Упътване за правилно писане

Елемент

Заглавие

Упътване за правилно писане

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 103

Датировка

Първата половина на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

65 листа 15,5 х 10 см

Подвързия:

Картон с кожа, орнаментирана отгоре

Тип писмо:

Средно подражание на църковен полуустав, по 17 реда на страница с надредни знаци и ударения.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 261

Правопис

Църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 260-262.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

46

Колекции

NABAN_10_103_1.jpg NABAN_10_103_2.jpg NABAN_10_103_3.jpg NABAN_10_103_4.jpg NABAN_10_103_5.jpg NABAN_10_103_6.jpg NABAN_10_103_7.jpg NABAN_10_103_8.jpg NABAN_10_103_9.jpg NABAN_10_103_10.jpg NABAN_10_103_11.jpg NABAN_10_103_12.jpg NABAN_10_103_13.jpg NABAN_10_103_14.jpg NABAN_10_103_15.jpg NABAN_10_103_16.jpg NABAN_10_103_17.jpg NABAN_10_103_18.jpg NABAN_10_103_19.jpg NABAN_10_103_20.jpg NABAN_10_103_21.jpg NABAN_10_103_22.jpg NABAN_10_103_23.jpg NABAN_10_103_24.jpg NABAN_10_103_25.jpg NABAN_10_103_26.jpg NABAN_10_103_27.jpg NABAN_10_103_28.jpg NABAN_10_103_29.jpg NABAN_10_103_30.jpg NABAN_10_103_31.jpg NABAN_10_103_32.jpg NABAN_10_103_33.jpg NABAN_10_103_34.jpg NABAN_10_103_35.jpg NABAN_10_103_36.jpg NABAN_10_103_37.jpg NABAN_10_103_38.jpg NABAN_10_103_39.jpg NABAN_10_103_40.jpg NABAN_10_103_41.jpg NABAN_10_103_42.jpg NABAN_10_103_43.jpg NABAN_10_103_44.jpg NABAN_10_103_45.jpg NABAN_10_103_46.jpg

„Упътване за правилно писане“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/63522