Битолски триод

Елемент

Заглавие

Битолски триод

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 38

Датировка

Втората половина на ХІІ в.

Материал

пергамент

Обем

101 листа 27,5 х 19,5 см

Подвързия:

няма

Тип писмо:

Среден полуустав, по 28 реда на на страница, без ударение и с редки надредни знаци. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило. Кирилският текст на много места е прошарен с цели изрази, написани с глаголица (вж. Кодов, с. 63-67). Срещат се частично нанесени разни музикални знаци.

Описание

На л. 14б, 30б, 50а и 74б има заставки в плетенични мотиви, изработени с черно, червено и бледа убита охра. Има много орнаментирани инициали в плетеничен стил. На много места отстрани по полетата срещу някои заглавия са изписани малки плетенични и други фигурки за отбелязване на началата. Тук-там по долните полета има малки държащи ръце.Мног

Бележки

Бележки на л. 9а, 10а, 13а, 21а, 28а, 52б-53а, 54а, 63а, 64а, 64б-65а, 70б, 77б, 87а, 89б, 92а, 92б и др. от ръката на самия преписвач. На л. 13б и 54а има бележки от друга, вероятно по-късна ръка. Вж. и Кодов, с. 74-75.

Съдържание

Първоначално ръкописът е съдържал служби за всички неделни и делнични дни през Великия пост. Сега наличният екст започва със седмата песен от канона на службата за четвъртък сутрин от първата седмица на поста и свършва със седалниня след трипеснеца за сряда сутринта от шеста неделя. Вж. Кодо, с. 67-72.

Правопис

Среднобългарски

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът се е намирал в Българското търговско агентство в Битоля, където е бил донесен през 1898 г. от околните села заедно с други ръкописи. Там го е намерил през 1907 г. Й. Иванов, който го е донесъл в България. Първоначално се е съхранявал в Университетската библиотека, а след това е предаден на библиотеката на БАН.

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са били означени на горното поле.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 62-75.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Брой листа/страници

101

Колекции

NABAN_10_38_1.jpg NABAN_10_38_2.jpg NABAN_10_38_3.jpg NABAN_10_38_4.jpg NABAN_10_38_5.jpg NABAN_10_38_6.jpg NABAN_10_38_7.jpg NABAN_10_38_8.jpg NABAN_10_38_9.jpg NABAN_10_38_10.jpg NABAN_10_38_11.jpg NABAN_10_38_12.jpg NABAN_10_38_13.jpg NABAN_10_38_14.jpg NABAN_10_38_15.jpg NABAN_10_38_16.jpg NABAN_10_38_17.jpg NABAN_10_38_18.jpg NABAN_10_38_19.jpg NABAN_10_38_20.jpg NABAN_10_38_21.jpg NABAN_10_38_22.jpg NABAN_10_38_23.jpg NABAN_10_38_24.jpg NABAN_10_38_25.jpg NABAN_10_38_26.jpg NABAN_10_38_27.jpg NABAN_10_38_28.jpg NABAN_10_38_29.jpg NABAN_10_38_30.jpg NABAN_10_38_31.jpg NABAN_10_38_32.jpg NABAN_10_38_33.jpg NABAN_10_38_34.jpg NABAN_10_38_35.jpg NABAN_10_38_36.jpg NABAN_10_38_37.jpg NABAN_10_38_38.jpg NABAN_10_38_39.jpg NABAN_10_38_40.jpg NABAN_10_38_41.jpg NABAN_10_38_42.jpg NABAN_10_38_43.jpg NABAN_10_38_44.jpg NABAN_10_38_45.jpg NABAN_10_38_46.jpg NABAN_10_38_47.jpg NABAN_10_38_48.jpg NABAN_10_38_49.jpg NABAN_10_38_50.jpg NABAN_10_38_51.jpg NABAN_10_38_52.jpg NABAN_10_38_53.jpg NABAN_10_38_54.jpg NABAN_10_38_55.jpg NABAN_10_38_56.jpg NABAN_10_38_57.jpg NABAN_10_38_58.jpg NABAN_10_38_59.jpg NABAN_10_38_60.jpg NABAN_10_38_61.jpg NABAN_10_38_62.jpg NABAN_10_38_63.jpg NABAN_10_38_64.jpg NABAN_10_38_65.jpg NABAN_10_38_66.jpg NABAN_10_38_67.jpg NABAN_10_38_68.jpg NABAN_10_38_69.jpg NABAN_10_38_70.jpg NABAN_10_38_71.jpg NABAN_10_38_72.jpg NABAN_10_38_73.jpg NABAN_10_38_74.jpg NABAN_10_38_75.jpg NABAN_10_38_76.jpg NABAN_10_38_77.jpg NABAN_10_38_78.jpg NABAN_10_38_79.jpg NABAN_10_38_80.jpg NABAN_10_38_81.jpg NABAN_10_38_82.jpg NABAN_10_38_83.jpg NABAN_10_38_84.jpg NABAN_10_38_85.jpg NABAN_10_38_86.jpg NABAN_10_38_87.jpg NABAN_10_38_88.jpg NABAN_10_38_89.jpg NABAN_10_38_90.jpg NABAN_10_38_91.jpg NABAN_10_38_92.jpg NABAN_10_38_93.jpg NABAN_10_38_94.jpg NABAN_10_38_95.jpg NABAN_10_38_96.jpg NABAN_10_38_97.jpg NABAN_10_38_98.jpg NABAN_10_38_99.jpg NABAN_10_38_100.jpg NABAN_10_38_101.jpg

„Битолски триод“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/62490