Псалтикиен въскресник

Елемент

Заглавие

Псалтикиен въскресник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 108

Датировка

Средата на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

77 листа 17 х 11 см.

Подвързия:

Картон с кожа, с хубав орнамент отгоре.

Тип писмо:

Ситен скоропис, по 13-14 двойни редове.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Кратки въскресни служби за събота вечер и неделя сутрин от първи до осми гласове. Вж. Кодов, с. 266.

Правопис

Новобългарски

Придобиване на ръкописа:

Книгата е била притежание на Никола Начов, чийто печат стои на първата страница, и от него е била предаденав библиотеката на БАН.

Пагинация

Има пагинация по страници от ръката на самия писач.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи от библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 265-266.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Брой листа/страници

74

Колекции

NABAN_10_108_1.jpg NABAN_10_108_2.jpg NABAN_10_108_3.jpg NABAN_10_108_4.jpg NABAN_10_108_5.jpg NABAN_10_108_6.jpg NABAN_10_108_7.jpg NABAN_10_108_8.jpg NABAN_10_108_9.jpg NABAN_10_108_10.jpg NABAN_10_108_11.jpg NABAN_10_108_12.jpg NABAN_10_108_13.jpg NABAN_10_108_14.jpg NABAN_10_108_15.jpg NABAN_10_108_16.jpg NABAN_10_108_17.jpg NABAN_10_108_18.jpg NABAN_10_108_19.jpg NABAN_10_108_20.jpg NABAN_10_108_21.jpg NABAN_10_108_22.jpg NABAN_10_108_23.jpg NABAN_10_108_24.jpg NABAN_10_108_25.jpg NABAN_10_108_26.jpg NABAN_10_108_27.jpg NABAN_10_108_28.jpg NABAN_10_108_29.jpg NABAN_10_108_30.jpg NABAN_10_108_31.jpg NABAN_10_108_32.jpg NABAN_10_108_33.jpg NABAN_10_108_34.jpg NABAN_10_108_35.jpg NABAN_10_108_36.jpg NABAN_10_108_37.jpg NABAN_10_108_38.jpg NABAN_10_108_39.jpg NABAN_10_108_40.jpg NABAN_10_108_41.jpg NABAN_10_108_42.jpg NABAN_10_108_43.jpg NABAN_10_108_44.jpg NABAN_10_108_45.jpg NABAN_10_108_46.jpg NABAN_10_108_47.jpg NABAN_10_108_48.jpg NABAN_10_108_49.jpg NABAN_10_108_50.jpg NABAN_10_108_51.jpg NABAN_10_108_52.jpg NABAN_10_108_53.jpg NABAN_10_108_54.jpg NABAN_10_108_55.jpg NABAN_10_108_56.jpg NABAN_10_108_57.jpg NABAN_10_108_58.jpg NABAN_10_108_59.jpg NABAN_10_108_60.jpg NABAN_10_108_61.jpg NABAN_10_108_62.jpg NABAN_10_108_63.jpg NABAN_10_108_64.jpg NABAN_10_108_65.jpg NABAN_10_108_66.jpg NABAN_10_108_67.jpg NABAN_10_108_68.jpg NABAN_10_108_69.jpg NABAN_10_108_70.jpg NABAN_10_108_71.jpg NABAN_10_108_72.jpg NABAN_10_108_73.jpg NABAN_10_108_74.jpg

„Псалтикиен въскресник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63526