Слово за блажена Теодора и митарства

Елемент

Заглавие

Слово за блажена Теодора и митарства

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 105

Датировка

Първата половина на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

35 листа 17,5 х 12,5 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Подражание на полуустав, с надредни знаци и ударения, по 18-20 реда на страница. Заглавията са писани е едри червени букви.

Описание

Няма

Бележки

На първия непагиниран лист.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 263

Правопис

Традиционен

Придобиване на ръкописа:

Книгата е останала в библиотеката на БАН от бившето Българско книжовно дружество.

Пагинация

Има оригинална пагинация, която започва от втория лист.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 262-263.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

36

Колекции

NABAN_10_105_1.jpg NABAN_10_105_2.jpg NABAN_10_105_3.jpg NABAN_10_105_4.jpg NABAN_10_105_5.jpg NABAN_10_105_6.jpg NABAN_10_105_7.jpg NABAN_10_105_8.jpg NABAN_10_105_9.jpg NABAN_10_105_10.jpg NABAN_10_105_11.jpg NABAN_10_105_12.jpg NABAN_10_105_13.jpg NABAN_10_105_14.jpg NABAN_10_105_15.jpg NABAN_10_105_16.jpg NABAN_10_105_17.jpg NABAN_10_105_18.jpg NABAN_10_105_19.jpg NABAN_10_105_20.jpg NABAN_10_105_21.jpg NABAN_10_105_22.jpg NABAN_10_105_23.jpg NABAN_10_105_24.jpg NABAN_10_105_25.jpg NABAN_10_105_26.jpg NABAN_10_105_27.jpg NABAN_10_105_28.jpg NABAN_10_105_29.jpg NABAN_10_105_30.jpg NABAN_10_105_31.jpg NABAN_10_105_32.jpg NABAN_10_105_33.jpg NABAN_10_105_34.jpg NABAN_10_105_35.jpg NABAN_10_105_36.jpg

„Слово за блажена Теодора и митарства“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63524