Лекарственик

Елемент

Заглавие

Лекарственик

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 112

Датировка

Средата на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

26 листа 17 х 12,5 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Нов полуустав, подражание на църковнославянско писмо, ту по-едро, ту по-дребно, по 18-21 реда на страница, с редки надредни знаци и ударения.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов,с. 272.

Правопис

Безразборен, с много традиционни църковнославянски остатъци.

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 272.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

28

Колекции

NABAN_10_112_1.jpg NABAN_10_112_2.jpg NABAN_10_112_3.jpg NABAN_10_112_4.jpg NABAN_10_112_5.jpg NABAN_10_112_6.jpg NABAN_10_112_7.jpg NABAN_10_112_8.jpg NABAN_10_112_9.jpg NABAN_10_112_10.jpg NABAN_10_112_11.jpg NABAN_10_112_12.jpg NABAN_10_112_13.jpg NABAN_10_112_14.jpg NABAN_10_112_15.jpg NABAN_10_112_16.jpg NABAN_10_112_17.jpg NABAN_10_112_18.jpg NABAN_10_112_19.jpg NABAN_10_112_20.jpg NABAN_10_112_21.jpg NABAN_10_112_22.jpg NABAN_10_112_23.jpg NABAN_10_112_24.jpg NABAN_10_112_25.jpg NABAN_10_112_26.jpg NABAN_10_112_27.jpg NABAN_10_112_28.jpg

„Лекарственик“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63529