Лекарственик

Елемент

Заглавие

Лекарственик

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 113

Датировка

Втората половина на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

44 листа 19 х 12 см.

Подвързия:

Картон с хартия, на гърба платно.

Тип писмо:

Разкривен нов полуустав, подражание на печатно писмо, по 20-23 реда на страница.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 273.

Правопис

Новобългарски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969. с. 273.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

43

Колекции

NABAN_10_113_1.jpg NABAN_10_113_2.jpg NABAN_10_113_3.jpg NABAN_10_113_4.jpg NABAN_10_113_5.jpg NABAN_10_113_6.jpg NABAN_10_113_7.jpg NABAN_10_113_8.jpg NABAN_10_113_9.jpg NABAN_10_113_10.jpg NABAN_10_113_11.jpg NABAN_10_113_12.jpg NABAN_10_113_13.jpg NABAN_10_113_14.jpg NABAN_10_113_15.jpg NABAN_10_113_16.jpg NABAN_10_113_17.jpg NABAN_10_113_18.jpg NABAN_10_113_19.jpg NABAN_10_113_20.jpg NABAN_10_113_21.jpg NABAN_10_113_22.jpg NABAN_10_113_23.jpg NABAN_10_113_24.jpg NABAN_10_113_25.jpg NABAN_10_113_26.jpg NABAN_10_113_27.jpg NABAN_10_113_28.jpg NABAN_10_113_29.jpg NABAN_10_113_30.jpg NABAN_10_113_31.jpg NABAN_10_113_32.jpg NABAN_10_113_33.jpg NABAN_10_113_34.jpg NABAN_10_113_35.jpg NABAN_10_113_36.jpg NABAN_10_113_37.jpg NABAN_10_113_38.jpg NABAN_10_113_39.jpg NABAN_10_113_40.jpg NABAN_10_113_41.jpg NABAN_10_113_42.jpg NABAN_10_113_43.jpg

„Лекарственик“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63530