Богослужебни песни от Октоиха

Елемент

Заглавие

Богослужебни песни от Октоиха

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 100

Датировка

Началото на ХІХ в.

Материал

Хартия

Обем

7 листа 20 х 15 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Подражание на църковнославянско писмо, наведено назад, с придихания и ударения по 19 реда на страница. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Стихири на Хвалите от октоиха за 1-8 глас (л. 1а-6а) и пасхалните стихири (л. 6б-7а)

Правопис

Църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с.255.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

9

Колекции

NABAN_10_100_1.jpg NABAN_10_100_2.jpg NABAN_10_100_3.jpg NABAN_10_100_4.jpg NABAN_10_100_5.jpg NABAN_10_100_6.jpg NABAN_10_100_7.jpg NABAN_10_100_8.jpg NABAN_10_100_9.jpg

„Богослужебни песни от Октоиха“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/62491