Естествена история

Елемент

Заглавие

Естествена история

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 111

Датировка

1855 г.

Материал

Хартия

Обем

83 листа 14,5 х 10,5 см.

Подвързия:

Картон с хартия, на гърба кожа.

Тип писмо:

Дребен курсив, по 20 реда на страница, с придихания и ударения.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 271

Правопис

Непоследователен.

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи от библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 271.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

80

Колекции

NABAN_10_111_1.jpg NABAN_10_111_2.jpg NABAN_10_111_3.jpg NABAN_10_111_4.jpg NABAN_10_111_5.jpg NABAN_10_111_6.jpg NABAN_10_111_7.jpg NABAN_10_111_8.jpg NABAN_10_111_9.jpg NABAN_10_111_10.jpg NABAN_10_111_11.jpg NABAN_10_111_12.jpg NABAN_10_111_13.jpg NABAN_10_111_14.jpg NABAN_10_111_15.jpg NABAN_10_111_16.jpg NABAN_10_111_17.jpg NABAN_10_111_18.jpg NABAN_10_111_19.jpg NABAN_10_111_20.jpg NABAN_10_111_21.jpg NABAN_10_111_22.jpg NABAN_10_111_23.jpg NABAN_10_111_24.jpg NABAN_10_111_25.jpg NABAN_10_111_26.jpg NABAN_10_111_27.jpg NABAN_10_111_28.jpg NABAN_10_111_29.jpg NABAN_10_111_30.jpg NABAN_10_111_31.jpg NABAN_10_111_32.jpg NABAN_10_111_33.jpg NABAN_10_111_34.jpg NABAN_10_111_35.jpg NABAN_10_111_36.jpg NABAN_10_111_37.jpg NABAN_10_111_38.jpg NABAN_10_111_39.jpg NABAN_10_111_40.jpg NABAN_10_111_41.jpg NABAN_10_111_42.jpg NABAN_10_111_43.jpg NABAN_10_111_44.jpg NABAN_10_111_45.jpg NABAN_10_111_46.jpg NABAN_10_111_47.jpg NABAN_10_111_48.jpg NABAN_10_111_49.jpg NABAN_10_111_50.jpg NABAN_10_111_51.jpg NABAN_10_111_52.jpg NABAN_10_111_53.jpg NABAN_10_111_54.jpg NABAN_10_111_55.jpg NABAN_10_111_56.jpg NABAN_10_111_57.jpg NABAN_10_111_58.jpg NABAN_10_111_59.jpg NABAN_10_111_60.jpg NABAN_10_111_61.jpg NABAN_10_111_62.jpg NABAN_10_111_63.jpg NABAN_10_111_64.jpg NABAN_10_111_65.jpg NABAN_10_111_66.jpg NABAN_10_111_67.jpg NABAN_10_111_68.jpg NABAN_10_111_69.jpg NABAN_10_111_70.jpg NABAN_10_111_71.jpg NABAN_10_111_72.jpg NABAN_10_111_73.jpg NABAN_10_111_74.jpg NABAN_10_111_75.jpg NABAN_10_111_76.jpg NABAN_10_111_77.jpg NABAN_10_111_78.jpg NABAN_10_111_79.jpg NABAN_10_111_80.jpg

„Естествена история“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63528