Богословски сборник

Елемент

Заглавие

Богословски сборник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 83

Датировка

Средата на ХVІ в.

Материал

Хартия

Обем

69 листа 31,5 х 21,5 см

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Среден, даже въздребен полуустав, не много правилен, по 31 реда на страница, с надредни знаци и ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило. На много места отдясно на текста със ситно полукурсивно писмо са дадени тълкувания. Някъде текстът е илюстриран с чертежи и диаграми, изписани с червено мастило.

Описание

Тук-там се срещат леко орнаментирани инициали.

Бележки

Бележка на л. 1а на долното поле от ново време: "На Бълг. Кн. Дружество подарилъ Георгий А. Владикоецовъ отъ Велесъ".

Съдържание

Вж. Кодов, с. 195-196

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът е подарен на БКД от Георги Владикоецов от Велес, откъдето е преминал в библиотеката на БАН.

Пагинация

Оригинална пагинация няма.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с.194-196.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

74

Колекции

NABAN_10_83_1.jpg NABAN_10_83_2.jpg NABAN_10_83_3.jpg NABAN_10_83_4.jpg NABAN_10_83_5.jpg NABAN_10_83_6.jpg NABAN_10_83_7.jpg NABAN_10_83_8.jpg NABAN_10_83_9.jpg NABAN_10_83_10.jpg NABAN_10_83_11.jpg NABAN_10_83_12.jpg NABAN_10_83_13.jpg NABAN_10_83_14.jpg NABAN_10_83_15.jpg NABAN_10_83_16.jpg NABAN_10_83_17.jpg NABAN_10_83_18.jpg NABAN_10_83_19.jpg NABAN_10_83_20.jpg NABAN_10_83_21.jpg NABAN_10_83_22.jpg NABAN_10_83_23.jpg NABAN_10_83_24.jpg NABAN_10_83_25.jpg NABAN_10_83_26.jpg NABAN_10_83_27.jpg NABAN_10_83_28.jpg NABAN_10_83_29.jpg NABAN_10_83_30.jpg NABAN_10_83_31.jpg NABAN_10_83_32.jpg NABAN_10_83_33.jpg NABAN_10_83_34.jpg NABAN_10_83_35.jpg NABAN_10_83_36.jpg NABAN_10_83_37.jpg NABAN_10_83_38.jpg NABAN_10_83_39.jpg NABAN_10_83_40.jpg NABAN_10_83_41.jpg NABAN_10_83_42.jpg NABAN_10_83_43.jpg NABAN_10_83_44.jpg NABAN_10_83_45.jpg NABAN_10_83_46.jpg NABAN_10_83_47.jpg NABAN_10_83_48.jpg NABAN_10_83_49.jpg NABAN_10_83_50.jpg NABAN_10_83_51.jpg NABAN_10_83_52.jpg NABAN_10_83_53.jpg NABAN_10_83_54.jpg NABAN_10_83_55.jpg NABAN_10_83_56.jpg NABAN_10_83_57.jpg NABAN_10_83_58.jpg NABAN_10_83_59.jpg NABAN_10_83_60.jpg NABAN_10_83_61.jpg NABAN_10_83_62.jpg NABAN_10_83_63.jpg NABAN_10_83_64.jpg NABAN_10_83_65.jpg NABAN_10_83_66.jpg NABAN_10_83_67.jpg NABAN_10_83_68.jpg NABAN_10_83_69.jpg NABAN_10_83_70.jpg NABAN_10_83_71.jpg NABAN_10_83_72.jpg NABAN_10_83_73.jpg NABAN_10_83_74.jpg

„Богословски сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/62485