Летописни бележки

Елемент

Заглавие

Летописни бележки

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 101

Датировка

Началото на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

1 лист 42,5 х 16 см

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Много ситен скоропис. Има редовни ударения и редки придихания.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 256-257

Правопис

Църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 256-258.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

5

Колекции

NABAN_10_101_1.jpg NABAN_10_101_2.jpg NABAN_10_101_3.jpg NABAN_10_101_4.jpg NABAN_10_101_5.jpg

„Летописни бележки“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/62492