Сборник от слова и поучения

Елемент

Заглавие

Сборник от слова и поучения

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 84

Датировка

ХVІ в.

Материал

Хартия

Обем

91 листа

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но съвсем окъсана.

Тип писмо:

Среден, на места и въздребен южноруски полуустав, с многобройни надредни знаци и ударения и с много съкращеия, по 22 реда на страница. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 199-204

Правопис

Непоследователен. Има явни следи от старинен български извод.

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът е преминал в библиотеката на БАН от бившето Българско книжовно дружество.

Пагинация

Има оригинална пагинация, но само до л. 33.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 199-204.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

95

Колекции

NABAN_10_84_1.jpg NABAN_10_84_2.jpg NABAN_10_84_3.jpg NABAN_10_84_4.jpg NABAN_10_84_5.jpg NABAN_10_84_6.jpg NABAN_10_84_7.jpg NABAN_10_84_8.jpg NABAN_10_84_9.jpg NABAN_10_84_10.jpg NABAN_10_84_11.jpg NABAN_10_84_12.jpg NABAN_10_84_13.jpg NABAN_10_84_14.jpg NABAN_10_84_15.jpg NABAN_10_84_16.jpg NABAN_10_84_17.jpg NABAN_10_84_18.jpg NABAN_10_84_19.jpg NABAN_10_84_20.jpg NABAN_10_84_21.jpg NABAN_10_84_22.jpg NABAN_10_84_23.jpg NABAN_10_84_24.jpg NABAN_10_84_25.jpg NABAN_10_84_26.jpg NABAN_10_84_27.jpg NABAN_10_84_28.jpg NABAN_10_84_29.jpg NABAN_10_84_30.jpg NABAN_10_84_31.jpg NABAN_10_84_32.jpg NABAN_10_84_33.jpg NABAN_10_84_34.jpg NABAN_10_84_35.jpg NABAN_10_84_36.jpg NABAN_10_84_37.jpg NABAN_10_84_38.jpg NABAN_10_84_39.jpg NABAN_10_84_40.jpg NABAN_10_84_41.jpg NABAN_10_84_42.jpg NABAN_10_84_43.jpg NABAN_10_84_44.jpg NABAN_10_84_45.jpg NABAN_10_84_46.jpg NABAN_10_84_47.jpg NABAN_10_84_48.jpg NABAN_10_84_49.jpg NABAN_10_84_50.jpg NABAN_10_84_51.jpg NABAN_10_84_52.jpg NABAN_10_84_53.jpg NABAN_10_84_54.jpg NABAN_10_84_55.jpg NABAN_10_84_56.jpg NABAN_10_84_57.jpg NABAN_10_84_58.jpg NABAN_10_84_59.jpg NABAN_10_84_60.jpg NABAN_10_84_61.jpg NABAN_10_84_62.jpg NABAN_10_84_63.jpg NABAN_10_84_64.jpg NABAN_10_84_65.jpg NABAN_10_84_66.jpg NABAN_10_84_67.jpg NABAN_10_84_68.jpg NABAN_10_84_69.jpg NABAN_10_84_70.jpg NABAN_10_84_71.jpg NABAN_10_84_72.jpg NABAN_10_84_73.jpg NABAN_10_84_74.jpg NABAN_10_84_75.jpg NABAN_10_84_76.jpg NABAN_10_84_77.jpg NABAN_10_84_78.jpg NABAN_10_84_79.jpg NABAN_10_84_80.jpg NABAN_10_84_81.jpg NABAN_10_84_82.jpg NABAN_10_84_83.jpg NABAN_10_84_84.jpg NABAN_10_84_85.jpg NABAN_10_84_86.jpg NABAN_10_84_87.jpg NABAN_10_84_88.jpg NABAN_10_84_89.jpg NABAN_10_84_90.jpg NABAN_10_84_91.jpg NABAN_10_84_92.jpg NABAN_10_84_93.jpg NABAN_10_84_94.jpg NABAN_10_84_95.jpg

„Сборник от слова и поучения“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/62486