Номоканон (Синтагма) на Матей Властар

Елемент

Заглавие

Номоканон (Синтагма) на Матей Властар

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 70

Датировка

Средата на ХV в.

Материал

Хартия

Обем

300 листа 29 х 20 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но откъсната от книгата, окъсана и похабена. И отгоре и отдолу е имало металически пулове, които са изпаднали. Закопчалките са повредени.

Тип писмо:

Среден полуустав, по 27 реда на страница, с надредни знаци и ударения. Заглавията, заглавните букви и означенията по полетата са писани с червено мастило.

Описание

На л. 1а има правоъгълна заставка от преплетени кръгове д допълнителни орнаменти, изработена доста внимателно и обагрена в червено, зелено и синьо. Първият инициал (буквата И) е широко орнаментирана, оцветена в червено и синьо.

Бележки

Няколко бележки от вътрешната страна на задната корица. Вж. Кодов, с. 129-130.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 128-129

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът се е намирал в библиотеката на храма "Св. Богородица" в Охрид, след това в Българската екзархия в Цариград и оттам е постъпила в библиотеката на БАН.

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на външния ъгъл на долното поле и в началото и в края на всяка кола.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 128-130.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

302

Колекции

NABAN_10_70_1.jpg NABAN_10_70_2.jpg NABAN_10_70_3.jpg NABAN_10_70_4.jpg NABAN_10_70_5.jpg NABAN_10_70_6.jpg NABAN_10_70_7.jpg NABAN_10_70_8.jpg NABAN_10_70_9.jpg NABAN_10_70_10.jpg NABAN_10_70_11.jpg NABAN_10_70_12.jpg NABAN_10_70_13.jpg NABAN_10_70_14.jpg NABAN_10_70_15.jpg NABAN_10_70_16.jpg NABAN_10_70_17.jpg NABAN_10_70_18.jpg NABAN_10_70_19.jpg NABAN_10_70_20.jpg NABAN_10_70_21.jpg NABAN_10_70_22.jpg NABAN_10_70_23.jpg NABAN_10_70_24.jpg NABAN_10_70_25.jpg NABAN_10_70_26.jpg NABAN_10_70_27.jpg NABAN_10_70_28.jpg NABAN_10_70_29.jpg NABAN_10_70_30.jpg NABAN_10_70_31.jpg NABAN_10_70_32.jpg NABAN_10_70_33.jpg NABAN_10_70_34.jpg NABAN_10_70_35.jpg NABAN_10_70_36.jpg NABAN_10_70_37.jpg NABAN_10_70_38.jpg NABAN_10_70_39.jpg NABAN_10_70_40.jpg NABAN_10_70_41.jpg NABAN_10_70_42.jpg NABAN_10_70_43.jpg NABAN_10_70_44.jpg NABAN_10_70_45.jpg NABAN_10_70_46.jpg NABAN_10_70_47.jpg NABAN_10_70_48.jpg NABAN_10_70_49.jpg NABAN_10_70_50.jpg NABAN_10_70_51.jpg NABAN_10_70_52.jpg NABAN_10_70_53.jpg NABAN_10_70_54.jpg NABAN_10_70_55.jpg NABAN_10_70_56.jpg NABAN_10_70_57.jpg NABAN_10_70_58.jpg NABAN_10_70_59.jpg NABAN_10_70_60.jpg NABAN_10_70_61.jpg NABAN_10_70_62.jpg NABAN_10_70_63.jpg NABAN_10_70_64.jpg NABAN_10_70_65.jpg NABAN_10_70_66.jpg NABAN_10_70_67.jpg NABAN_10_70_68.jpg NABAN_10_70_69.jpg NABAN_10_70_70.jpg NABAN_10_70_71.jpg NABAN_10_70_72.jpg NABAN_10_70_73.jpg NABAN_10_70_74.jpg NABAN_10_70_75.jpg NABAN_10_70_76.jpg NABAN_10_70_77.jpg NABAN_10_70_78.jpg NABAN_10_70_79.jpg NABAN_10_70_80.jpg NABAN_10_70_81.jpg NABAN_10_70_82.jpg NABAN_10_70_83.jpg NABAN_10_70_84.jpg NABAN_10_70_85.jpg NABAN_10_70_86.jpg NABAN_10_70_87.jpg NABAN_10_70_88.jpg NABAN_10_70_89.jpg NABAN_10_70_90.jpg NABAN_10_70_91.jpg NABAN_10_70_92.jpg NABAN_10_70_93.jpg NABAN_10_70_94.jpg NABAN_10_70_95.jpg NABAN_10_70_96.jpg NABAN_10_70_97.jpg NABAN_10_70_98.jpg NABAN_10_70_99.jpg NABAN_10_70_100.jpg NABAN_10_70_101.jpg NABAN_10_70_102.jpg NABAN_10_70_103.jpg NABAN_10_70_104.jpg NABAN_10_70_105.jpg NABAN_10_70_106.jpg NABAN_10_70_107.jpg NABAN_10_70_108.jpg NABAN_10_70_109.jpg NABAN_10_70_110.jpg NABAN_10_70_111.jpg NABAN_10_70_112.jpg NABAN_10_70_113.jpg NABAN_10_70_114.jpg NABAN_10_70_115.jpg NABAN_10_70_116.jpg NABAN_10_70_117.jpg NABAN_10_70_118.jpg NABAN_10_70_119.jpg NABAN_10_70_120.jpg NABAN_10_70_121.jpg NABAN_10_70_122.jpg NABAN_10_70_123.jpg NABAN_10_70_124.jpg NABAN_10_70_125.jpg NABAN_10_70_126.jpg NABAN_10_70_127.jpg NABAN_10_70_128.jpg NABAN_10_70_129.jpg NABAN_10_70_130.jpg NABAN_10_70_131.jpg NABAN_10_70_132.jpg NABAN_10_70_133.jpg NABAN_10_70_134.jpg NABAN_10_70_135.jpg NABAN_10_70_136.jpg NABAN_10_70_137.jpg NABAN_10_70_138.jpg NABAN_10_70_139.jpg NABAN_10_70_140.jpg NABAN_10_70_141.jpg NABAN_10_70_142.jpg NABAN_10_70_143.jpg NABAN_10_70_144.jpg NABAN_10_70_145.jpg NABAN_10_70_146.jpg NABAN_10_70_147.jpg NABAN_10_70_148.jpg NABAN_10_70_149.jpg NABAN_10_70_150.jpg NABAN_10_70_151.jpg NABAN_10_70_152.jpg NABAN_10_70_153.jpg NABAN_10_70_154.jpg NABAN_10_70_155.jpg NABAN_10_70_156.jpg NABAN_10_70_157.jpg NABAN_10_70_158.jpg NABAN_10_70_159.jpg NABAN_10_70_160.jpg NABAN_10_70_161.jpg NABAN_10_70_162.jpg NABAN_10_70_163.jpg NABAN_10_70_164.jpg NABAN_10_70_165.jpg NABAN_10_70_166.jpg NABAN_10_70_167.jpg NABAN_10_70_168.jpg NABAN_10_70_169.jpg NABAN_10_70_170.jpg NABAN_10_70_171.jpg NABAN_10_70_172.jpg NABAN_10_70_173.jpg NABAN_10_70_174.jpg NABAN_10_70_175.jpg NABAN_10_70_176.jpg NABAN_10_70_177.jpg NABAN_10_70_178.jpg NABAN_10_70_179.jpg NABAN_10_70_180.jpg NABAN_10_70_181.jpg NABAN_10_70_182.jpg NABAN_10_70_183.jpg NABAN_10_70_184.jpg NABAN_10_70_185.jpg NABAN_10_70_186.jpg NABAN_10_70_187.jpg NABAN_10_70_188.jpg NABAN_10_70_189.jpg NABAN_10_70_190.jpg NABAN_10_70_191.jpg NABAN_10_70_192.jpg NABAN_10_70_193.jpg NABAN_10_70_194.jpg NABAN_10_70_195.jpg NABAN_10_70_196.jpg NABAN_10_70_197.jpg NABAN_10_70_198.jpg NABAN_10_70_199.jpg NABAN_10_70_200.jpg NABAN_10_70_201.jpg NABAN_10_70_202.jpg NABAN_10_70_203.jpg NABAN_10_70_204.jpg NABAN_10_70_205.jpg NABAN_10_70_206.jpg NABAN_10_70_207.jpg NABAN_10_70_208.jpg NABAN_10_70_209.jpg NABAN_10_70_210.jpg NABAN_10_70_211.jpg NABAN_10_70_212.jpg NABAN_10_70_213.jpg NABAN_10_70_214.jpg NABAN_10_70_215.jpg NABAN_10_70_216.jpg NABAN_10_70_217.jpg NABAN_10_70_218.jpg NABAN_10_70_219.jpg NABAN_10_70_220.jpg NABAN_10_70_221.jpg NABAN_10_70_222.jpg NABAN_10_70_223.jpg NABAN_10_70_224.jpg NABAN_10_70_225.jpg NABAN_10_70_226.jpg NABAN_10_70_227.jpg NABAN_10_70_228.jpg NABAN_10_70_229.jpg NABAN_10_70_230.jpg NABAN_10_70_231.jpg NABAN_10_70_232.jpg NABAN_10_70_233.jpg NABAN_10_70_234.jpg NABAN_10_70_235.jpg NABAN_10_70_236.jpg NABAN_10_70_237.jpg NABAN_10_70_238.jpg NABAN_10_70_239.jpg NABAN_10_70_240.jpg NABAN_10_70_241.jpg NABAN_10_70_242.jpg NABAN_10_70_243.jpg NABAN_10_70_244.jpg NABAN_10_70_245.jpg NABAN_10_70_246.jpg NABAN_10_70_247.jpg NABAN_10_70_248.jpg NABAN_10_70_249.jpg NABAN_10_70_250.jpg NABAN_10_70_251.jpg NABAN_10_70_252.jpg NABAN_10_70_253.jpg NABAN_10_70_254.jpg NABAN_10_70_255.jpg NABAN_10_70_256.jpg NABAN_10_70_257.jpg NABAN_10_70_258.jpg NABAN_10_70_259.jpg NABAN_10_70_260.jpg NABAN_10_70_261.jpg NABAN_10_70_262.jpg NABAN_10_70_263.jpg NABAN_10_70_264.jpg NABAN_10_70_265.jpg NABAN_10_70_266.jpg NABAN_10_70_267.jpg NABAN_10_70_268.jpg NABAN_10_70_269.jpg NABAN_10_70_270.jpg NABAN_10_70_271.jpg NABAN_10_70_272.jpg NABAN_10_70_273.jpg NABAN_10_70_274.jpg NABAN_10_70_275.jpg NABAN_10_70_276.jpg NABAN_10_70_277.jpg NABAN_10_70_278.jpg NABAN_10_70_279.jpg NABAN_10_70_280.jpg NABAN_10_70_281.jpg NABAN_10_70_282.jpg NABAN_10_70_283.jpg NABAN_10_70_284.jpg NABAN_10_70_285.jpg NABAN_10_70_286.jpg NABAN_10_70_287.jpg NABAN_10_70_288.jpg NABAN_10_70_289.jpg NABAN_10_70_290.jpg NABAN_10_70_291.jpg NABAN_10_70_292.jpg NABAN_10_70_293.jpg NABAN_10_70_294.jpg NABAN_10_70_295.jpg NABAN_10_70_296.jpg NABAN_10_70_297.jpg NABAN_10_70_298.jpg NABAN_10_70_299.jpg NABAN_10_70_300.jpg NABAN_10_70_301.jpg NABAN_10_70_302.jpg

„Номоканон (Синтагма) на Матей Властар“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/60991