABAN_10_78_378.jpg NABAN_10_78_379.jpg NABAN_10_78_380.jpg NABAN_10_78_381.jpg NABAN_10_78_382.jpg NABAN_10_78_383.jpg NABAN_10_78_384.jpg NABAN_10_78_385.jpg NABAN_10_78_386.jpg NABAN_10_78_387.jpg NABAN_10_78_388.jpg NABAN_10_78_389.jpg NABAN_10_78_390.jpg NABAN_10_78_391.jpg NABAN_10_78_392.jpg NABAN_10_78_393.jpg NABAN_10_78_394.jpg NABAN_10_78_395.jpg NABAN_10_78_396.jpg NABAN_10_78_397.jpg NABAN_10_78_398.jpg NABAN_10_78_399.jpg NABAN_10_78_400.jpg NABAN_10_78_401.jpg NABAN_10_78_402.jpg NABAN_10_78_403.jpg NABAN_10_78_404.jpg NABAN_10_78_405.jpg NABAN_10_78_406.jpg NABAN_10_78_407.jpg NABAN_10_78_408.jpg NABAN_10_78_409.jpg NABAN_10_78_410.jpg NABAN_10_78_411.jpg NABAN_10_78_412.jpg NABAN_10_78_413.jpg NABAN_10_78_414.jpg NABAN_10_78_415.jpg NABAN_10_78_416.jpg NABAN_10_78_417.jpg NABAN_10_78_418.jpg NABAN_10_78_419.jpg NABAN_10_78_420.jpg NABAN_10_78_421.jpg NABAN_10_78_422.jpg NABAN_10_78_423.jpg NABAN_10_78_424.jpg NABAN_10_78_425.jpg NABAN_10_78_426.jpg NABAN_10_78_427.jpg NABAN_10_78_428.jpg NABAN_10_78_429.jpg NABAN_10_78_430.jpg NABAN_10_78_431.jpg NABAN_10_78_432.jpg NABAN_10_78_433.jpg NABAN_10_78_434.jpg NABAN_10_78_435.jpg NABAN_10_78_436.jpg NABAN_10_78_437.jpg NABAN_10_78_438.jpg NABAN_10_78_439.jpg NABAN_10_78_440.jpg

„Патерик“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63929