Висарионов пролог

Елемент

Заглавие

Висарионов пролог

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 75

Датировка

Средата на ХVІ в.

Материал

Хартия

Обем

357 листа 32 х 22 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но окъсана, похабена и проядена от червеи.

Тип писмо:

Среден правилен полуустав, по 29 реда на страница, с редки надредни знаци и ударения и с калиграфски удължавания на някои букви. Заглавията, заглавните букви и означенията са писани с червено мастило. Големите заглавия са писани с везано писмо.

Описание

На л. 1а има правоъгълна заставка с плетенични мотиви, но недовършена; очертани са само контурите с черно мастило. Някои инициали са орнаментирани.

Бележки

На крайния форзац има бележка от по-късно време.

Съдържание

Стишен пролог за първата половина на църковната година (м. септември - февруари). На някои места са вмъкнати повести и поучения. Славянски светци: 14 октомври - Житие на преподобна Петка Търновска (л. 77б-78б);19 октомври - Житие на св. Йоан Рилски (л. 86б-89а);21 октомври - Пренасяне мощите на св. Иларион Мъгленски (91б-92а); 14 януари - Житие на Сава Сръбски (л. 259а-260а); 13 февруари - Житие на Симеон Сръбски (л. 313б-314б). Накрая (л. 244а-357б) са прибавени синаксарни четива за някои дни от Великия пост: за неделята на Митар и фарисей, за неделята на Блудния син, за месопустна събота, за Месопустна неделя, за сиропустна събота и за Сиропустнанеделя. Вж. и Кодов, с.151-153

Правопис

Ресавски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Има пагинация с буквени цифри от по-късна ръка, но сбъркана на много места. Колите са означени на долното поле и в началото и в края на всяка кола.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, л. 150-153

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Брой листа/страници

362

Колекции

NABAN_10_75_1.jpg NABAN_10_75_2.jpg NABAN_10_75_3.jpg NABAN_10_75_4.jpg NABAN_10_75_5.jpg NABAN_10_75_6.jpg NABAN_10_75_7.jpg NABAN_10_75_8.jpg NABAN_10_75_9.jpg NABAN_10_75_10.jpg NABAN_10_75_11.jpg NABAN_10_75_12.jpg NABAN_10_75_13.jpg NABAN_10_75_14.jpg NABAN_10_75_15.jpg NABAN_10_75_16.jpg NABAN_10_75_17.jpg NABAN_10_75_18.jpg NABAN_10_75_19.jpg NABAN_10_75_20.jpg NABAN_10_75_21.jpg NABAN_10_75_22.jpg NABAN_10_75_23.jpg NABAN_10_75_24.jpg NABAN_10_75_25.jpg NABAN_10_75_26.jpg NABAN_10_75_27.jpg NABAN_10_75_28.jpg NABAN_10_75_29.jpg NABAN_10_75_30.jpg NABAN_10_75_31.jpg NABAN_10_75_32.jpg NABAN_10_75_33.jpg NABAN_10_75_34.jpg NABAN_10_75_35.jpg NABAN_10_75_36.jpg NABAN_10_75_37.jpg NABAN_10_75_38.jpg NABAN_10_75_39.jpg NABAN_10_75_40.jpg NABAN_10_75_41.jpg NABAN_10_75_42.jpg NABAN_10_75_43.jpg NABAN_10_75_44.jpg NABAN_10_75_45.jpg NABAN_10_75_46.jpg NABAN_10_75_47.jpg NABAN_10_75_48.jpg NABAN_10_75_49.jpg NABAN_10_75_50.jpg NABAN_10_75_51.jpg NABAN_10_75_52.jpg NABAN_10_75_53.jpg NABAN_10_75_54.jpg NABAN_10_75_55.jpg NABAN_10_75_56.jpg NABAN_10_75_57.jpg NABAN_10_75_58.jpg NABAN_10_75_59.jpg NABAN_10_75_60.jpg NABAN_10_75_61.jpg NABAN_10_75_62.jpg NABAN_10_75_63.jpg NABAN_10_75_64.jpg NABAN_10_75_65.jpg NABAN_10_75_66.jpg NABAN_10_75_67.jpg NABAN_10_75_68.jpg NABAN_10_75_69.jpg NABAN_10_75_70.jpg NABAN_10_75_71.jpg NABAN_10_75_72.jpg NABAN_10_75_73.jpg NABAN_10_75_74.jpg NABAN_10_75_75.jpg NABAN_10_75_76.jpg NABAN_10_75_77.jpg NABAN_10_75_78.jpg NABAN_10_75_79.jpg NABAN_10_75_80.jpg NABAN_10_75_81.jpg NABAN_10_75_82.jpg NABAN_10_75_83.jpg NABAN_10_75_84.jpg NABAN_10_75_85.jpg NABAN_10_75_86.jpg NABAN_10_75_87.jpg NABAN_10_75_88.jpg NABAN_10_75_89.jpg NABAN_10_75_90.jpg NABAN_10_75_91.jpg NABAN_10_75_92.jpg NABAN_10_75_93.jpg NABAN_10_75_94.jpg NABAN_10_75_95.jpg NABAN_10_75_96.jpg NABAN_10_75_97.jpg NABAN_10_75_98.jpg NABAN_10_75_99.jpg NABAN_10_75_100.jpg NABAN_10_75_101.jpg NABAN_10_75_102.jpg NABAN_10_75_103.jpg NABAN_10_75_104.jpg NABAN_10_75_105.jpg NABAN_10_75_106.jpg NABAN_10_75_107.jpg NABAN_10_75_108.jpg NABAN_10_75_109.jpg NABAN_10_75_110.jpg NABAN_10_75_111.jpg NABAN_10_75_112.jpg NABAN_10_75_113.jpg NABAN_10_75_114.jpg NABAN_10_75_115.jpg NABAN_10_75_116.jpg NABAN_10_75_117.jpg NABAN_10_75_118.jpg NABAN_10_75_119.jpg NABAN_10_75_120.jpg NABAN_10_75_121.jpg NABAN_10_75_122.jpg NABAN_10_75_123.jpg NABAN_10_75_124.jpg NABAN_10_75_125.jpg NABAN_10_75_126.jpg NABAN_10_75_127.jpg NABAN_10_75_128.jpg NABAN_10_75_129.jpg NABAN_10_75_130.jpg NABAN_10_75_131.jpg NABAN_10_75_132.jpg NABAN_10_75_133.jpg NABAN_10_75_134.jpg NABAN_10_75_135.jpg NABAN_10_75_136.jpg NABAN_10_75_137.jpg NABAN_10_75_138.jpg NABAN_10_75_139.jpg NABAN_10_75_140.jpg NABAN_10_75_141.jpg NABAN_10_75_142.jpg NABAN_10_75_143.jpg NABAN_10_75_144.jpg NABAN_10_75_145.jpg NABAN_10_75_146.jpg NABAN_10_75_147.jpg NABAN_10_75_148.jpg NABAN_10_75_149.jpg NABAN_10_75_150.jpg NABAN_10_75_151.jpg NABAN_10_75_152.jpg NABAN_10_75_153.jpg NABAN_10_75_154.jpg NABAN_10_75_155.jpg NABAN_10_75_156.jpg NABAN_10_75_157.jpg NABAN_10_75_158.jpg NABAN_10_75_159.jpg NABAN_10_75_160.jpg NABAN_10_75_161.jpg NABAN_10_75_162.jpg NABAN_10_75_163.jpg NABAN_10_75_164.jpg NABAN_10_75_165.jpg NABAN_10_75_166.jpg NABAN_10_75_167.jpg NABAN_10_75_168.jpg NABAN_10_75_169.jpg NABAN_10_75_170.jpg NABAN_10_75_171.jpg NABAN_10_75_172.jpg NABAN_10_75_173.jpg NABAN_10_75_174.jpg NABAN_10_75_175.jpg NABAN_10_75_176.jpg NABAN_10_75_177.jpg NABAN_10_75_178.jpg NABAN_10_75_179.jpg NABAN_10_75_180.jpg NABAN_10_75_181.jpg NABAN_10_75_182.jpg NABAN_10_75_183.jpg NABAN_10_75_184.jpg NABAN_10_75_185.jpg NABAN_10_75_186.jpg NABAN_10_75_187.jpg NABAN_10_75_188.jpg NABAN_10_75_189.jpg NABAN_10_75_190.jpg NABAN_10_75_191.jpg NABAN_10_75_192.jpg NABAN_10_75_193.jpg NABAN_10_75_194.jpg NABAN_10_75_195.jpg NABAN_10_75_196.jpg NABAN_10_75_197.jpg NABAN_10_75_198.jpg NABAN_10_75_199.jpg NABAN_10_75_200.jpg NABAN_10_75_201.jpg NABAN_10_75_202.jpg NABAN_10_75_203.jpg NABAN_10_75_204.jpg NABAN_10_75_205.jpg NABAN_10_75_206.jpg NABAN_10_75_207.jpg NABAN_10_75_208.jpg NABAN_10_75_209.jpg NABAN_10_75_210.jpg NABAN_10_75_211.jpg NABAN_10_75_212.jpg NABAN_10_75_213.jpg NABAN_10_75_214.jpg NABAN_10_75_215.jpg NABAN_10_75_216.jpg NABAN_10_75_217.jpg NABAN_10_75_218.jpg NABAN_10_75_219.jpg NABAN_10_75_220.jpg NABAN_10_75_221.jpg NABAN_10_75_222.jpg NABAN_10_75_223.jpg NABAN_10_75_224.jpg NABAN_10_75_225.jpg NABAN_10_75_226.jpg NABAN_10_75_227.jpg NABAN_10_75_228.jpg NABAN_10_75_229.jpg NABAN_10_75_230.jpg NABAN_10_75_231.jpg NABAN_10_75_232.jpg NABAN_10_75_233.jpg NABAN_10_75_234.jpg NABAN_10_75_235.jpg NABAN_10_75_236.jpg NABAN_10_75_237.jpg NABAN_10_75_238.jpg NABAN_10_75_239.jpg NABAN_10_75_240.jpg NABAN_10_75_241.jpg NABAN_10_75_242.jpg NABAN_10_75_243.jpg NABAN_10_75_244.jpg NABAN_10_75_245.jpg NABAN_10_75_246.jpg NABAN_10_75_247.jpg NABAN_10_75_248.jpg NABAN_10_75_249.jpg NABAN_10_75_250.jpg NABAN_10_75_251.jpg NABAN_10_75_252.jpg NABAN_10_75_253.jpg NABAN_10_75_254.jpg NABAN_10_75_255.jpg NABAN_10_75_256.jpg NABAN_10_75_257.jpg NABAN_10_75_258.jpg NABAN_10_75_259.jpg NABAN_10_75_260.jpg NABAN_10_75_261.jpg NABAN_10_75_262.jpg NABAN_10_75_263.jpg NABAN_10_75_264.jpg NABAN_10_75_265.jpg NABAN_10_75_266.jpg NABAN_10_75_267.jpg NABAN_10_75_268.jpg NABAN_10_75_269.jpg NABAN_10_75_270.jpg NABAN_10_75_271.jpg NABAN_10_75_272.jpg NABAN_10_75_273.jpg NABAN_10_75_274.jpg NABAN_10_75_275.jpg NABAN_10_75_276.jpg NABAN_10_75_277.jpg NABAN_10_75_278.jpg NABAN_10_75_279.jpg NABAN_10_75_280.jpg NABAN_10_75_281.jpg NABAN_10_75_282.jpg NABAN_10_75_283.jpg NABAN_10_75_284.jpg NABAN_10_75_285.jpg NABAN_10_75_286.jpg NABAN_10_75_287.jpg NABAN_10_75_288.jpg NABAN_10_75_289.jpg NABAN_10_75_290.jpg NABAN_10_75_291.jpg NABAN_10_75_292.jpg NABAN_10_75_293.jpg NABAN_10_75_294.jpg NABAN_10_75_295.jpg NABAN_10_75_296.jpg NABAN_10_75_297.jpg NABAN_10_75_298.jpg NABAN_10_75_299.jpg NABAN_10_75_300.jpg NABAN_10_75_301.jpg NABAN_10_75_302.jpg NABAN_10_75_303.jpg NABAN_10_75_304.jpg NABAN_10_75_305.jpg NABAN_10_75_306.jpg NABAN_10_75_307.jpg NABAN_10_75_308.jpg NABAN_10_75_309.jpg NABAN_10_75_310.jpg NABAN_10_75_311.jpg NABAN_10_75_312.jpg NABAN_10_75_313.jpg NABAN_10_75_314.jpg NABAN_10_75_315.jpg NABAN_10_75_316.jpg NABAN_10_75_317.jpg NABAN_10_75_318.jpg NABAN_10_75_319.jpg NABAN_10_75_320.jpg NABAN_10_75_321.jpg NABAN_10_75_322.jpg NABAN_10_75_323.jpg NABAN_10_75_324.jpg NABAN_10_75_325.jpg NABAN_10_75_326.jpg NABAN_10_75_327.jpg NABAN_10_75_328.jpg NABAN_10_75_329.jpg NABAN_10_75_330.jpg NABAN_10_75_331.jpg NABAN_10_75_332.jpg NABAN_10_75_333.jpg NABAN_10_75_334.jpg NABAN_10_75_335.jpg NABAN_10_75_336.jpg NABAN_10_75_337.jpg NABAN_10_75_338.jpg NABAN_10_75_339.jpg NABAN_10_75_340.jpg NABAN_10_75_341.jpg NABAN_10_75_342.jpg NABAN_10_75_343.jpg NABAN_10_75_344.jpg NABAN_10_75_345.jpg NABAN_10_75_346.jpg NABAN_10_75_347.jpg NABAN_10_75_348.jpg NABAN_10_75_349.jpg NABAN_10_75_350.jpg NABAN_10_75_351.jpg NABAN_10_75_352.jpg NABAN_10_75_353.jpg NABAN_10_75_354.jpg NABAN_10_75_355.jpg NABAN_10_75_356.jpg NABAN_10_75_357.jpg NABAN_10_75_358.jpg NABAN_10_75_359.jpg NABAN_10_75_360.jpg NABAN_10_75_361.jpg NABAN_10_75_362.jpg

„Висарионов пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63927