Патерик

Елемент

Заглавие

Патерик

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 77

Датировка

Началото на ХІV в.

Материал

Пергамент

Обем

286 листа 20 х 14 см

Подвързия:

От подвързията е останала само горната дъска с орнаментирана кожа, но съвсем окъсана и проядена от червеи.

Тип писмо:

Въздребен, не много правилен полуустав, по 20 реда на страница, с редки надредни знаци и без ударения, с двойни разделителни точки - черна и червена. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Леко орнаментирани инициали

Бележки

На л. 57а има бележка от по-късна ръка.

Съдържание

Вж. Кодов, с.155-158

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът е постъпил в библиотеката на БАН от Археологическия музей в София.

Пагинация

Оригинална пагинация няма; има ново пагиниране по страници, но погрешно. Колите са означени на долното поле само в началото на колата.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 155-159.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

290

Колекции

NABAN_10_77_1.jpg NABAN_10_77_2.jpg NABAN_10_77_3.jpg NABAN_10_77_4.jpg NABAN_10_77_5.jpg NABAN_10_77_6.jpg NABAN_10_77_7.jpg NABAN_10_77_8.jpg NABAN_10_77_9.jpg NABAN_10_77_10.jpg NABAN_10_77_11.jpg NABAN_10_77_12.jpg NABAN_10_77_13.jpg NABAN_10_77_14.jpg NABAN_10_77_15.jpg NABAN_10_77_16.jpg NABAN_10_77_17.jpg NABAN_10_77_18.jpg NABAN_10_77_19.jpg NABAN_10_77_20.jpg NABAN_10_77_21.jpg NABAN_10_77_22.jpg NABAN_10_77_23.jpg NABAN_10_77_24.jpg NABAN_10_77_25.jpg NABAN_10_77_26.jpg NABAN_10_77_27.jpg NABAN_10_77_28.jpg NABAN_10_77_29.jpg NABAN_10_77_30.jpg NABAN_10_77_31.jpg NABAN_10_77_32.jpg NABAN_10_77_33.jpg NABAN_10_77_34.jpg NABAN_10_77_35.jpg NABAN_10_77_36.jpg NABAN_10_77_37.jpg NABAN_10_77_38.jpg NABAN_10_77_39.jpg NABAN_10_77_40.jpg NABAN_10_77_41.jpg NABAN_10_77_42.jpg NABAN_10_77_43.jpg NABAN_10_77_44.jpg NABAN_10_77_45.jpg NABAN_10_77_46.jpg NABAN_10_77_47.jpg NABAN_10_77_48.jpg NABAN_10_77_49.jpg NABAN_10_77_50.jpg NABAN_10_77_51.jpg NABAN_10_77_52.jpg NABAN_10_77_53.jpg NABAN_10_77_54.jpg NABAN_10_77_55.jpg NABAN_10_77_56.jpg NABAN_10_77_57.jpg NABAN_10_77_58.jpg NABAN_10_77_59.jpg NABAN_10_77_60.jpg NABAN_10_77_61.jpg NABAN_10_77_62.jpg NABAN_10_77_63.jpg NABAN_10_77_64.jpg NABAN_10_77_65.jpg NABAN_10_77_66.jpg NABAN_10_77_67.jpg NABAN_10_77_68.jpg NABAN_10_77_69.jpg NABAN_10_77_70.jpg NABAN_10_77_71.jpg NABAN_10_77_72.jpg NABAN_10_77_73.jpg NABAN_10_77_74.jpg NABAN_10_77_75.jpg NABAN_10_77_76.jpg NABAN_10_77_77.jpg NABAN_10_77_78.jpg NABAN_10_77_79.jpg NABAN_10_77_80.jpg NABAN_10_77_81.jpg NABAN_10_77_82.jpg NABAN_10_77_83.jpg NABAN_10_77_84.jpg NABAN_10_77_85.jpg NABAN_10_77_86.jpg NABAN_10_77_87.jpg NABAN_10_77_88.jpg NABAN_10_77_89.jpg NABAN_10_77_90.jpg NABAN_10_77_91.jpg NABAN_10_77_92.jpg NABAN_10_77_93.jpg NABAN_10_77_94.jpg NABAN_10_77_95.jpg NABAN_10_77_96.jpg NABAN_10_77_97.jpg NABAN_10_77_98.jpg NABAN_10_77_99.jpg NABAN_10_77_100.jpg NABAN_10_77_101.jpg NABAN_10_77_102.jpg NABAN_10_77_103.jpg NABAN_10_77_104.jpg NABAN_10_77_105.jpg NABAN_10_77_106.jpg NABAN_10_77_107.jpg NABAN_10_77_108.jpg NABAN_10_77_109.jpg NABAN_10_77_110.jpg NABAN_10_77_111.jpg NABAN_10_77_112.jpg NABAN_10_77_113.jpg NABAN_10_77_114.jpg NABAN_10_77_115.jpg NABAN_10_77_116.jpg NABAN_10_77_117.jpg NABAN_10_77_118.jpg NABAN_10_77_119.jpg NABAN_10_77_120.jpg NABAN_10_77_121.jpg NABAN_10_77_122.jpg NABAN_10_77_123.jpg NABAN_10_77_124.jpg NABAN_10_77_125.jpg NABAN_10_77_126.jpg NABAN_10_77_127.jpg NABAN_10_77_128.jpg NABAN_10_77_129.jpg NABAN_10_77_130.jpg NABAN_10_77_131.jpg NABAN_10_77_132.jpg NABAN_10_77_133.jpg NABAN_10_77_134.jpg NABAN_10_77_135.jpg NABAN_10_77_136.jpg NABAN_10_77_137.jpg NABAN_10_77_138.jpg NABAN_10_77_139.jpg NABAN_10_77_140.jpg NABAN_10_77_141.jpg NABAN_10_77_142.jpg NABAN_10_77_143.jpg NABAN_10_77_144.jpg NABAN_10_77_145.jpg NABAN_10_77_146.jpg NABAN_10_77_147.jpg NABAN_10_77_148.jpg NABAN_10_77_149.jpg NABAN_10_77_150.jpg NABAN_10_77_151.jpg NABAN_10_77_152.jpg NABAN_10_77_153.jpg NABAN_10_77_154.jpg NABAN_10_77_155.jpg NABAN_10_77_156.jpg NABAN_10_77_157.jpg NABAN_10_77_158.jpg NABAN_10_77_159.jpg NABAN_10_77_160.jpg NABAN_10_77_161.jpg NABAN_10_77_162.jpg NABAN_10_77_163.jpg NABAN_10_77_164.jpg NABAN_10_77_165.jpg NABAN_10_77_166.jpg NABAN_10_77_167.jpg NABAN_10_77_168.jpg NABAN_10_77_169.jpg NABAN_10_77_170.jpg NABAN_10_77_171.jpg NABAN_10_77_172.jpg NABAN_10_77_173.jpg NABAN_10_77_174.jpg NABAN_10_77_175.jpg NABAN_10_77_176.jpg NABAN_10_77_177.jpg NABAN_10_77_178.jpg NABAN_10_77_179.jpg NABAN_10_77_180.jpg NABAN_10_77_181.jpg NABAN_10_77_182.jpg NABAN_10_77_183.jpg NABAN_10_77_184.jpg NABAN_10_77_185.jpg NABAN_10_77_186.jpg NABAN_10_77_187.jpg NABAN_10_77_188.jpg NABAN_10_77_189.jpg NABAN_10_77_190.jpg NABAN_10_77_191.jpg NABAN_10_77_192.jpg NABAN_10_77_193.jpg NABAN_10_77_194.jpg NABAN_10_77_195.jpg NABAN_10_77_196.jpg NABAN_10_77_197.jpg NABAN_10_77_198.jpg NABAN_10_77_199.jpg NABAN_10_77_200.jpg NABAN_10_77_201.jpg NABAN_10_77_202.jpg NABAN_10_77_203.jpg NABAN_10_77_204.jpg NABAN_10_77_205.jpg NABAN_10_77_206.jpg NABAN_10_77_207.jpg NABAN_10_77_208.jpg NABAN_10_77_209.jpg NABAN_10_77_210.jpg NABAN_10_77_211.jpg NABAN_10_77_212.jpg NABAN_10_77_213.jpg NABAN_10_77_214.jpg NABAN_10_77_215.jpg NABAN_10_77_216.jpg NABAN_10_77_217.jpg NABAN_10_77_218.jpg NABAN_10_77_219.jpg NABAN_10_77_220.jpg NABAN_10_77_221.jpg NABAN_10_77_222.jpg NABAN_10_77_223.jpg NABAN_10_77_224.jpg NABAN_10_77_225.jpg NABAN_10_77_226.jpg NABAN_10_77_227.jpg NABAN_10_77_228.jpg NABAN_10_77_229.jpg NABAN_10_77_230.jpg NABAN_10_77_231.jpg NABAN_10_77_232.jpg NABAN_10_77_233.jpg NABAN_10_77_234.jpg NABAN_10_77_235.jpg NABAN_10_77_236.jpg NABAN_10_77_237.jpg NABAN_10_77_238.jpg NABAN_10_77_239.jpg NABAN_10_77_240.jpg NABAN_10_77_241.jpg NABAN_10_77_242.jpg NABAN_10_77_243.jpg NABAN_10_77_244.jpg NABAN_10_77_245.jpg NABAN_10_77_246.jpg NABAN_10_77_247.jpg NABAN_10_77_248.jpg NABAN_10_77_249.jpg NABAN_10_77_250.jpg NABAN_10_77_251.jpg NABAN_10_77_252.jpg NABAN_10_77_253.jpg NABAN_10_77_254.jpg NABAN_10_77_255.jpg NABAN_10_77_256.jpg NABAN_10_77_257.jpg NABAN_10_77_258.jpg NABAN_10_77_259.jpg NABAN_10_77_260.jpg NABAN_10_77_261.jpg NABAN_10_77_262.jpg NABAN_10_77_263.jpg NABAN_10_77_264.jpg NABAN_10_77_265.jpg NABAN_10_77_266.jpg NABAN_10_77_267.jpg NABAN_10_77_268.jpg NABAN_10_77_269.jpg NABAN_10_77_270.jpg NABAN_10_77_271.jpg NABAN_10_77_272.jpg NABAN_10_77_273.jpg NABAN_10_77_274.jpg NABAN_10_77_275.jpg NABAN_10_77_276.jpg NABAN_10_77_277.jpg NABAN_10_77_278.jpg NABAN_10_77_279.jpg NABAN_10_77_280.jpg NABAN_10_77_281.jpg NABAN_10_77_282.jpg NABAN_10_77_283.jpg NABAN_10_77_284.jpg NABAN_10_77_285.jpg NABAN_10_77_286.jpg NABAN_10_77_287.jpg NABAN_10_77_288.jpg NABAN_10_77_289.jpg NABAN_10_77_290.jpg

„Патерик“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63928