Поучения (Паренезис) на Ефрем Сирин

Елемент

Заглавие

Поучения (Паренезис) на Ефрем Сирин

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 68

Датировка

1353 г.

Материал

Хартия

Обем

158 листа 28,5 х 19,5 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но много ожулена и похабена. Закопчалките са изпаднали.

Тип писмо:

Дребен полуустав, по 26 реда на страница, с надредни знаци във вид на точки и обърнати запетайки, но без ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Леко орнаментирани инициали

Бележки

Бележки от ръката на преписвача и от друга ръка на л. 64а, 94а, 142б, 147а. Вж. Кодов, с. 124.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 117-123

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът е постъпил в библиотеката на БАН от Археологическия музей в София.

Пагинация

Оригинална пагинация няма.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 117-124.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

162

Колекции

NABAN_10_68_1.jpg NABAN_10_68_2.jpg NABAN_10_68_3.jpg NABAN_10_68_4.jpg NABAN_10_68_5.jpg NABAN_10_68_6.jpg NABAN_10_68_7.jpg NABAN_10_68_8.jpg NABAN_10_68_9.jpg NABAN_10_68_10.jpg NABAN_10_68_11.jpg NABAN_10_68_12.jpg NABAN_10_68_13.jpg NABAN_10_68_14.jpg NABAN_10_68_15.jpg NABAN_10_68_16.jpg NABAN_10_68_17.jpg NABAN_10_68_18.jpg NABAN_10_68_19.jpg NABAN_10_68_20.jpg NABAN_10_68_21.jpg NABAN_10_68_22.jpg NABAN_10_68_23.jpg NABAN_10_68_24.jpg NABAN_10_68_25.jpg NABAN_10_68_26.jpg NABAN_10_68_27.jpg NABAN_10_68_28.jpg NABAN_10_68_29.jpg NABAN_10_68_30.jpg NABAN_10_68_31.jpg NABAN_10_68_32.jpg NABAN_10_68_33.jpg NABAN_10_68_34.jpg NABAN_10_68_35.jpg NABAN_10_68_36.jpg NABAN_10_68_37.jpg NABAN_10_68_38.jpg NABAN_10_68_39.jpg NABAN_10_68_40.jpg NABAN_10_68_41.jpg NABAN_10_68_42.jpg NABAN_10_68_43.jpg NABAN_10_68_44.jpg NABAN_10_68_45.jpg NABAN_10_68_46.jpg NABAN_10_68_47.jpg NABAN_10_68_48.jpg NABAN_10_68_49.jpg NABAN_10_68_50.jpg NABAN_10_68_51.jpg NABAN_10_68_52.jpg NABAN_10_68_53.jpg NABAN_10_68_54.jpg NABAN_10_68_55.jpg NABAN_10_68_56.jpg NABAN_10_68_57.jpg NABAN_10_68_58.jpg NABAN_10_68_59.jpg NABAN_10_68_60.jpg NABAN_10_68_61.jpg NABAN_10_68_62.jpg NABAN_10_68_63.jpg NABAN_10_68_64.jpg NABAN_10_68_65.jpg NABAN_10_68_66.jpg NABAN_10_68_67.jpg NABAN_10_68_68.jpg NABAN_10_68_69.jpg NABAN_10_68_70.jpg NABAN_10_68_71.jpg NABAN_10_68_72.jpg NABAN_10_68_73.jpg NABAN_10_68_74.jpg NABAN_10_68_75.jpg NABAN_10_68_76.jpg NABAN_10_68_77.jpg NABAN_10_68_78.jpg NABAN_10_68_79.jpg NABAN_10_68_80.jpg NABAN_10_68_81.jpg NABAN_10_68_82.jpg NABAN_10_68_83.jpg NABAN_10_68_84.jpg NABAN_10_68_85.jpg NABAN_10_68_86.jpg NABAN_10_68_87.jpg NABAN_10_68_88.jpg NABAN_10_68_89.jpg NABAN_10_68_90.jpg NABAN_10_68_91.jpg NABAN_10_68_92.jpg NABAN_10_68_93.jpg NABAN_10_68_94.jpg NABAN_10_68_95.jpg NABAN_10_68_96.jpg NABAN_10_68_97.jpg NABAN_10_68_98.jpg NABAN_10_68_99.jpg NABAN_10_68_100.jpg NABAN_10_68_101.jpg NABAN_10_68_102.jpg NABAN_10_68_103.jpg NABAN_10_68_104.jpg NABAN_10_68_105.jpg NABAN_10_68_106.jpg NABAN_10_68_107.jpg NABAN_10_68_108.jpg NABAN_10_68_109.jpg NABAN_10_68_110.jpg NABAN_10_68_111.jpg NABAN_10_68_112.jpg NABAN_10_68_113.jpg NABAN_10_68_114.jpg NABAN_10_68_115.jpg NABAN_10_68_116.jpg NABAN_10_68_117.jpg NABAN_10_68_118.jpg NABAN_10_68_119.jpg NABAN_10_68_120.jpg NABAN_10_68_121.jpg NABAN_10_68_122.jpg NABAN_10_68_123.jpg NABAN_10_68_124.jpg NABAN_10_68_125.jpg NABAN_10_68_126.jpg NABAN_10_68_127.jpg NABAN_10_68_128.jpg NABAN_10_68_129.jpg NABAN_10_68_130.jpg NABAN_10_68_131.jpg NABAN_10_68_132.jpg NABAN_10_68_133.jpg NABAN_10_68_134.jpg NABAN_10_68_135.jpg NABAN_10_68_136.jpg NABAN_10_68_137.jpg NABAN_10_68_138.jpg NABAN_10_68_139.jpg NABAN_10_68_140.jpg NABAN_10_68_141.jpg NABAN_10_68_142.jpg NABAN_10_68_143.jpg NABAN_10_68_144.jpg NABAN_10_68_145.jpg NABAN_10_68_146.jpg NABAN_10_68_147.jpg NABAN_10_68_148.jpg NABAN_10_68_149.jpg NABAN_10_68_150.jpg NABAN_10_68_151.jpg NABAN_10_68_152.jpg NABAN_10_68_153.jpg NABAN_10_68_154.jpg NABAN_10_68_155.jpg NABAN_10_68_156.jpg NABAN_10_68_157.jpg NABAN_10_68_158.jpg NABAN_10_68_159.jpg NABAN_10_68_160.jpg NABAN_10_68_161.jpg NABAN_10_68_162.jpg

„Поучения (Паренезис) на Ефрем Сирин“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/60989