Богослужебно сборниче (Изборен апостол, номоканон и требник)

Елемент

Заглавие

Богослужебно сборниче (Изборен апостол, номоканон и требник)

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 65

Датировка

Краят на XVI в.

Материал

Хартия

Обем

81 листа 21 Х 15,5 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Среден ъглест полуустав, по 21 реда на страница, с надредни знаци, но с редки ударения. Има много съкращения. Заглавията, указанията и заглавните букви са писани с червено мастило. Големите заглавия са писани с везано писмо, но доста несполучливо.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 110

Правопис

Западнобългарски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Има оригинална пагинация с буквени цифри. Колите са означени в началото и в края на всяка кола.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 109–110.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

83

Колекции

NABAN_10_65_1.jpg NABAN_10_65_2.jpg NABAN_10_65_3.jpg NABAN_10_65_4.jpg NABAN_10_65_5.jpg NABAN_10_65_6.jpg NABAN_10_65_7.jpg NABAN_10_65_8.jpg NABAN_10_65_9.jpg NABAN_10_65_10.jpg NABAN_10_65_11.jpg NABAN_10_65_12.jpg NABAN_10_65_13.jpg NABAN_10_65_14.jpg NABAN_10_65_15.jpg NABAN_10_65_16.jpg NABAN_10_65_17.jpg NABAN_10_65_18.jpg NABAN_10_65_19.jpg NABAN_10_65_20.jpg NABAN_10_65_21.jpg NABAN_10_65_22.jpg NABAN_10_65_23.jpg NABAN_10_65_24.jpg NABAN_10_65_25.jpg NABAN_10_65_26.jpg NABAN_10_65_27.jpg NABAN_10_65_28.jpg NABAN_10_65_29.jpg NABAN_10_65_30.jpg NABAN_10_65_31.jpg NABAN_10_65_32.jpg NABAN_10_65_33.jpg NABAN_10_65_34.jpg NABAN_10_65_35.jpg NABAN_10_65_36.jpg NABAN_10_65_37.jpg NABAN_10_65_38.jpg NABAN_10_65_39.jpg NABAN_10_65_40.jpg NABAN_10_65_41.jpg NABAN_10_65_42.jpg NABAN_10_65_43.jpg NABAN_10_65_44.jpg NABAN_10_65_45.jpg NABAN_10_65_46.jpg NABAN_10_65_47.jpg NABAN_10_65_48.jpg NABAN_10_65_49.jpg NABAN_10_65_50.jpg NABAN_10_65_51.jpg NABAN_10_65_52.jpg NABAN_10_65_53.jpg NABAN_10_65_54.jpg NABAN_10_65_55.jpg NABAN_10_65_56.jpg NABAN_10_65_57.jpg NABAN_10_65_58.jpg NABAN_10_65_59.jpg NABAN_10_65_60.jpg NABAN_10_65_61.jpg NABAN_10_65_62.jpg NABAN_10_65_63.jpg NABAN_10_65_64.jpg NABAN_10_65_65.jpg NABAN_10_65_66.jpg NABAN_10_65_67.jpg NABAN_10_65_68.jpg NABAN_10_65_69.jpg NABAN_10_65_70.jpg NABAN_10_65_71.jpg NABAN_10_65_72.jpg NABAN_10_65_73.jpg NABAN_10_65_74.jpg NABAN_10_65_75.jpg NABAN_10_65_76.jpg NABAN_10_65_77.jpg NABAN_10_65_78.jpg NABAN_10_65_79.jpg NABAN_10_65_80.jpg NABAN_10_65_81.jpg NABAN_10_65_82.jpg NABAN_10_65_83.jpg

„Богослужебно сборниче (Изборен апостол, номоканон и требник)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/60986