Миней за м. март и април

Елемент

Заглавие

Миней за м. март и април

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 29

Датировка

Краят на ХVІ в.

Материал

Хартия

Обем

210 листа 26,5 Х 19 см

Подвързия:

Подвързията е откъсната.

Тип писмо:

Първият ръкопис е писан с възедър полуустав по 26 реда на страница, с чести разделителни точки, с надредни знаци и ударения. Заглавията, означенията и заглавните букви са писани с червено мастило. Вторият ръкопис е писан с по-дребен и по-сгъстен полуустав, в две колони, по 30 реда на страница, с надредни знаци, но с редки ударения. Заглавията, означенията и заглавните букви са писани с червено мастило. Големите заглавия са писани с везано писмо.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

л.1-133: Миней за м. март. Съдържа служби за всички дни през месеца. Без начало, понеже липсват листове. Наличният текст започва от канона на утрената на 3 март (мъченици Евтропий, Клеоник и Василиск). Последната служба на 31 март (преп. Игнатий е без край), понеже липсват два листа. Проложни жития няма. Славянски светци не са застъпени. л.134-210: Миней за м. април. Без край, понеже липсват листове. Наличният текст завършва със службата на великомъченик Георги (23 април). Проложни жития няма. Славянски светци не са застъпени. Вж. Кодов, с. 54.

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на долното поле и в началото и в края на всяка кола.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 53-54

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма.

Град

София

Брой листа/страници

212

Колекции

NABAN_10_29_1.jpg NABAN_10_29_2.jpg NABAN_10_29_3.jpg NABAN_10_29_4.jpg NABAN_10_29_5.jpg NABAN_10_29_6.jpg NABAN_10_29_7.jpg NABAN_10_29_8.jpg NABAN_10_29_9.jpg NABAN_10_29_10.jpg NABAN_10_29_11.jpg NABAN_10_29_12.jpg NABAN_10_29_13.jpg NABAN_10_29_14.jpg NABAN_10_29_15.jpg NABAN_10_29_16.jpg NABAN_10_29_17.jpg NABAN_10_29_18.jpg NABAN_10_29_19.jpg NABAN_10_29_20.jpg NABAN_10_29_21.jpg NABAN_10_29_22.jpg NABAN_10_29_23.jpg NABAN_10_29_24.jpg NABAN_10_29_25.jpg NABAN_10_29_26.jpg NABAN_10_29_27.jpg NABAN_10_29_28.jpg NABAN_10_29_29.jpg NABAN_10_29_30.jpg NABAN_10_29_31.jpg NABAN_10_29_32.jpg NABAN_10_29_33.jpg NABAN_10_29_34.jpg NABAN_10_29_35.jpg NABAN_10_29_36.jpg NABAN_10_29_37.jpg NABAN_10_29_38.jpg NABAN_10_29_39.jpg NABAN_10_29_40.jpg NABAN_10_29_41.jpg NABAN_10_29_42.jpg NABAN_10_29_43.jpg NABAN_10_29_44.jpg NABAN_10_29_45.jpg NABAN_10_29_46.jpg NABAN_10_29_47.jpg NABAN_10_29_48.jpg NABAN_10_29_49.jpg NABAN_10_29_50.jpg NABAN_10_29_51.jpg NABAN_10_29_52.jpg NABAN_10_29_53.jpg NABAN_10_29_54.jpg NABAN_10_29_55.jpg NABAN_10_29_56.jpg NABAN_10_29_57.jpg NABAN_10_29_58.jpg NABAN_10_29_59.jpg NABAN_10_29_60.jpg NABAN_10_29_61.jpg NABAN_10_29_62.jpg NABAN_10_29_63.jpg NABAN_10_29_64.jpg NABAN_10_29_65.jpg NABAN_10_29_66.jpg NABAN_10_29_67.jpg NABAN_10_29_68.jpg NABAN_10_29_69.jpg NABAN_10_29_70.jpg NABAN_10_29_71.jpg NABAN_10_29_72.jpg NABAN_10_29_73.jpg NABAN_10_29_74.jpg NABAN_10_29_75.jpg NABAN_10_29_76.jpg NABAN_10_29_77.jpg NABAN_10_29_78.jpg NABAN_10_29_79.jpg NABAN_10_29_80.jpg NABAN_10_29_81.jpg NABAN_10_29_82.jpg NABAN_10_29_83.jpg NABAN_10_29_84.jpg NABAN_10_29_85.jpg NABAN_10_29_86.jpg NABAN_10_29_87.jpg NABAN_10_29_88.jpg NABAN_10_29_89.jpg NABAN_10_29_90.jpg NABAN_10_29_91.jpg NABAN_10_29_92.jpg NABAN_10_29_93.jpg NABAN_10_29_94.jpg NABAN_10_29_95.jpg NABAN_10_29_96.jpg NABAN_10_29_97.jpg NABAN_10_29_98.jpg NABAN_10_29_99.jpg NABAN_10_29_100.jpg NABAN_10_29_101.jpg NABAN_10_29_102.jpg NABAN_10_29_103.jpg NABAN_10_29_104.jpg NABAN_10_29_105.jpg NABAN_10_29_106.jpg NABAN_10_29_107.jpg NABAN_10_29_108.jpg NABAN_10_29_109.jpg NABAN_10_29_110.jpg NABAN_10_29_111.jpg NABAN_10_29_112.jpg NABAN_10_29_113.jpg NABAN_10_29_114.jpg NABAN_10_29_115.jpg NABAN_10_29_116.jpg NABAN_10_29_117.jpg NABAN_10_29_118.jpg NABAN_10_29_119.jpg NABAN_10_29_120.jpg NABAN_10_29_121.jpg NABAN_10_29_122.jpg NABAN_10_29_123.jpg NABAN_10_29_124.jpg NABAN_10_29_125.jpg NABAN_10_29_126.jpg NABAN_10_29_127.jpg NABAN_10_29_128.jpg NABAN_10_29_129.jpg NABAN_10_29_130.jpg NABAN_10_29_131.jpg NABAN_10_29_132.jpg NABAN_10_29_133.jpg NABAN_10_29_134.jpg NABAN_10_29_135.jpg NABAN_10_29_136.jpg NABAN_10_29_137.jpg NABAN_10_29_138.jpg NABAN_10_29_139.jpg NABAN_10_29_140.jpg NABAN_10_29_141.jpg NABAN_10_29_142.jpg NABAN_10_29_143.jpg NABAN_10_29_144.jpg NABAN_10_29_145.jpg NABAN_10_29_146.jpg NABAN_10_29_147.jpg NABAN_10_29_148.jpg NABAN_10_29_149.jpg NABAN_10_29_150.jpg NABAN_10_29_151.jpg NABAN_10_29_152.jpg NABAN_10_29_153.jpg NABAN_10_29_154.jpg NABAN_10_29_155.jpg NABAN_10_29_156.jpg NABAN_10_29_157.jpg NABAN_10_29_158.jpg NABAN_10_29_159.jpg NABAN_10_29_160.jpg NABAN_10_29_161.jpg NABAN_10_29_162.jpg NABAN_10_29_163.jpg NABAN_10_29_164.jpg NABAN_10_29_165.jpg NABAN_10_29_166.jpg NABAN_10_29_167.jpg NABAN_10_29_168.jpg NABAN_10_29_169.jpg NABAN_10_29_170.jpg NABAN_10_29_171.jpg NABAN_10_29_172.jpg NABAN_10_29_173.jpg NABAN_10_29_174.jpg NABAN_10_29_175.jpg NABAN_10_29_176.jpg NABAN_10_29_177.jpg NABAN_10_29_178.jpg NABAN_10_29_179.jpg NABAN_10_29_180.jpg NABAN_10_29_181.jpg NABAN_10_29_182.jpg NABAN_10_29_183.jpg NABAN_10_29_184.jpg NABAN_10_29_185.jpg NABAN_10_29_186.jpg NABAN_10_29_187.jpg NABAN_10_29_188.jpg NABAN_10_29_189.jpg NABAN_10_29_190.jpg NABAN_10_29_191.jpg NABAN_10_29_192.jpg NABAN_10_29_193.jpg NABAN_10_29_194.jpg NABAN_10_29_195.jpg NABAN_10_29_196.jpg NABAN_10_29_197.jpg NABAN_10_29_198.jpg NABAN_10_29_199.jpg NABAN_10_29_200.jpg NABAN_10_29_201.jpg NABAN_10_29_202.jpg NABAN_10_29_203.jpg NABAN_10_29_204.jpg NABAN_10_29_205.jpg NABAN_10_29_206.jpg NABAN_10_29_207.jpg NABAN_10_29_208.jpg NABAN_10_29_209.jpg NABAN_10_29_210.jpg NABAN_10_29_211.jpg NABAN_10_29_212.jpg

„Миней за м. март и април“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/62489