Вунешки поменик

Елемент

Заглавие

Вунешки поменик

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 62

Датировка

XVI– XVII в.

Материал

Хартия

Обем

60 листа 22 Х 16 см.

Подвързия:

Дебели дъски с кожа, орнаментирана отгоре.

Тип писмо:

Среден полуустав, с ударения и надредни знаци. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

В началото (л. 1а) има квадратна заставка от стилизирани плетеници, обагрена с червено и зелено.

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 105

Правопис

Ресавски. Следи от източнобългарска правописна школа.

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени в началото и в края на всяка кола.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 105.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

66

Колекции

NABAN_10_62_1.jpg NABAN_10_62_2.jpg NABAN_10_62_3.jpg NABAN_10_62_4.jpg NABAN_10_62_5.jpg NABAN_10_62_6.jpg NABAN_10_62_7.jpg NABAN_10_62_8.jpg NABAN_10_62_9.jpg NABAN_10_62_10.jpg NABAN_10_62_11.jpg NABAN_10_62_12.jpg NABAN_10_62_13.jpg NABAN_10_62_14.jpg NABAN_10_62_15.jpg NABAN_10_62_16.jpg NABAN_10_62_17.jpg NABAN_10_62_18.jpg NABAN_10_62_19.jpg NABAN_10_62_20.jpg NABAN_10_62_21.jpg NABAN_10_62_22.jpg NABAN_10_62_23.jpg NABAN_10_62_24.jpg NABAN_10_62_25.jpg NABAN_10_62_26.jpg NABAN_10_62_27.jpg NABAN_10_62_28.jpg NABAN_10_62_29.jpg NABAN_10_62_30.jpg NABAN_10_62_31.jpg NABAN_10_62_32.jpg NABAN_10_62_33.jpg NABAN_10_62_34.jpg NABAN_10_62_35.jpg NABAN_10_62_36.jpg NABAN_10_62_37.jpg NABAN_10_62_38.jpg NABAN_10_62_39.jpg NABAN_10_62_40.jpg NABAN_10_62_41.jpg NABAN_10_62_42.jpg NABAN_10_62_43.jpg NABAN_10_62_44.jpg NABAN_10_62_45.jpg NABAN_10_62_46.jpg NABAN_10_62_47.jpg NABAN_10_62_48.jpg NABAN_10_62_49.jpg NABAN_10_62_50.jpg NABAN_10_62_51.jpg NABAN_10_62_52.jpg NABAN_10_62_53.jpg NABAN_10_62_54.jpg NABAN_10_62_55.jpg NABAN_10_62_56.jpg NABAN_10_62_57.jpg NABAN_10_62_58.jpg NABAN_10_62_59.jpg NABAN_10_62_60.jpg NABAN_10_62_61.jpg NABAN_10_62_62.jpg NABAN_10_62_63.jpg NABAN_10_62_64.jpg NABAN_10_62_65.jpg NABAN_10_62_66.jpg

„Вунешки поменик“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/62493