Дамянов пролог

Елемент

Заглавие

Дамянов пролог

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 74

Датировка

ХІV-ХV в.

Материал

Хартия

Обем

403 листа 29х20 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но доста похабена и откъсната от книгата.

Тип писмо:

Среден полууств, на места със скорописни тенденции, по 26 реда на страница, с надредни знаци и ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Орнаментирани инициали

Бележки

Бележки на л. 403а и 403б. Вж. Кодов, с. 150.

Съдържание

Синаксарни четива за всички дни през първата половина на църковната година (1 септември - 28 февруари). Пред всяко четиво има стихове. На много места са поместени разни слова и повести. Славянски светци: 14 октомври - Проложно житие на св. Петка Търновска (л.76а-77б); 19 октомври - Житие на св. Йоан Рилски (л. 87б-91а); 21 октомври - Пренасяне мощите на св. Иларион Мъгленски (л.94а-94б). Вж. и Кодов, с.148-150.

Правопис

Търновски

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът е постъпил в библиотеката на БАН от Българската екзархия в Цариград.

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са били означени на долния външен ъгъл и в началото, и в края на всяка кола.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 147-150.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

412

Колекции

NABAN_10_74_1.jpg NABAN_10_74_2.jpg NABAN_10_74_3.jpg NABAN_10_74_4.jpg NABAN_10_74_5.jpg NABAN_10_74_6.jpg NABAN_10_74_7.jpg NABAN_10_74_8.jpg NABAN_10_74_9.jpg NABAN_10_74_10.jpg NABAN_10_74_11.jpg NABAN_10_74_12.jpg NABAN_10_74_13.jpg NABAN_10_74_14.jpg NABAN_10_74_15.jpg NABAN_10_74_16.jpg NABAN_10_74_17.jpg NABAN_10_74_18.jpg NABAN_10_74_19.jpg NABAN_10_74_20.jpg NABAN_10_74_21.jpg NABAN_10_74_22.jpg NABAN_10_74_23.jpg NABAN_10_74_24.jpg NABAN_10_74_25.jpg NABAN_10_74_26.jpg NABAN_10_74_27.jpg NABAN_10_74_28.jpg NABAN_10_74_29.jpg NABAN_10_74_30.jpg NABAN_10_74_31.jpg NABAN_10_74_32.jpg NABAN_10_74_33.jpg NABAN_10_74_34.jpg NABAN_10_74_35.jpg NABAN_10_74_36.jpg NABAN_10_74_37.jpg NABAN_10_74_38.jpg NABAN_10_74_39.jpg NABAN_10_74_40.jpg NABAN_10_74_41.jpg NABAN_10_74_42.jpg NABAN_10_74_43.jpg NABAN_10_74_44.jpg NABAN_10_74_45.jpg NABAN_10_74_46.jpg NABAN_10_74_47.jpg NABAN_10_74_48.jpg NABAN_10_74_49.jpg NABAN_10_74_50.jpg NABAN_10_74_51.jpg NABAN_10_74_52.jpg NABAN_10_74_53.jpg NABAN_10_74_54.jpg NABAN_10_74_55.jpg NABAN_10_74_56.jpg NABAN_10_74_57.jpg NABAN_10_74_58.jpg NABAN_10_74_59.jpg NABAN_10_74_60.jpg NABAN_10_74_61.jpg NABAN_10_74_62.jpg NABAN_10_74_63.jpg NABAN_10_74_64.jpg NABAN_10_74_65.jpg NABAN_10_74_66.jpg NABAN_10_74_67.jpg NABAN_10_74_68.jpg NABAN_10_74_69.jpg NABAN_10_74_70.jpg NABAN_10_74_71.jpg NABAN_10_74_72.jpg NABAN_10_74_73.jpg NABAN_10_74_74.jpg NABAN_10_74_75.jpg NABAN_10_74_76.jpg NABAN_10_74_77.jpg NABAN_10_74_78.jpg NABAN_10_74_79.jpg NABAN_10_74_80.jpg NABAN_10_74_81.jpg NABAN_10_74_82.jpg NABAN_10_74_83.jpg NABAN_10_74_84.jpg NABAN_10_74_85.jpg NABAN_10_74_86.jpg NABAN_10_74_87.jpg NABAN_10_74_88.jpg NABAN_10_74_89.jpg NABAN_10_74_90.jpg NABAN_10_74_91.jpg NABAN_10_74_92.jpg NABAN_10_74_93.jpg NABAN_10_74_94.jpg NABAN_10_74_95.jpg NABAN_10_74_96.jpg NABAN_10_74_97.jpg NABAN_10_74_98.jpg NABAN_10_74_99.jpg NABAN_10_74_100.jpg NABAN_10_74_101.jpg NABAN_10_74_102.jpg NABAN_10_74_103.jpg NABAN_10_74_104.jpg NABAN_10_74_105.jpg NABAN_10_74_106.jpg NABAN_10_74_107.jpg NABAN_10_74_108.jpg NABAN_10_74_109.jpg NABAN_10_74_110.jpg NABAN_10_74_111.jpg NABAN_10_74_112.jpg NABAN_10_74_113.jpg NABAN_10_74_114.jpg NABAN_10_74_115.jpg NABAN_10_74_116.jpg NABAN_10_74_117.jpg NABAN_10_74_118.jpg NABAN_10_74_119.jpg NABAN_10_74_120.jpg NABAN_10_74_121.jpg NABAN_10_74_122.jpg NABAN_10_74_123.jpg NABAN_10_74_124.jpg NABAN_10_74_125.jpg NABAN_10_74_126.jpg NABAN_10_74_127.jpg NABAN_10_74_128.jpg NABAN_10_74_129.jpg NABAN_10_74_130.jpg NABAN_10_74_131.jpg NABAN_10_74_132.jpg NABAN_10_74_133.jpg NABAN_10_74_134.jpg NABAN_10_74_135.jpg NABAN_10_74_136.jpg NABAN_10_74_137.jpg NABAN_10_74_138.jpg NABAN_10_74_139.jpg NABAN_10_74_140.jpg NABAN_10_74_141.jpg NABAN_10_74_142.jpg NABAN_10_74_143.jpg NABAN_10_74_144.jpg NABAN_10_74_145.jpg NABAN_10_74_146.jpg NABAN_10_74_147.jpg NABAN_10_74_148.jpg NABAN_10_74_149.jpg NABAN_10_74_150.jpg NABAN_10_74_151.jpg NABAN_10_74_152.jpg NABAN_10_74_153.jpg NABAN_10_74_154.jpg NABAN_10_74_155.jpg NABAN_10_74_156.jpg NABAN_10_74_157.jpg NABAN_10_74_158.jpg NABAN_10_74_159.jpg NABAN_10_74_160.jpg NABAN_10_74_161.jpg NABAN_10_74_162.jpg NABAN_10_74_163.jpg NABAN_10_74_164.jpg NABAN_10_74_165.jpg NABAN_10_74_166.jpg NABAN_10_74_167.jpg NABAN_10_74_168.jpg NABAN_10_74_169.jpg NABAN_10_74_170.jpg NABAN_10_74_171.jpg NABAN_10_74_172.jpg NABAN_10_74_173.jpg NABAN_10_74_174.jpg NABAN_10_74_175.jpg NABAN_10_74_176.jpg NABAN_10_74_177.jpg NABAN_10_74_178.jpg NABAN_10_74_179.jpg NABAN_10_74_180.jpg NABAN_10_74_181.jpg NABAN_10_74_182.jpg NABAN_10_74_183.jpg NABAN_10_74_184.jpg NABAN_10_74_185.jpg NABAN_10_74_186.jpg NABAN_10_74_187.jpg NABAN_10_74_188.jpg NABAN_10_74_189.jpg NABAN_10_74_190.jpg NABAN_10_74_191.jpg NABAN_10_74_192.jpg NABAN_10_74_193.jpg NABAN_10_74_194.jpg NABAN_10_74_195.jpg NABAN_10_74_196.jpg NABAN_10_74_197.jpg NABAN_10_74_198.jpg NABAN_10_74_199.jpg NABAN_10_74_200.jpg NABAN_10_74_201.jpg NABAN_10_74_202.jpg NABAN_10_74_203.jpg NABAN_10_74_204.jpg NABAN_10_74_205.jpg NABAN_10_74_206.jpg NABAN_10_74_207.jpg NABAN_10_74_208.jpg NABAN_10_74_209.jpg NABAN_10_74_210.jpg NABAN_10_74_211.jpg NABAN_10_74_212.jpg NABAN_10_74_213.jpg NABAN_10_74_214.jpg NABAN_10_74_215.jpg NABAN_10_74_216.jpg NABAN_10_74_217.jpg NABAN_10_74_218.jpg NABAN_10_74_219.jpg NABAN_10_74_220.jpg NABAN_10_74_221.jpg NABAN_10_74_222.jpg NABAN_10_74_223.jpg NABAN_10_74_224.jpg NABAN_10_74_225.jpg NABAN_10_74_226.jpg NABAN_10_74_227.jpg NABAN_10_74_228.jpg NABAN_10_74_229.jpg NABAN_10_74_230.jpg NABAN_10_74_231.jpg NABAN_10_74_232.jpg NABAN_10_74_233.jpg NABAN_10_74_234.jpg NABAN_10_74_235.jpg NABAN_10_74_236.jpg NABAN_10_74_237.jpg NABAN_10_74_238.jpg NABAN_10_74_239.jpg NABAN_10_74_240.jpg NABAN_10_74_241.jpg NABAN_10_74_242.jpg NABAN_10_74_243.jpg NABAN_10_74_244.jpg NABAN_10_74_245.jpg NABAN_10_74_246.jpg NABAN_10_74_247.jpg NABAN_10_74_248.jpg NABAN_10_74_249.jpg NABAN_10_74_250.jpg NABAN_10_74_251.jpg NABAN_10_74_252.jpg NABAN_10_74_253.jpg NABAN_10_74_254.jpg NABAN_10_74_255.jpg NABAN_10_74_256.jpg NABAN_10_74_257.jpg NABAN_10_74_258.jpg NABAN_10_74_259.jpg NABAN_10_74_260.jpg NABAN_10_74_261.jpg NABAN_10_74_262.jpg NABAN_10_74_263.jpg NABAN_10_74_264.jpg NABAN_10_74_265.jpg NABAN_10_74_266.jpg NABAN_10_74_267.jpg NABAN_10_74_268.jpg NABAN_10_74_269.jpg NABAN_10_74_270.jpg NABAN_10_74_271.jpg NABAN_10_74_272.jpg NABAN_10_74_273.jpg NABAN_10_74_274.jpg NABAN_10_74_275.jpg NABAN_10_74_276.jpg NABAN_10_74_277.jpg NABAN_10_74_278.jpg NABAN_10_74_279.jpg NABAN_10_74_280.jpg NABAN_10_74_281.jpg NABAN_10_74_282.jpg NABAN_10_74_283.jpg NABAN_10_74_284.jpg NABAN_10_74_285.jpg NABAN_10_74_286.jpg NABAN_10_74_287.jpg NABAN_10_74_288.jpg NABAN_10_74_289.jpg NABAN_10_74_290.jpg NABAN_10_74_291.jpg NABAN_10_74_292.jpg NABAN_10_74_293.jpg NABAN_10_74_294.jpg NABAN_10_74_295.jpg NABAN_10_74_296.jpg NABAN_10_74_297.jpg NABAN_10_74_298.jpg NABAN_10_74_299.jpg NABAN_10_74_300.jpg NABAN_10_74_301.jpg NABAN_10_74_302.jpg NABAN_10_74_303.jpg NABAN_10_74_304.jpg NABAN_10_74_305.jpg NABAN_10_74_306.jpg NABAN_10_74_307.jpg NABAN_10_74_308.jpg NABAN_10_74_309.jpg NABAN_10_74_310.jpg NABAN_10_74_311.jpg NABAN_10_74_312.jpg NABAN_10_74_313.jpg NABAN_10_74_314.jpg NABAN_10_74_315.jpg NABAN_10_74_316.jpg NABAN_10_74_317.jpg NABAN_10_74_318.jpg NABAN_10_74_319.jpg NABAN_10_74_320.jpg NABAN_10_74_321.jpg NABAN_10_74_322.jpg NABAN_10_74_323.jpg NABAN_10_74_324.jpg NABAN_10_74_325.jpg NABAN_10_74_326.jpg NABAN_10_74_327.jpg NABAN_10_74_328.jpg NABAN_10_74_329.jpg NABAN_10_74_330.jpg NABAN_10_74_331.jpg NABAN_10_74_332.jpg NABAN_10_74_333.jpg NABAN_10_74_334.jpg NABAN_10_74_335.jpg NABAN_10_74_336.jpg NABAN_10_74_337.jpg NABAN_10_74_338.jpg NABAN_10_74_339.jpg NABAN_10_74_340.jpg NABAN_10_74_341.jpg NABAN_10_74_342.jpg NABAN_10_74_343.jpg NABAN_10_74_344.jpg NABAN_10_74_345.jpg NABAN_10_74_346.jpg NABAN_10_74_347.jpg NABAN_10_74_348.jpg NABAN_10_74_349.jpg NABAN_10_74_350.jpg NABAN_10_74_351.jpg NABAN_10_74_352.jpg NABAN_10_74_353.jpg NABAN_10_74_354.jpg NABAN_10_74_355.jpg NABAN_10_74_356.jpg NABAN_10_74_357.jpg NABAN_10_74_358.jpg NABAN_10_74_359.jpg NABAN_10_74_360.jpg NABAN_10_74_361.jpg NABAN_10_74_362.jpg NABAN_10_74_363.jpg NABAN_10_74_364.jpg NABAN_10_74_365.jpg NABAN_10_74_366.jpg NABAN_10_74_367.jpg NABAN_10_74_368.jpg NABAN_10_74_369.jpg NABAN_10_74_370.jpg NABAN_10_74_371.jpg NABAN_10_74_372.jpg NABAN_10_74_373.jpg NABAN_10_74_374.jpg NABAN_10_74_375.jpg NABAN_10_74_376.jpg NABAN_10_74_377.jpg NABAN_10_74_378.jpg NABAN_10_74_379.jpg NABAN_10_74_380.jpg NABAN_10_74_381.jpg NABAN_10_74_382.jpg NABAN_10_74_383.jpg NABAN_10_74_384.jpg NABAN_10_74_385.jpg NABAN_10_74_386.jpg NABAN_10_74_387.jpg NABAN_10_74_388.jpg NABAN_10_74_389.jpg NABAN_10_74_390.jpg NABAN_10_74_391.jpg NABAN_10_74_392.jpg NABAN_10_74_393.jpg NABAN_10_74_394.jpg NABAN_10_74_395.jpg NABAN_10_74_396.jpg NABAN_10_74_397.jpg NABAN_10_74_398.jpg NABAN_10_74_399.jpg NABAN_10_74_400.jpg NABAN_10_74_401.jpg NABAN_10_74_402.jpg NABAN_10_74_403.jpg NABAN_10_74_404.jpg NABAN_10_74_405.jpg NABAN_10_74_406.jpg NABAN_10_74_407.jpg NABAN_10_74_408.jpg NABAN_10_74_409.jpg NABAN_10_74_410.jpg NABAN_10_74_411.jpg NABAN_10_74_412.jpg

„Дамянов пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63926