Празничен миней

Елемент

Заглавие

Празничен миней

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 24

Датировка

Първата половина на ХV в.

Материал

Хартия

Обем

218 (219) листа 31 х 15 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре

Тип писмо:

Различно. Ръкописът е писан най-малко от седем души, които са се редували в различно време. Вж. Кодов, с. 48-50.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Служби за избрани големи празници през цялата година. Без начало, поради загубени листове. Наличният текст започва със службата на 8 септември (Рождество Богородично) и завършва със службата за Преображение Господне (6 август). Проложно житие има само при службата за сретение Господне (2 февруари). Славянски светци няма. Вж. Кодов, с. 49.

Правопис

западнобългарски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на долното поле и в началото и в края на всяка кола, но не навсякъде.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 48-50

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

224

Колекции

NABAN_10_24-25_1.jpg NABAN_10_24-25_2.jpg NABAN_10_24-25_3.jpg NABAN_10_24-25_4.jpg NABAN_10_24-25_5.jpg NABAN_10_24-25_6.jpg NABAN_10_24-25_7.jpg NABAN_10_24-25_8.jpg NABAN_10_24-25_9.jpg NABAN_10_24-25_10.jpg NABAN_10_24-25_11.jpg NABAN_10_24-25_12.jpg NABAN_10_24-25_13.jpg NABAN_10_24-25_14.jpg NABAN_10_24-25_15.jpg NABAN_10_24-25_16.jpg NABAN_10_24-25_17.jpg NABAN_10_24-25_18.jpg NABAN_10_24-25_19.jpg NABAN_10_24-25_20.jpg NABAN_10_24-25_21.jpg NABAN_10_24-25_22.jpg NABAN_10_24-25_23.jpg NABAN_10_24-25_24.jpg NABAN_10_24-25_25.jpg NABAN_10_24-25_26.jpg NABAN_10_24-25_27.jpg NABAN_10_24-25_28.jpg NABAN_10_24-25_29.jpg NABAN_10_24-25_30.jpg NABAN_10_24-25_31.jpg NABAN_10_24-25_32.jpg NABAN_10_24-25_33.jpg NABAN_10_24-25_34.jpg NABAN_10_24-25_35.jpg NABAN_10_24-25_36.jpg NABAN_10_24-25_37.jpg NABAN_10_24-25_38.jpg NABAN_10_24-25_39.jpg NABAN_10_24-25_40.jpg NABAN_10_24-25_41.jpg NABAN_10_24-25_42.jpg NABAN_10_24-25_43.jpg NABAN_10_24-25_44.jpg NABAN_10_24-25_45.jpg NABAN_10_24-25_46.jpg NABAN_10_24-25_47.jpg NABAN_10_24-25_48.jpg NABAN_10_24-25_49.jpg NABAN_10_24-25_50.jpg NABAN_10_24-25_51.jpg NABAN_10_24-25_52.jpg NABAN_10_24-25_53.jpg NABAN_10_24-25_54.jpg NABAN_10_24-25_55.jpg NABAN_10_24-25_56.jpg NABAN_10_24-25_57.jpg NABAN_10_24-25_58.jpg NABAN_10_24-25_59.jpg NABAN_10_24-25_60.jpg NABAN_10_24-25_61.jpg NABAN_10_24-25_62.jpg NABAN_10_24-25_63.jpg NABAN_10_24-25_64.jpg NABAN_10_24-25_65.jpg NABAN_10_24-25_66.jpg NABAN_10_24-25_67.jpg NABAN_10_24-25_68.jpg NABAN_10_24-25_69.jpg NABAN_10_24-25_70.jpg NABAN_10_24-25_71.jpg NABAN_10_24-25_72.jpg NABAN_10_24-25_73.jpg NABAN_10_24-25_74.jpg NABAN_10_24-25_75.jpg NABAN_10_24-25_76.jpg NABAN_10_24-25_77.jpg NABAN_10_24-25_78.jpg NABAN_10_24-25_79.jpg NABAN_10_24-25_80.jpg NABAN_10_24-25_81.jpg NABAN_10_24-25_82.jpg NABAN_10_24-25_83.jpg NABAN_10_24-25_84.jpg NABAN_10_24-25_85.jpg NABAN_10_24-25_86.jpg NABAN_10_24-25_87.jpg NABAN_10_24-25_88.jpg NABAN_10_24-25_89.jpg NABAN_10_24-25_90.jpg NABAN_10_24-25_91.jpg NABAN_10_24-25_92.jpg NABAN_10_24-25_93.jpg NABAN_10_24-25_94.jpg NABAN_10_24-25_95.jpg NABAN_10_24-25_96.jpg NABAN_10_24-25_97.jpg NABAN_10_24-25_98.jpg NABAN_10_24-25_99.jpg NABAN_10_24-25_100.jpg NABAN_10_24-25_101.jpg NABAN_10_24-25_102.jpg NABAN_10_24-25_103.jpg NABAN_10_24-25_104.jpg NABAN_10_24-25_105.jpg NABAN_10_24-25_106.jpg NABAN_10_24-25_107.jpg NABAN_10_24-25_108.jpg NABAN_10_24-25_109.jpg NABAN_10_24-25_110.jpg NABAN_10_24-25_111.jpg NABAN_10_24-25_112.jpg NABAN_10_24-25_113.jpg NABAN_10_24-25_114.jpg NABAN_10_24-25_115.jpg NABAN_10_24-25_116.jpg NABAN_10_24-25_117.jpg NABAN_10_24-25_118.jpg NABAN_10_24-25_119.jpg NABAN_10_24-25_120.jpg NABAN_10_24-25_121.jpg NABAN_10_24-25_122.jpg NABAN_10_24-25_123.jpg NABAN_10_24-25_124.jpg NABAN_10_24-25_125.jpg NABAN_10_24-25_126.jpg NABAN_10_24-25_127.jpg NABAN_10_24-25_128.jpg NABAN_10_24-25_129.jpg NABAN_10_24-25_130.jpg NABAN_10_24-25_131.jpg NABAN_10_24-25_132.jpg NABAN_10_24-25_133.jpg NABAN_10_24-25_134.jpg NABAN_10_24-25_135.jpg NABAN_10_24-25_136.jpg NABAN_10_24-25_137.jpg NABAN_10_24-25_138.jpg NABAN_10_24-25_139.jpg NABAN_10_24-25_140.jpg NABAN_10_24-25_141.jpg NABAN_10_24-25_142.jpg NABAN_10_24-25_143.jpg NABAN_10_24-25_144.jpg NABAN_10_24-25_145.jpg NABAN_10_24-25_146.jpg NABAN_10_24-25_147.jpg NABAN_10_24-25_148.jpg NABAN_10_24-25_149.jpg NABAN_10_24-25_150.jpg NABAN_10_24-25_151.jpg NABAN_10_24-25_152.jpg NABAN_10_24-25_153.jpg NABAN_10_24-25_154.jpg NABAN_10_24-25_155.jpg NABAN_10_24-25_156.jpg NABAN_10_24-25_157.jpg NABAN_10_24-25_158.jpg NABAN_10_24-25_159.jpg NABAN_10_24-25_160.jpg NABAN_10_24-25_161.jpg NABAN_10_24-25_162.jpg NABAN_10_24-25_163.jpg NABAN_10_24-25_164.jpg NABAN_10_24-25_165.jpg NABAN_10_24-25_166.jpg NABAN_10_24-25_167.jpg NABAN_10_24-25_168.jpg NABAN_10_24-25_169.jpg NABAN_10_24-25_170.jpg NABAN_10_24-25_171.jpg NABAN_10_24-25_172.jpg NABAN_10_24-25_173.jpg NABAN_10_24-25_174.jpg NABAN_10_24-25_175.jpg NABAN_10_24-25_176.jpg NABAN_10_24-25_177.jpg NABAN_10_24-25_178.jpg NABAN_10_24-25_179.jpg NABAN_10_24-25_180.jpg NABAN_10_24-25_181.jpg NABAN_10_24-25_182.jpg NABAN_10_24-25_183.jpg NABAN_10_24-25_184.jpg NABAN_10_24-25_185.jpg NABAN_10_24-25_186.jpg NABAN_10_24-25_187.jpg NABAN_10_24-25_188.jpg NABAN_10_24-25_189.jpg NABAN_10_24-25_190.jpg NABAN_10_24-25_191.jpg NABAN_10_24-25_192.jpg NABAN_10_24-25_193.jpg NABAN_10_24-25_194.jpg NABAN_10_24-25_195.jpg NABAN_10_24-25_196.jpg NABAN_10_24-25_197.jpg NABAN_10_24-25_198.jpg NABAN_10_24-25_199.jpg NABAN_10_24-25_200.jpg NABAN_10_24-25_201.jpg NABAN_10_24-25_202.jpg NABAN_10_24-25_203.jpg NABAN_10_24-25_204.jpg NABAN_10_24-25_205.jpg NABAN_10_24-25_206.jpg NABAN_10_24-25_207.jpg NABAN_10_24-25_208.jpg NABAN_10_24-25_209.jpg NABAN_10_24-25_210.jpg NABAN_10_24-25_211.jpg NABAN_10_24-25_212.jpg NABAN_10_24-25_213.jpg NABAN_10_24-25_214.jpg NABAN_10_24-25_215.jpg NABAN_10_24-25_216.jpg NABAN_10_24-25_217.jpg NABAN_10_24-25_218.jpg NABAN_10_24-25_219.jpg NABAN_10_24-25_220.jpg NABAN_10_24-25_221.jpg NABAN_10_24-25_222.jpg NABAN_10_24-25_223.jpg NABAN_10_24-25_224.jpg

„Празничен миней“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/62488