Богослужебен сборник

Елемент

Заглавие

Богослужебен сборник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 66

Датировка

XVI и XVII в.

Материал

Хартия

Обем

235 листа 20 Х 14,5 см.

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре.

Тип писмо:

Различно. Книгата се състои от няколко отделни части, писани от различни писачи, с различен почерк и с различно мастило, в различно време. Личат най-малко шест различни почерка. Заглавията, заглавните букви и означенията по полетата навсякъде са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Вж. Кодов, с. 112-113

Съдържание

Вж. Кодов, с. 111-112

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са били означени на долното поле в началото и в края на всяка кола. В началото липсват 81 листа, липси има и по средата. Краят е запазен.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 110-113.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

239

Колекции

NABAN_10_66_1.jpg NABAN_10_66_2.jpg NABAN_10_66_3.jpg NABAN_10_66_4.jpg NABAN_10_66_5.jpg NABAN_10_66_6.jpg NABAN_10_66_7.jpg NABAN_10_66_8.jpg NABAN_10_66_9.jpg NABAN_10_66_10.jpg NABAN_10_66_11.jpg NABAN_10_66_12.jpg NABAN_10_66_13.jpg NABAN_10_66_14.jpg NABAN_10_66_15.jpg NABAN_10_66_16.jpg NABAN_10_66_17.jpg NABAN_10_66_18.jpg NABAN_10_66_19.jpg NABAN_10_66_20.jpg NABAN_10_66_21.jpg NABAN_10_66_22.jpg NABAN_10_66_23.jpg NABAN_10_66_24.jpg NABAN_10_66_25.jpg NABAN_10_66_26.jpg NABAN_10_66_27.jpg NABAN_10_66_28.jpg NABAN_10_66_29.jpg NABAN_10_66_30.jpg NABAN_10_66_31.jpg NABAN_10_66_32.jpg NABAN_10_66_33.jpg NABAN_10_66_34.jpg NABAN_10_66_35.jpg NABAN_10_66_36.jpg NABAN_10_66_37.jpg NABAN_10_66_38.jpg NABAN_10_66_39.jpg NABAN_10_66_40.jpg NABAN_10_66_41.jpg NABAN_10_66_42.jpg NABAN_10_66_43.jpg NABAN_10_66_44.jpg NABAN_10_66_45.jpg NABAN_10_66_46.jpg NABAN_10_66_47.jpg NABAN_10_66_48.jpg NABAN_10_66_49.jpg NABAN_10_66_50.jpg NABAN_10_66_51.jpg NABAN_10_66_52.jpg NABAN_10_66_53.jpg NABAN_10_66_54.jpg NABAN_10_66_55.jpg NABAN_10_66_56.jpg NABAN_10_66_57.jpg NABAN_10_66_58.jpg NABAN_10_66_59.jpg NABAN_10_66_60.jpg NABAN_10_66_61.jpg NABAN_10_66_62.jpg NABAN_10_66_63.jpg NABAN_10_66_64.jpg NABAN_10_66_65.jpg NABAN_10_66_66.jpg NABAN_10_66_67.jpg NABAN_10_66_68.jpg NABAN_10_66_69.jpg NABAN_10_66_70.jpg NABAN_10_66_71.jpg NABAN_10_66_72.jpg NABAN_10_66_73.jpg NABAN_10_66_74.jpg NABAN_10_66_75.jpg NABAN_10_66_76.jpg NABAN_10_66_77.jpg NABAN_10_66_78.jpg NABAN_10_66_79.jpg NABAN_10_66_80.jpg NABAN_10_66_81.jpg NABAN_10_66_82.jpg NABAN_10_66_83.jpg NABAN_10_66_84.jpg NABAN_10_66_85.jpg NABAN_10_66_86.jpg NABAN_10_66_87.jpg NABAN_10_66_88.jpg NABAN_10_66_89.jpg NABAN_10_66_90.jpg NABAN_10_66_91.jpg NABAN_10_66_92.jpg NABAN_10_66_93.jpg NABAN_10_66_94.jpg NABAN_10_66_95.jpg NABAN_10_66_96.jpg NABAN_10_66_97.jpg NABAN_10_66_98.jpg NABAN_10_66_99.jpg NABAN_10_66_100.jpg NABAN_10_66_101.jpg NABAN_10_66_102.jpg NABAN_10_66_103.jpg NABAN_10_66_104.jpg NABAN_10_66_105.jpg NABAN_10_66_106.jpg NABAN_10_66_107.jpg NABAN_10_66_108.jpg NABAN_10_66_109.jpg NABAN_10_66_110.jpg NABAN_10_66_111.jpg NABAN_10_66_112.jpg NABAN_10_66_113.jpg NABAN_10_66_114.jpg NABAN_10_66_115.jpg NABAN_10_66_116.jpg NABAN_10_66_117.jpg NABAN_10_66_118.jpg NABAN_10_66_119.jpg NABAN_10_66_120.jpg NABAN_10_66_121.jpg NABAN_10_66_122.jpg NABAN_10_66_123.jpg NABAN_10_66_124.jpg NABAN_10_66_125.jpg NABAN_10_66_126.jpg NABAN_10_66_127.jpg NABAN_10_66_128.jpg NABAN_10_66_129.jpg NABAN_10_66_130.jpg NABAN_10_66_131.jpg NABAN_10_66_132.jpg NABAN_10_66_133.jpg NABAN_10_66_134.jpg NABAN_10_66_135.jpg NABAN_10_66_136.jpg NABAN_10_66_137.jpg NABAN_10_66_138.jpg NABAN_10_66_139.jpg NABAN_10_66_140.jpg NABAN_10_66_141.jpg NABAN_10_66_142.jpg NABAN_10_66_143.jpg NABAN_10_66_144.jpg NABAN_10_66_145.jpg NABAN_10_66_146.jpg NABAN_10_66_147.jpg NABAN_10_66_148.jpg NABAN_10_66_149.jpg NABAN_10_66_150.jpg NABAN_10_66_151.jpg NABAN_10_66_152.jpg NABAN_10_66_153.jpg NABAN_10_66_154.jpg NABAN_10_66_155.jpg NABAN_10_66_156.jpg NABAN_10_66_157.jpg NABAN_10_66_158.jpg NABAN_10_66_159.jpg NABAN_10_66_160.jpg NABAN_10_66_161.jpg NABAN_10_66_162.jpg NABAN_10_66_163.jpg NABAN_10_66_164.jpg NABAN_10_66_165.jpg NABAN_10_66_166.jpg NABAN_10_66_167.jpg NABAN_10_66_168.jpg NABAN_10_66_169.jpg NABAN_10_66_170.jpg NABAN_10_66_171.jpg NABAN_10_66_172.jpg NABAN_10_66_173.jpg NABAN_10_66_174.jpg NABAN_10_66_175.jpg NABAN_10_66_176.jpg NABAN_10_66_177.jpg NABAN_10_66_178.jpg NABAN_10_66_179.jpg NABAN_10_66_180.jpg NABAN_10_66_181.jpg NABAN_10_66_182.jpg NABAN_10_66_183.jpg NABAN_10_66_184.jpg NABAN_10_66_185.jpg NABAN_10_66_186.jpg NABAN_10_66_187.jpg NABAN_10_66_188.jpg NABAN_10_66_189.jpg NABAN_10_66_190.jpg NABAN_10_66_191.jpg NABAN_10_66_192.jpg NABAN_10_66_193.jpg NABAN_10_66_194.jpg NABAN_10_66_195.jpg NABAN_10_66_196.jpg NABAN_10_66_197.jpg NABAN_10_66_198.jpg NABAN_10_66_199.jpg NABAN_10_66_200.jpg NABAN_10_66_201.jpg NABAN_10_66_202.jpg NABAN_10_66_203.jpg NABAN_10_66_204.jpg NABAN_10_66_205.jpg NABAN_10_66_206.jpg NABAN_10_66_207.jpg NABAN_10_66_208.jpg NABAN_10_66_209.jpg NABAN_10_66_210.jpg NABAN_10_66_211.jpg NABAN_10_66_212.jpg NABAN_10_66_213.jpg NABAN_10_66_214.jpg NABAN_10_66_215.jpg NABAN_10_66_216.jpg NABAN_10_66_217.jpg NABAN_10_66_218.jpg NABAN_10_66_219.jpg NABAN_10_66_220.jpg NABAN_10_66_221.jpg NABAN_10_66_222.jpg NABAN_10_66_223.jpg NABAN_10_66_224.jpg NABAN_10_66_225.jpg NABAN_10_66_226.jpg NABAN_10_66_227.jpg NABAN_10_66_228.jpg NABAN_10_66_229.jpg NABAN_10_66_230.jpg NABAN_10_66_231.jpg NABAN_10_66_232.jpg NABAN_10_66_233.jpg NABAN_10_66_234.jpg NABAN_10_66_235.jpg NABAN_10_66_236.jpg NABAN_10_66_237.jpg NABAN_10_66_238.jpg NABAN_10_66_239.jpg

„Богослужебен сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/60987